Burell: "Analysera systemfelen inom skolan"

54

Debatt Systemfelen i svensk skola har flera orsaker, bland annat den fria etableringsrätten och möjligheten för aktiebolag att göra övervinster. Det menar Stockholms skolborgarråd Olle Burell (S) i en replik på en debattartikel av Johan Sjölin.

Olle Burell replikerar på Johan Sjölin
Foto: Pressbild, Jessica Gow/TT

Efter 25 år med den nuvarande marknadsmodellen inom skolan syns effekterna tydligt; svenska elever får sämre resultat i internationella jämförelser och likvärdigheten i svensk skola är i fritt fall. Ingen kan påstå att detta beror på uteblivna ekonomiska satsningar. Tvärtom tävlar vi politiker, åtminstone i Stockholms stad, om att anslå mest pengar till utbildningsverksamheterna. Samtidigt pågår ett ambitiöst utvecklingsarbete både på enskilda skolor och på skolhuvudmannanivå, för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet, det kollegiala lärandet, arbetsmiljö och elevhälsa. 

Jag menar att dagens skolsystem inte leder till den långsiktiga och förtroendefulla samverkan som skulle behövas mellan skolhuvudmännen, för att tillsammans mildra bostadssegregationens fördärv och skapa nya mötesplatser. Tiotusenkronorsfrågan är inte hur man skapar en enskild skola som är bra i det lilla, utan en samlad struktur som säkerställer att alla Sveriges elever kommer med på utbildningsresan. Vi måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt: att de stora skillnaderna mellan skolors resultat hänger samman både med den lokala enhetens kvalitet och de stora skillnaderna i grundförutsättningar på grund av sortering av elever.

Som jag framhöll i förra veckans budgetdebatt, beror systemfelen i svensk skola inte på en enskild faktor. Problemet är den olycksaliga kombinationen av a) den i praktiken fria etableringsrätten för nya friskolor oavsett den lokala skolsituationen, b) skolpengens konstruktion som innebär i stort sett fri dragningsrätt på kommunala skattemedel, c) skolvalets konstruktion där friskolor kan använda kö och andra selekterande metoder samt d) möjligheten för aktiebolag att göra övervinster som läcker ut från skolväsendet. De understrukna orden är alltså "kombinationen av..."

Det jag först och främst efterfrågar är en genuin vilja att prestigelöst analysera det systemfel som föreligger och hitta framtidens modell. Hur kan hållbar skolplanering och effektivt utnyttjande av skattebetalarnas pengar kombineras med pedagogiskt nytänkande och entreprenörskap? Hur kan det fria skolvalet kombineras med mekanismer och incitament som minskar segregationen istället för att förstärka den? Hur kan spärrar mot att kommunala skattemedel försvinner ut ur skolsektorn kombineras med en frihet för skolhuvudmän att själva välja driftsform, inklusive aktiebolag?

En sak hoppas jag i alla fall att Johan och jag redan i dag kan vara överens om: att när utländska riskkapitalbolag ser uppköp av svenska skolkoncerner som lukrativt är det något som är allvarligt fel.

Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholms stad

Replik på: Olle Burell skjuter från höften om friskolorna av Johan Sjölin