Debatt: Företag som inte förbereder brexit kan förlora stort

Debattörerna om Brexit med EU-flagga och Union Jack samt människor som springer
Foto: Mostphotos + TT + pressbilder
5

Debatt Det är hög tid för företagen att börja förbereda sig för brexit. Det menar debattörerna Mattias Hedvall och Johan Zetterström. Företag som inte är förberedda när separationen sker kommer förlora stora värden, menar de.

Medan svenskarna för snart två år sen förberedde sig för sillbord och dans kring midsommarstången gick Storbritannien till valurnorna.

Flera svårlösliga dilemman kvarstår, såsom Storbritanniens gräns till Nordirland och Spaniens inflytande över Gibraltar, men att brexit kommer att få konsekvenser för svenska företag som gör globala affärer har stått klart länge. Lika klart är det att brexit kommer att få konsekvenser för en mängd brittiska företag som har verksamhet inom övriga EU. En särskild smäll kommer Londons finansbransch att ta, och sedan omröstningen för två år sedan har vi bistått flera företag att utvärdera vilka länder som kan vara lämpliga alternativ som ny hub efter London. Framförallt Paris, Frankfurt och Luxemburg har visat sig vara starka kandidater.

Ett stort antal företag i finansbranschen väljer nu att sätta upp nya bolagsstrukturer utifrån ett lämpligt EU-land och är i full fart med att registrera filialer runtom i EU. Med EU:s gemensamma regler om verksamhetsövergång är det sedan förhållandevis smärtfritt att legalt föra över verksamheterna lokalt till de nya filialerna, och när brexit väl kommer så kan verksamheten fortsätta som tidigare, men nu under tillsyn av exempelvis tyska eller franska myndigheter, inte brittiska. Det största problemet här är nog det kompetenstapp som företagen kan få i de fall verksamheten fysiskt måste flyttas, och företag gör klokt i att ta med det i planeringen.

Ett annat område som företagen måste se över är leverantörskedjan. Här krävs en holistisk analys av hela flödet, ”från ax till limpa”, i en produktcykel. Hur man ska hantera exporter med nya tullar är bara ett problem som kräver analys. Ett annat är olika regulatoriska system. Exempelvis räknar ett stort brittiskt livsmedelsföretag med verksamhet runtom i världen med väldigt stora problem på grund av att märkning av matvaror kommer att skilja sig åt. Det blir då inte lika enkelt som tidigare att flytta runt varor för att få avsättning där behovet finns. Att många av dessa varor dessutom har en livslängd på mindre än två veckor gör inte situationen lättare.

Företagens compliance-analys behöver också förändras eftersom Storbritannien kommer att få ett regelverk skiljt från EU:s. Det blir alltså nödvändigt att analysera i vilken utsträckning ett företag har koppling till Storbritannien på ett sätt som gör att företaget omfattas av de lokala lagarna där.

Efter snart två år av analys börjar brittiska företag att verkställa sina strategier för att anpassa sig till verkligheten efter brexit. Samtidigt uppfattar många svenska företag fortfarande brexit som något avlägset. Även om alla företag som berörs givetvis talar om brexit, så visar studier att det inte finns någon större aktivitet bland svenska företag för att förstå mer om detta eller det förberedelsearbete som krävs. Vad det beror på kan man spekulera i, men det känns som att det är oroväckande litet analys och aktivitet jämfört med det noggranna och proaktiva arbete som många utländska företag bedriver. Om mindre än ett år är separationen ett faktum och de företag som inte har förberett sig till dess riskerar att förlora stora värden, bara administrationen av till exempel tullar mellan Storbritannien och EU får betydelse på sista raden. Det är dags för svenska företag att kavla upp ärmarna.

Mattias Hedwall och Johan Zetterström, advokater på Baker McKenzie