"Ersätt LAS turordningsregler med trygghetsregler"

100

Debatt LAS är en föråldrad lagstiftning som inte fungerar på dagens arbetsmarknad. Det menar debattören Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare. Han vill byta ut turordningsreglerna mot trygghetsregler.

Mats Assarsson, ordförande, Företagarförbundet Fria Företagare
Foto: Stefan Lindblom/HBG-BILD
Debattören Mats Assarsson, ordförande, Företagarförbundet Fria Företagare.

Fler och fler politiker och partier lyfter nu på locket för förändringar i LAS och framförallt turordningsreglerna. Först ut i Almedalen förra året var Centerpartiet, därefter kom Liberalerna med sina förslag. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill också luckra upp reglerna och Moderaterna slöt upp med Ulf Kristersson och nu senast öppnade även Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen upp för samtal om LAS. Det finns med andra ord ett stort stöd för att se över LAS och turordningsreglerna.

Vi närmar oss då äntligen en situation där vi på allvar kan reformera turordningsreglerna som mer eller mindre skapades för hur arbetsmarknaden såg ut för 50 år sedan. LAS skapades på 70-talet och då på grunder från 60-talets arbetsmarknad. Då skulle anställda skyddas mot cyniska chefer och företag som inte tog samma hänsyn till deras anställda som motsvarande företag och chefer gör idag.

Det som har hänt är att de anställda idag är företagets mest värdefulla och viktigaste resurs. Det vet både chefer och ägare. Företag är idag oerhört måna om att de anställda ska trivas på jobbet och inte utsättas för onödiga risker. Arbetsgivarna vill att medarbetarna ska ha hälsan i behåll, få utvecklas och lära nya kompetenser. Detta helt enkelt för att de anställda ska vara en så bra resurs som möjligt och bidra till företagets utveckling och tillväxt. Att inte arbeta med medarbetare på detta vis resulterar snabbt i att anställda säger upp sig och ser sig om efter en ny arbetsgivare. Att rekrytera ny personal idag är både svårt, dyrt och resurskrävande för företaget och det vill företagen så klart undvika.

När turordningsreglerna skapades var lojalitet valutan. Att vara lojal med företaget och arbeta snällt på samma företag under många år belönades med trygghet. Hade du som anställd väl fått in en fot på ett företag så släppte du inte gärna den platsen, även om du inte trivdes! Anställningstrygghet byggde på lojalitet i ur och skur.

Idag ser arbetsmarknaden annorlunda ut. Företagens krav på kompetens ser annorlunda ut och förändras mycket snabbare än på 70-talet. De anställdas syn på ett ”livslångt” förhållande till en arbetsplats ser också helt annorlunda ut. Idag vill människor ha omväxlande arbete och gärna kompetensutveckla sig. Att byta bransch är också vanligt idag.

Ett uråldrigt LAS-system hämmar både företagens behov och den anställdes önskemål om förändring. Att skapa trygghet för anställda som vill kompetensutveckla sig och vill skifta arbete stärker den anställdes position på arbetsmarknaden. Det stärker den anställdes möjligheter att byta jobb och löneutvecklas. Det hämmar dessutom företagens konkurrenskraft genom att det försvårar för omställningar och de snabba förändringar av kompetens som dagens marknad kräver. Svenska företag blir helt enkelt långsammare och kompetenssvagare med dagens LAS.

Därför vill Företagarförbundet Fria Företagare skrota turordningsreglerna och skapa trygghetsreglerna. Trygghetsreglerna bygger på att den anställde dels ska känna sig trygg i sin anställning genom att kontinuerligt kompetensutveckla sig och tillsammans med arbetsgivaren ansvara för sin utveckling. Den anställde ska dessutom kunna känna sig trygg med att vara mellan två jobb, med bättre ersättning under omställningsperioder som gör att skifte av kompetens och arbete inte blir så dramatiskt som det kan upplevas idag. Tvärtom när det känns tryggt kan det istället verka stimulerande för en människa att växla spår och prova en ny karriär på en ny arbetsplats.

Mats Assarsson, ordförande, Företagarförbundet Fria Företagare