EU:s momskrångel ställer till det för företagen

32

Debatt 500 miljarder försvinner i momspengar inom EU varje år. Regelverket måste förändras. Men EU:s recept mot momsfusk gör det både svårt och dyrt för företag som vill göra rätt för sig, menar debattören Kristina Andreasson.

Kristina Andersson, moms-expert på Tholin & Larsson-gruppen
Foto: Mostphotos + Tholin & Larsson-gruppen

EU-valet står för dörren. Häromdagen rapporterade Sveriges Radio, Sveriges Television med flera att momsfusket inom EU undanhåller ländernas statskassor 500 miljarder kronor – årligen. Pengar som hade kunnat användas till sjukvård, skola och infrastruktur och annat. Det är lätt att skriva under på att momsfusk måste motarbetas. Frågan är vilket pris som vi är villiga att låta seriösa företag betala – för att bekämpa fusket.

När media beskriver hur fusket är möjligt så lyfter man fram att det handlar om varuförsäljning över gränserna mellan EU-länder och att ”företag kan kräva tillbaka moms från skattemyndigheterna som aldrig betalas in.” Detta är en enkel beskrivning av det som har kommit att kallas karusellhandel.

Det som glöms bort i debatten om momsfusket inom EU är dock att det inte är i den gränsöverskridande handeln som fusket de facto fullbordas. Gränsöverskridande varuhandel kan helt lagligt ske utan moms. Ett kontrollsystem (VIES) finns för att skattemyndigheterna ska kunna kontrollera att köparen tar upp sitt varuinköp till momsbeskattning.

Momsfusket fullbordas när varan slutligen säljs internt i ett land. Då måste säljaren ta ut moms på fakturan till köparen. Köparen kan då dra av momsen och på så vis få tillbaka momsen från Skatteverket. Säljaren borde naturligtvis betala in momsen till Skatteverket – men det är här som skatteundandragandet sker. Någon betalning av momsen görs inte till Skatteverket. Momspengarna är förlorade för statskassan när säljarföretagets företrädare är en målvakt eller går under jord.

EU-kommissionen har föreslagit en radikal momsreform för den gränsöverskridande varuhandeln. Istället för att köparen redovisar momsen på sitt köp vill EU-kommissionen att säljaren ska ta ut köparlandets moms. Gränsöverskridande EU-handel skulle då innebära att en säljare i ett EU-land tar ut den moms som gäller i köparens hemland på sin faktura. Säljaren ska redovisa och betala den moms som har tagits ut och köparen ska kunna dra av den momsen.

Men, vänta nu! Det är ju i princip samma hantering som den vid inhemsk handeln – där de flesta momsbedrägerierna faktiskt sker! Är det då en effektiv bekämpning av momsfusket?

Om momsreformen genomförs kommer den största förändringen i momshanteringen att vara för säljaren. Säljaren måste känna till rätt momssats i köparens land, måste kunna utfärda fakturor med allas EU:s olika momssatser och måste bokföra – inte bara svensk moms – utan även momsskulden till de övriga 26 medlemsländerna (förutsatt att Storbritannien då har lämnat EU). För att göra det ytterligare lite mer komplicerat kommer vissa köpare – som är certifierade – fortfarande ha rätt att köpa varor momsfritt över EU-gränserna.

Det mesta kan säkert lösas i digitaliseringens tidsålder. Det kommer dock inte att vara gratis att anpassa befintliga system till att klara 27 länders olika momssatser. Dessutom har många länder, likt Sverige, fler än en momssats som ska hanteras. Därtill kommer kostnader för att utbilda ekonomipersonal, säljare, IT-konsulter med flera i de nya momsreglerna.

Redan idag är moms den skatt som kostar mest för företagen att hantera. Den föreslagna momsreformen kommer varken göra det billigare eller enklare att vara företagare – tvärt om.

Min uppfattning är att EU:s momssystem för EU-handel skulle må bra av en reform – men inte av den som EU-kommissionen har föreslagit. Det ska vara enkelt att vara företagare och arbetsgivare. EU:s recept mot momsfusk är att gå i motsatt riktning.

Kristina Andreasson, momsexpert, Tholin & Larsson-gruppen