Fi: #metoo blottar rovdjuren i näringslivet

Jennifer Råsten, Pelle Hällje
Foto: Pressbilder
146

Debatt Det finns ett sexuellt och ekonomiskt roffarbeteende i samhället kopplat till framgång. Samtidigt måste företagandet bli mer jämlikt och jämställt. Sakerna hänger ihop och dessa maktstrukturer måste ifrågasättas, menar debattörerna från Feministiskt initiativ.

Genomslagskraften i #metoo är enorm. Redan har en rad män med makt plötsligt ställts till svars för sina handlingar. Kraften som finns i alla dessa historier behöver nu lyftas till att belysa strukturerna som gör att män tillåts gå överstyr om och om igen. I företagspolitiken och näringslivet är bristen på normkritik och jämställdhet akut.

I ett näringsliv där bilden av en framgångsrik man, en framgångsrik företagare och ett besinningslöst rovdjur blandas ihop, skapas grogrunden för en våldtäktskultur på mängder av arbetsplatser. I USA vann Donald Trump valet enligt många analytiker inte trots att han är en miljardär som skryter om sina övergrepp mot kvinnor, utan tack vare att han är just detta. Associationen mellan ett sexuellt/ekonomiskt roffarbeteende och framgång i samhället måste bort. Samtidigt måste företagandet i Sverige bli mer jämställt och jämlikt. Dessa två saker hänger ihop, och därför behövs det politik som ser helheten och som vågar stå upp för att ifrågasätta dessa maktstrukturer.

Behoven för företagande ser i grunden lika ut för alla, men förutsättningarna för att tas på allvar eller få ett lån varierar kraftigt. Idag skapas fyra av fem nya jobb inom småföretag. Små företag har dessutom en större spridning när det gäller kön och födelseland än de största företagen. Ändå går pengarna fortfarande till investeringar och satsningar som gynnar likriktning och svenskfödda män, medan kvinnor, utrikes födda och unga i bästa fall får ta del av sidosatsningar som förstärker bilden av att dessa individer behöver “inspireras” eller mentoreras in på området. Av Almis och Norrlandsfondens nyutlåning 2016 gick 31 procent respektive 19 procent till kvinnor. Kvinnor betalar även högre ränta än män och värderas annorlunda, även med exakt lika eller till och med bättre affärsidé och ”entreprenöriell potential”. På så sätt reproduceras gamla exkluderande normer om vem som är företagare och vad som är företagande.

För en enskild individ kan det vara omöjligt att hitta någon att vända sig till i den överväldigande manskulturen. Alla vet att en gör sig ”omöjlig” att jobba med om en skulle protestera mot det klimat och de villkor som råder. Det är en makt-obalans som kräver strukturella förändringar och därmed politiska lösningar. Kvinnor ska inte, en och en, betala priset för detta trasiga system.

#metoo visar med all tydlighet denna struktur, även för de som inte behövt eller velat se tidigare. Omfattningen är så stor att det inte går att koka ner till enskilda händelser. Det påverkar hur vi klär oss och rör oss, vem som kramas och skakas hand med, vilken position vi tar i ett mötesrum, hur mycket vi utmanar eller håller tillbaka. Kvinnor ler och censurerar sig själva för att få vara kvar nästa dag. Män belönas och skyddas för att ha tagit för sig utan hänsyn, oavsett om det handlar om pengar, kroppar eller idéer. Det påverkar kvinnor, och det påverkar män, på väldigt olika sätt.

Nyligen släppte Feministiskt initiativ sin skuggbudget med titeln ”Vi förändrar makten”. För att utveckla näringslivets roll i samhället i en riktning som gagnar alla människor och påbörja en utjämning av maktobalansen, vill vi avsätta 100 miljoner kronor om året till en rad satsningar på informationsspridning, myndighetsanslag, utredningar samt ändrade myndighetsdirektiv. Det handlar om prioriteringar och synliggörande, tydliga direktiv om genusbalans i hela kedjan samt könsuppdelade analyser och forskning om statliga insatser. Utöver detta vill vi avsätta 600 miljoner kronor för att utöka och följa upp statligt och regionalt stöd till de grupper som idag missgynnas.

Genom att satsa på jämställdhet och jämlikhet inom alla politikområden, även näringslivet, hoppas vi att behovet av #metoo och liknande kampanjer i framtiden kommer att minska. Om vi ska lyckas med det så behöver vi ett näringsliv och ett företagsklimat som gagnar alla grupper i samhället, och där idealbilden inte är den aggressivt roffande mannen.

Jennifer Råsten, näringspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ

Pelle Hällje, näringsutskottet för Feministiskt initiativ

Replik: Tramsa inte sönder #metoo, av Maria Mattsson Mähl