FI: Skolexempel på hur kvinnor förminskas

70

Debatt Debattören Maria Mattsson Mähls svar på vår debattartikel är ett skolexempel på hur kvinnor i näringslivet förminskas. Detta genom att det som de gör avfärdas som "trams", skriver FI:s Jennnifer Råsten och Pelle Hällje, i ytterligare en replik.

Jennifer Råsten, Pelle Hällje
Foto: Pressbilder

”Tramsa inte bort frågan” skriver Maria Mattsson Mähl i en replik till vår artikel om en skadlig maskulinitetsnorm i näringslivet, och beskyller oss för att inte satsa på kvinnliga företagare. Det är ett skolexempel. Förminskande genom att säga “trams” och uppmaning till att ”göra något på riktigt” har mött många kvinnor. Men det är också att förminska den våldtäktskultur och de sexuella trakasserier som drabbar kvinnor i alla delar samhället.

Huvudpoängen verkar också ha gått Mattsson Mähl förbi. Att satsa på kvinnliga företagare är precis vad vår artikel handlar om. Ett exkluderande system med diskriminering, inträdeshinder och motstånd som stänger ute kvinnor och utrikes födda gör att Sverige går miste om många innovativa företag och företagare. Inom alla sektorer. Att begränsa diskussionen om kvinnors företagande och arbetsmiljö till välfärdssektorn, vilket Mattsson Mähl gör – hur kan någon tro att det löser de problem som #metoo synliggjort?

Men låt oss tydliggöra. Feministiskt initiativ vill värna om den variation av driftsformer som med nyskapande idéer om vård, skola och omsorg bidrar till en uppskattad mångfald i utbudet av välfärdstjänster. Den möjliggör t ex äldreboenden särskilt inriktade för hbtq-personer och omsorg på fler språk än svenska. Som enda parti vill F! dessutom utreda hur nivåerna vinstuttagen ser ut i olika skattefinansierade verksamheter, för att inte enbart fokusera detta på kvinnokodade områden. Vidare vill vi tillgängliggöra och förenkla företagande för fler genom exempelvis utökade trygghetssystem och minskat sjuklöneansvar för småföretagare, förenklade regelsystem och minskat krav på aktiekapital.

Vi har en massiv omställning att göra för att företagande ska kunna ske på lika villkor oavsett vem du är. Att utjämna maktförhållanden är “på riktigt” det största vi kan göra för entreprenörer, företagare och näringslivet i stort.

Jennifer Råsten, Näringspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ

Pelle Hällje, Näringsutskottet för Feministiskt initiativ

Replik på: Tramsa inte sönder #metoo, av Maria Mattsson Mähl