Förslag för mindre slöseri med skattepengar

Läkarundersökning
Foto: Bertil Ericson / SCANPIX

Debatt Det är förlusterna i välfärden som kostar pengar. Därför behövs mer transparens i den offentliga bokföringen. Dessutom bör skatterna bli mer synliga, menar debattören, riksdagsledamoten Ida Drougge (M). Hon har tagit fram ett reformförslag för att minska slöseriet med skattepengar.

Ida Drougge (M), riksdagsledamot
Ida Drougge (M), riksdagsledamot

Med mindre än ett år kvar till valet skruvas tonen i debatten upp ytterligare kring vinsterna i välfärden. Förlusterna i välfärden är det färre som pratar om.

Innan jag blev riksdagsledamot för Moderaterna arbetade jag tillsammans med dåvarande slöseriombudsmannen Martin Borgs för att visa hur mycket av våra skattepengar som slösas bort. Pengar som hade kunnat gå till skola, polis eller sjukvård används istället till en dimmaskin i rondell eller för att värma upp en badsjö.

Moderaternas partiledning gav mig 2015 i uppdrag att ta fram reformförslag på systemnivå för att minska slöseri med skattepengar. Och medan en del andra riksdagsledamöter från andra partier har ägnat de senaste tre åren till att försöka stoppa framgångsrika skolor som levererar bra undervisning till våra barn, har jag istället fokuserat på att stoppa förlusterna i välfärden. I mitt uppdrag från Moderaterna har jag tagit fram 19 konkreta förslag för att minska slöseri med skattepengar.

Jag har utgått från tre grundpelare:

1. Synliga skatter. För att kunna värdera om du vill ha en tjänst eller produkt behöver du veta varans pris. De dolda skatterna gör att detta inte är möjligt. Det innebär att vårt politiska samtal riskerar att baseras på felaktiga antaganden.

Ett första steg för att komma till rätta med det här är att konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt. Stat och kommun behöver också tydligare redovisa hur mycket skatt som medborgare och företag betalar. Det offentliga behöver även redovisa vilka underlag och beräkningar som ligger till grund för olika tillsynsavgifter.

2. Transparens. Vi skattebetalare ska enkelt kunna följa vart pengarna tar vägen. Transparens gör att den ansvarige tvingas tänka efter före. Det underlättar granskning och skapar på så sätt en förebyggande effekt mot slöseri.

Det är dags att stat och kommun öppnar sin bokföring. Gör allmänna transaktioner synliga – i realtid. Låt oss kalla det en digitalisering av offentlighetsprincipen.

3. Ansvarsutkrävande. Om du lägger din hand på en stekhet spisplatta dröjer det inte lång tid förrän det bränner till och svider. Du kommer inte att lägga handen frivilligt på spisplattan igen.

För att minska risken för att politiker och tjänstemän gör dåliga val är det viktigt att handlande får konsekvenser. Särskilt när besluten är skadliga och går ut över andra.

Vi behöver ett riktigt tjänstemannaansvar i Sverige. Det vi har idag kan knappt räknas. Uppklarningsprocenten är densamma som för cykelstölder: en procent. Få lagförs och straffas. Istället utreder kommunerna problem internt.

Ansvarsutkrävande av politiker sker formellt genom val vart fjärde år. Detta är otillräckligt. Därför behöver den kommunala revisionen kompletteras med en oberoende statlig revision. Politiker bör inte leda revision av sina partikolleger, och kommunen som granskas bör inte vara den som betalar för granskningen. Därtill bör denna revision ges verktyg så som prickningssystem för att varna framtida arbetsgivare och väljare för personer som har begått allvarliga misstag.

Det är förlusterna i välfärden som är problemet, inte vinsterna.

Ida Drougge (M), riksdagsledamot