Hög tid att regeringen tar bort kravet på danstillstånd

198

Debatt Det är orimligt att det i Sverige 2018 krävs att en pub- eller restaurangägare har danstillstånd för att inte straffas om gästerna spontant reser sig och dansar till musiken. Men fortfarande har inget förslag kommit från regeringen om att avskaffa lagen. Det skriver riksdagsledamot Jenny Petersson (M).

Dansande damer
Foto: Mostphotos
Jenny Petersson, moderat riksdagsledamot
Foto: Pressbild riksdagen
Jenny Petersson, moderat riksdagsledamot

Trots att en majoritet i riksdagen röstade för att danstillståndet i ordningslagen skulle avskaffas finns det fortfarande kvar. Under våren 2016 uppmanades regeringen i ett tillkännagivande av Sveriges riksdag att se till att tillståndskravet slopades. Men fortfarande har inget förslag kommit från regeringen för att ändra eller avskaffa danstillståndet i ordningslagen.

Vid påtryckningar sedan tillkännagivandet har svaret länge varit från regeringen att frågan bereds på regeringskansliet. Men i januari i år meddelade Morgon Johansson i ett svar på en skriftlig fråga att en utredare fått i uppdrag av Justitiedepartementet att utreda frågan om kravet på tillstånd för att anordna offentlig danstillställning. Uppdraget ska redovisas den 15 juni i år. 

Det är orimligt att företagare ska lägga tid och pengar på ett förlegat krav på danstillstånd medan regeringen förhalar avskaffandet. I undersökning efter undersökning uppger företagare att regelbördan är tung samt att regelkrångel är en prioriterad frågar för dem. Förutom att minska onödig byråkrati för företagare i denna fråga, borde slopandet även frigöra resurser från både polis och kommuner.

Det är helt enkelt orimligt att det i Sverige 2018 krävs att en pub- eller restaurangägare har danstillstånd för att inte straffas om gästerna spontant reser sig och dansar till musiken. Förbudet för gästerna att dansa på en restaurang, bar eller annan lokal innebär att det åligger ägaren till lokalen att få gästerna att upphöra med att röra sig till musiken. Påföljden kan i annat fall bli böter eller fängelse.

Kravet på danstillstånd finns i ordningslagen sedan 1956. Danstillställningar, alkoholkonsumtion och okontrollerade möten mellan unga män och kvinnor var det som låg bakom införandet av tillståndet. Mycket har hänt sedan dess, inte minst när det gäller nya lagar, tillsyn och krav.

Regeringen har som sagt inte bråttom i denna fråga. Under mer än ett år fick frågan snurra runt på regeringskansliet utan en tidsplan eller ambition samtidigt som tillståndskravet tillsammans med annat regelkrångel fortsätter att hämma företagsamhet och tillväxt.

Det är hög tid att regeringen följer Sveriges riksdags beslut och tar bort kravet på danstillstånd. Samtidigt så här när våren är på frammarsch vore det mer än välkommet om regeringen samtidigt rensade upp i krav- och regelrabatten. Det skulle gynna såväl polis, kommun och företagsamhet.

Jenny Petersson (M), riksdagsledamot sen 2010 (tillfälligt föräldraledig)