IKEM: Med lägre lönekostnader kan sju av tio anställa fler

Jonas Haqelqvist och Carl Eckerdal på IKEM
Foto: Pressbilder
Jonas Haqelqvist, vd, och Carl Eckerdal, chefekonom, på IKEM.
8

Debatt 70 procent av IKEM:s medlemmar skulle anställa fler om lönekostnaderna vore lägre. Vi vill vara med och lösa integrationsutmaningen och det kan vi med etableringsanställningarna, menar debattörerna.

För några dagar sedan undertecknade vi arbetsgivare en principöverenskommelse med facket om etableringsanställningar. Men kommer det verkligen leda till att fler nyanlända kommer i jobb? IKEM har frågat företagsledare inom kemi-, raffinaderi, läkemedel-, plast- och gummiindustrin om de skulle anställa fler om kostnaderna för en anställning var väsentligt lägre. Bilden är tydlig: 70 procent av företagen är intresserade av att anställa nya medarbetare om lönekostnaden är lägre.

IKEM är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom kemi-, raffinaderi, läkemedel-, plast- och gummiindustrin. En av våra viktigaste uppgifter är att säkra företagens kompetensförsörjning. En förutsättning för detta är att matchningen mellan arbetsgivare och olika grupper på arbetsmarknaden fungerar. Vi tror att etableringsanställningar kan bli ett verktyg för att lösa matchningsproblematiken.

Enligt en färsk konjunkturenkät utvecklas försäljningen på exportmarknaderna positivt för våra medlemsföretag. Företagen planerar ökade investeringar i Sverige och många företag letar efter nya medarbetare, bland annat för att ersätta stora pensionsavgångar under de kommande åren. Samtidigt står tiotusentals nyanlända utan arbete. Det är matchningsproblematiken på den svenska arbetsmarknaden som ställer till det.

Lite förenklat handlar den om att genomsnittligt höga ingångslöner också kräver genomsnittligt hög produktivitet från arbetstagarna. Allt för att företagen ska kunna stå sig i den globala konkurrensen och inte bli omsprungna av industrier i låglöneländer.

Ett stort antal av de nyanlända har bristande kunskaps- och språkfärdigheter. Det gör att de har svårt att inledningsvis vara så produktiva som de svenska höga ingångslönerna förutsätter. Därför behövs nya anställningsformer så att vi kan få en bättre matchning mellan företag och arbetssökande.

Vår undersökning visar att företagen är beredda att anställa nyanlända personer - under rätt förutsättningar. 70 procent av företagen är intresserade av att anställa nya medarbetare om lönekostnaden är lägre. Genomsnittligt angav de en möjlig sysselsättningsexpansion på nästan tre procent, vilket indikerar en potential om totalt 1 500 nya arbetstillfällen.

Om man antar att våra företag är representativa för industrin som helhet eller för hela det privata näringslivet, så erbjuder etableringsanställningar en stor möjlighet för att få in nyanlända på den svenska arbetsmarknaden.

Industrin är sedan många år en integrationsmotor. Allt sedan industrialismens genombrott har industrin sysselsatt personer som har kommit till Sverige från andra länder. Historiska exempel är personer från Finland, Italien, Turkiet och Balkan. Personer som nu är väl integrerade i det svenska samhället.

Sverige står inför många utmaningar. Vi inom kemi-, raffinaderi, läkemedel-, plast- och gummiindustrin vill säkra konkurrenskraften för svensk industri och vi vill vara med och skapa ett samhälle med mindre utanförskap, där alla kan bidra med sina erfarenheter och kompetenser. Vi vill vara med och lösa integrationsutmaningen. Med etableringsanställningar kan vi erbjuda jobb i hela landet.

Jonas Hagelqvist, vd, IKEM

Carl Eckerdal, chefekonom, IKEM

Fakta om IKEM

IKEM är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom kemi-, raffinaderi-, läkemedel, plast- och gummiindustrin.