KDU: Nya friåret ett stolpskott

47

Debatt Det gemensamma ska inte finansiera reformer med tveksam eller avsaknad av önskad effekt, menar Felix Arnstedt från KDU, som går till attack mot förslaget om utvecklingsår som nyligen presenterades.

KDU utvecklingsår debatt.jpg
Foto: TT + pressbild

I dagarna presenterade regeringens utredare Anders Wallner det nygamla förslaget om friår som numera heter utvecklingsår. Förra året kallade Ylva Johansson det alterneringsår. En förändring från det tidigare friåret är att det numera inte står individen helt fritt att göra vad som helst under ett års tid. Individen ska även utvecklas. Det ska ske genom att prova på ett annat jobb, starta eget företag eller utbilda sig. Samtidigt får den tjänstledige ersättning motsvarande A-kassa under ett års tid. Genomförandet beräknas kosta mellan en och drygt tio miljarder kronor.

Att det kan bli dyrt för företagen och i förlängningen samhället är allvarligt. Men något som är en nagel i ögat är den beräknade direkta kostnaden. Mellan en och drygt tio miljarder. Att skattemedel ska finansiera den här typen av idealistisk självförverkligande framstår som magstarkt när regeringen samtidigt skär i LSS och det saknas 20 000 äldreboendeplatser till 2030. Tio miljarder kronor kan göra stor och verklig skillnad för sjukvården, polisen och försvarsmakten. Det finns hål att fylla.

Förslaget om utvecklingsår är inte mycket mer än en produkt av en miljöpartistisk käpphäst som återkommer med jämna mellanrum. För vad hände senast Miljöpartiet fick igenom ett friårsförslag?

Enligt IFAU:s granskning hade friåret en negativ effekt på lön, en möjlig negativ effekt på pensionsålder och ingen mätbar effekt på sjukfrånvaro. Även LO-förbund krävde ett avskaffande. Dåvarande Metallbasen, Göran Johnsson, kallade friåret ett stolpskott som borde skrotas så fort som möjligt.

Vad har den som presenterar ett sånt här förslag för erfarenhet och bild av företagande?. Att starta och bygga upp ett levnadsdugligt företag på under ett års tid är kanske inte omöjligt, men sällsynt.

Vad som förefaller märkligt med det nya utvecklingsåret är att möjligheter till ledighet redan finns genom tjänstledighet eller studieledighet. Du har alltså redan möjligheten att prova ett annat jobb eller vidareutbilda dig. Utvecklingsåret är alltså ett kostsamt slag i luften.

Förslaget ger tveksam, eller ingen, effekt för den enskilde arbetstagaren samtidigt som arbetsgivaren blir av med kompetens, arbetskraft och kanske lönsamhet under ett års tid. Tanken är att arbetstagare som befinner sig på utvecklingsår ska ersättas av vikarier. Bara att lära upp en person för att sköta de uppgifter som den lediga arbetstagaren har skött kan vara dyrt och tidskrävande. Att det skulle gå att få in arbetskraft som står långt från arbetsmarknaden på det viset är tveksamt.

Tanken om självförverkligande är fin. Men för KDU är det självklart att det gemensamma inte ska finansiera den här typen av reformer med tveksam eller avsaknad av önskad effekt. Det var ett stolpskott 2005, och det är det även idag.

Felix Arnstedt, ekonomi- och arbetsmarknadspolitisk talesperson KDU