Låt millennials få som de vill – eller bli själv överflödig

30

Debatt Om du tillhör dem som betraktar millennials som en skärmberoende och rubriksökande generation riskerar du själv att bli överflödig, skriver debattören Patrik Ölvebäck.

Millennials
Foto: Mostphotos
Patrik Ölvebäck, Regus
Foto: Regus
Patrik Ölvebäck

Tillhör du gänget med rutinfasta baby-boomers som betraktar millennials som en skärmberoende och rubriksökande generation med märkliga idéer kring hur företag ska styras? Då riskerar du antingen att bli överflödig på arbetsplatsen eller att helt gå miste om den mest framgångsrika och arbetsvilliga generation som trätt in i arbetslivet på flera årtionden.

Det har blivit dags för oss 60- och 70-talister, och i synnerhet chefer, att på allvar börja förstå och ta hänsyn till millennials och de förändringskrafter som de bidrar till på den moderna arbetsmarknaden. Våra millennials kräver nämligen flexibilitet i sitt arbete mer än någon annan generation och det här är varför vi verkligen borde tillmötesgå det kravet!   

Millennials tillhör en generation som alltid jobbar – dygnet runt, högtid som helg. De gör ingen märkbar skillnad på privatliv och arbete och de är alltid tillgängliga därför att de alltid är uppkopplade, vilket är en oerhörd tillgång för företagen. Inte minst för internationella företag som behöver kunna vara tillgängliga under asiatiska och amerikanska arbetstider. Men i utbyte mot den engagerade arbetsmoralen, och den positiva inverkan som en utsuddad gräns mellan privat- och arbetsliv ger, kräver millennials flexibilitet. Och det är den här flexibiliteten som hos vår generation ofta misstas för lathet eller ovilja att jobba, när det snarare tyder på motsatsen och snarare borde ses som en tillgång.

Denna unga generation finner sin tillfredsställelse i att tillhöra en gemenskap och är därför angelägna om att knyta ihop sitt arbetsliv med det sociala livet – och det är precis den gemenskapen som, tillsammans med flexibiliteten, exempelvis gör kontorshotell och andra typer av gemensamma arbetsytor extra attraktiva för den här målgruppen. Våra millennials känner nämligen att de kan växa och frodas i communitys där lokala start-ups kan samsas och utbyta kunskap och erfarenheter med internationella företag.

Men att satsa på flexibilitet attraherar inte bara ung arbetskraft utan kan potentiellt även spara pengar åt företagen. Att byta ut sitt vanliga kontor mot flexibla arbetsytor reducerar behovet av arbetsyta kraftigt eftersom millennials inte alltid kommer att vara på plats på kontoret. Vi får heller inte glömma bort den relativa osäkerheten som finns när det kommer till att uppskatta var ett företag kommer att befinna sig om fem år, eller ens fem månader och även här är den flexibla arbetsytan en tillgång. I osäkra ekonomiska tider kan nedskärningar behöva genomföras snabbt, och att då stå med outnyttjad arbetsyta kan bli en dyr historia, där en flexibel arbetsplats istället kunnat spara företaget pengar. Pengar som istället skulle kunnat läggas på arbetskraft!

Att låta våra millennials få som de vill gynnar därför inte bara den yngre generationen som har flexibilitet som sitt signum, utan erbjuder också viktiga förutsättningar för att kunna överleva som ett kostnadseffektivt, modernt företag.

Om tio år är det dessa millennials som är beslutsfattare, helt enkelt för att de generellt är mer framgångsrika än vad deras ålder och erfarenhet avslöjar. Därför är det otroligt viktigt för både oss baby-boomers men också millennials att vi får tillgång till varandra för att kunna samtala och dela lärdomar - annars kommer åtminstone vi äldre sitta ensamma kvar på vårt stabila men ineffektiva nio-till-fem-kontor och inse att vi inte längre är relevanta.

Patrik Ölvebäck, Sverige-chef, Regus