LO:s rop på höjda kapitalskatter riskerar att rasera Sveriges skattebas

Mynthögar som blir högre och högre
75

Debatt LO:s ekonomer vill se höjda kapitalskatter men det vore förödande för Sveriges skattebas och därmed hela vår ekonomi. Det skriver bokförläggaren och entreprenören Bertil Wahlström. Men på ett område ger han LO ekonomerna rätt – 15 miljarder mer i miljöskatter är också skadligt.

Bertil Wahlström, ägare J. A. Lindblads Bokförlags AB
Bertil Wahlström, bokförläggare och entreprenör.

Tre LO-ekonomer kommenterade i förra veckan vårbudgeten i en debattartikel i Dagens Industri. De argumenterar för höjda kapitalskatter.

Men sådana skattehöjningar skulle driva upp avkastningskraven och påverka investeringsbeslut negativt. Skatten på kapital påverkar alltså investeringar, men också jobbskapande och tillväxt. Ökade kapitalskatter bromsar därför skattebasernas utveckling, särskilt i en liten och öppen ekonomi som Sveriges.

Det är genom att företag gör investeringar som jobb kan skapas och välståndet kan utvecklas. Skribenterna nämner visserligen investeringar, men ganska diffust och delvis motsägelsefullt. De menar att stabilitet och förutsägbarhet är väl så viktigt som nivån på enskilda skattesatser.

Det är lätt att instämma i värdet av stabilitet och förutsägbarhet. Men dessa självklarheter får inte stå i vägen för att samtidigt ha ett regelverk som är konkurrenskraftigt. Med stabila – men sämre – villkor än i andra länder skulle vi komma alltmer på efterkälken i en omvärld där konkurrensen ständigt tilltar. En sådan utveckling skulle ingen tjäna på.

Symptomatiskt nog nämner inte heller artikeln varken företag eller företagande överhuvudtaget. Men konkurrenskraftiga förutsättningar för våra företag borde vara en naturlig gemensam utgångspunkt för såväl fack som arbetsgivare i en diskussion om vad som krävs för att hållbart utveckla vårt välstånd.

Det vore välgörande för svenska debatten att ta sin utgångspunkt från vad som kan göras för att få våra skattebaser att växa. Det samtalet behöver börja i företagens verklighet och villkoren för investeringar.

På ett område ger jag dock LO-ekonomerna rätt. Vi kan inte flytta beskattningen från en permanent skattebas (arbete) till en skattebas som avvecklas (utsläpp). Ambitionen i januariöverenskommelsen att dra in 15 miljarder kronor mer i miljöskatter är både skadlig och instabil. Exempelvis kan kemikalieskatten driva handeln utomlands så att skattebasen därmed försvinner.

Tyvärr gäller detsamma entreprenörskap och investeringskapital. Höga kapitalskatter hotar finansieringsbasen för hela vår ekonomi – våra framgångsrika ­företag.

Bertil Wahlström, ägare J. A. Lindblads Bokförlags AB