Made in Sweden – så räddas svensk industri

6

Debatt Regeringen satsar 20 miljoner för att underlätta för företag att lägga tillverkning i Sverige. Det är bra – men långt ifrån tillräckligt. En tydlig ursprungsmärkning för industrin skulle gynna svensk ekonomi, skapa jobb och samtidigt minska klimatpåverkan, skriver Erik Stenfors, vd på HANZA.

Från Sverige-märke på kullager, Erik Stenfors, vd på Hanza
Foto: Från Sverige, TT, pressbild

Regeringen gav nyligen Tillväxtverket i uppdrag att underlätta för industrin att investera i Sverige. Syftet är enligt näringsministern att stödja tillverkningsindustrin. På så sätt kan produktion i större utsträckning förläggas i Sverige i stället för på andra sidan jorden.

Det är en viktig satsning och den sker vid en väl vald tidpunkt när hotet om handelskrig rycker närmare. Men storleken, 20 miljoner kronor, är långt ifrån tillräcklig. Vi föreslår därför att regeringens satsning kompletteras med en tydlig ursprungsmärkning av industriprodukter.

Den som köper en produkt har rätt att veta var och hur den är tillverkad. En ursprungsmärkning ger köparen makt att styra sina inköp och blir därmed ett verktyg för att efterfråga tillverkning som sker med minimal belastning på människor och miljö. Att som i dag bara ange var en produkt är sammansatt säger inget om var delarna är gjorda. Vi föreslår därför en ny typ av ursprungsmärkning för produkter från industrin. En blågul flagga kan till exempel tydligt visa om produkten är helt eller till större delen gjord i Sverige.

Livsmedelsindustrin har länge haft lagar för ursprungsmärkning, som även kompletterats med frivilliga märkningar. Ett exempel är märkningen ”Från Sverige” som introducerades 2016 för svenska råvaror. Märkningen har uppfyllt sitt syfte, nämligen att bidra till ökad efterfrågan på svenskproducerad mat. För att öka efterfrågan på svensk innovation bör en liknande märkning införas inom tillverkningsindustrin.

Att tillverka nära slutkunder ger minskade transporter, vilket är en miljöfördel som uppmärksammas allt mer av konsumenter. En Sifo-undersökning beställd av Hanza visar att hela 92 procent av svenskarna skulle välja lokala produkter i större utsträckning, om det ger lägre klimatpåverkan. Med hjälp av en ursprungsmärkning som kopplar lokal produktion till lägre klimatpåverkan kan industrin möta konsumenternas efterfrågan.

Om Sverige både ska nå klimatmålet och få industrin att växa så måste tillverkningen ske med så låg klimatpåverkan som möjligt. Ursprungsmärkning inom tillverkningsindustrin skulle bidra till en hållbar produktion eftersom färre transporter ger mindre klimatpåverkan.

Erik Stenfors, vd på HANZA