”Personalliggare och kassaregister dåliga verktyg mot den svarta ekonomin”

Kassaapparat
28

Debatt Personalliggare och certifierade kassaregister är dyra och ineffektiva verktyg för att komma åt den svarta ekonomin. De bör avskaffas – inte implementeras i andra branscher som Skatteverket vill.

Eva Östling, vd, Visita
Eva Östling, vd, Visita

År 2007 infördes lagkrav om personalliggare på restauranger och frisörsalonger. Alla medarbetare måste sedan dess skriva in sig i en manuell eller elektronisk personalliggare vid arbetspassets början och slut. År 2010 kom lagen om certifierade kassaregister, som också hade som syfte att försvåra för fusk.

I våras släppte HUI Research en rapport om hur effektiva personalliggare har varit sedan de infördes. Rapporten slår fast att det inte går att se någon statistiskt säkerhetsställd effekt av personalliggarna. Forskarna kom också fram till att personalliggarna inte motiverar de kostnader som de medför för företagen. Enbart det första året var företagens administrativa kostnader omkring 365 miljoner kronor enligt uppskattningar från dåvarande Nutek, numera Tillväxtverket. Utöver detta tillkommer statens kostnader för bland annat Skatteverkets kontroller och domstolsprocesser.

År 2013 gjorde Skatteverket en egen rapport om kraven på certifierade kassaregister. Rapporten visade att en viss effekt har åstadkommits, men att effekten inte har varit bestående över tid. Att kassaregistren inte har varit effektiva kan bero på att företagen inte fuskar eller helt enkelt har hittat andra vägar att fuska på. I vilket fall är kassaregistren inte rätt verktyg. Över 90 procent av alla betalningar görs numera med betalkort. Kortbetalningar kan följas enkelt av Skatteverket – helt utan behov av dyra kassaregister.

Från 2007 till och med maj 2015 har företagen betalat mer än 258 miljoner kronor i kontrollavgifter till Skatteverket för felaktigheter, i de allra flesta fall oavsiktliga, som förekommit i personalliggarna och kassaregistren ute på arbetsplatserna. Till detta tillkommer dyra investeringar i elektroniska personalliggare och kassaregister samt dagliga administrativa kostnader för företagen.

Den svarta ekonomin och otillbörlig konkurrens i form av oseriösa företagare måste stoppas. Skatteverket måste göra detta med effektiva instrument. Så i stället för att överföra ineffektiva och kostsamma verktyg till andra näringar låt oss gemensamt hitta nya effektiva metoder som driver in undanhållen skatt till staten och samtidigt underlättar det dagliga arbetet för alla våra seriösa företagare.

Eva Östling, vd Visita