Personalliggarna har spelat ut sin roll

167

Debatt Företagens vardag ska inte kännetecknas av oro. Det menar två kristdemokratiska debattörer, som därför argumenterar för att systemet med personalliggare ska avskaffas.

Hampus Hagman, Camilla Brodin, båda KD
Foto: TT + pressbilder

Regelkrångel och ständig oro för att små misstag ska leda till stora bötesbelopp. Det är vad personalliggaren innebär i praktiken för många företagare. Nu är det hög tid att avveckla personalliggaren i dess nuvarande form. Systemet har spelat ut sin roll och innebär i dag endast en onödig regelbörda. För oss är det självklart att varje lag eller regel måste kunna motiveras. När det inte går, ska den tas bort. Det går inte längre att motivera personalliggarsystemet såsom det ser ut i dag.

Alla som bedriver/har bedrivit företag eller arbetat inom till exempel restaurang-, tvätteri eller byggbranschen på senare år känner till personalliggaren. Det är en bok, eller i bästa fall ett digitalt system, där alla som finns på arbetsplatsen ska skriva in sig vid arbetspassets början och skriva ut sig vid dess slut. För många är detta system förknippat med krångel och med oro för att små misstag snabbt ska leda till stora bötesbelopp.

Vi kristdemokrater anser inte att företagares vardag ska kännetecknas av oro. Företag är grunden för hela vårt samhälle. Utan företagare som skapar arbetstillfällen och därmed skatteintäkter blir det ingen välfärd, inga pengar till vården, omsorgen eller skolan. Därför måste politiken underlätta för företagande. En del i detta är att ta bort onödiga regler som lägger hinder för verksamheter.

När systemet med personalliggare infördes 2007 fanns det goda skäl att göra detta. Sedan dess har systemet flera gånger utvidgats till att gälla allt fler branscher. Tanken med personalliggarna var att motarbeta svartarbete och fusk. I ett samhälle är det viktigt att alla gör rätt för sig och det är också viktigt att seriösa företagare inte utsätts för osund konkurrens från oseriösa aktörer. Men mycket har förändrats i samhället sedan 2007. Nya lagar och regler har tillkommit som försvårar fusk, som till exempel kassaregisterlagen och individuella arbetsgivardeklarationer. Det är bra, men när nya regler kommer till, måste också gamla ses över och tas bort. Kort och gott - en regel in, en regel ut.

Tanken med personalliggare var att Skatteverket snabbt och enkelt kan göra kontroll för att stämma av att de som verkligen arbetar på en arbetsplats också finns i personalliggaren och att skatt betalas för dessa. Men systemet ger inte önskad effekt. Dess kritiker menar att kontrollerna inte når oseriösa företagare, och att det är alldeles för enkelt att luras. Vi delar den bilden. Snarare än att nå oseriösa företag genom kontroller, upptäcks misstag som vem som helst av oss hade kunnat göra och som leder till böter för företagaren. Men misstag och fusk är inte samma sak. Även den med det ärligaste uppsåt kan göra misstag. Och den som verkligen vill fuska hittar sätt att komma runt personalliggaren.

Vi är negativa till systemet med personalliggare och tycker att det kan tas bort för de flesta branscher. Samtidigt vet vi att åsikterna om systemet varierar kraftigt beroende på bransch, och att det finns branscher där systemet fungerar bra. För någon eller några branscher, såsom till exempel byggbranschen, kan det finnas skäl att behålla systemet. Dessa är dock undantag, för de allra flesta bör systemet avvecklas snarast.  

Vi vill förenkla för företag att starta och verka och för oss är det mycket viktigt att regler, administration och kostnader är välmotiverade. Personalliggarna är inte längre välmotiverade.

Hampus Hagman, (KD), skattepolitisk talesperson

Camilla Brodin, (KD), näringspolitisk talesperson