Replik: Regeringen straffar småföretagarna

Martin Sahlberg, vd OSD
Foto: (C)TOMMY ANDERSSON PHOTOGRAPHY
Martin Sahlberg, OSD
153

Debatt Nu är det snart två år kvar till 2020 och Sverige är långt ifrån att vinna EM-guldet i jobbskapande. Regeringens åtgärdslista har varit bred, men inte särskilt vass, skriver Östersundsföretagaren Martin Sahlberg i en replik till Mikael Damberg.

Vi är just nu inne i en högkonjunktur som är mycket positiv för Sverige och företagen som verkar här men vi vet att en högkonjunktur inte varar för evigt vilket ställer höga krav på regeringen att göra åtgärder som gynnar näringslivet på lång sikt. För visst är det så som Mikael Damberg skriver att fyra av fem jobb skapas i de små och medelstora företagen.

Nu är det snart två år kvar till 2020 och Sverige är långt ifrån att vinna EM-guldet i jobbskapande. Regeringens åtgärdslista har varit bred, men inte särskilt vass. En granskning av regeringens paradreformer visar på undermåliga resultat. Det gäller allt från traineejobb, extratjänster, utbildningskontrakt och beredskapsjobb som snabbspår och matchningsanställningar.

Regeringen säger att den vill skapa goda förutsättningar för landets företag och företagare. För det är där jobben och tillväxten skapas. Det är i stort sett alla överens om. Men, samtidigt har regeringen sedan den tillträdde aviserat en mängd försämringar för företagen. De straffar det de vill se mer av. Man ställer sig frågan – Hur tänker ni och vad vill ni egentligen?

När det gäller stödformer för att få företag att anställa så är jag tveksam till dessa då de sällan fungerar förutom några undantag. Förslaget att sänka arbetsgivaravgiften för den första anställda tror jag inte alls på. Effekten kommer att vara minimal. För många enmansföretagare handlar det inte om att anställa utan om hur man ska klara sig vid sjukdom eller bemanning vid tillfälliga toppar i sin verksamhet. Istället hade jag velat se att regeringen låtit den lägre arbetsgivaravgiften för unga ligga kvar, en reform som vi vet skapade många jobb inom främst besöksnäringen. Men även att gynna befintliga företag som gärna växer men anser det vara för dyrt. Jag driver ett sådant företag inom besöksnäringen.

Vi är inne i en rejäl omsättningsökning men vi vågar och kan inte anställa. Några av anledningarna är slopandet av den lägre arbetsgivaravgiften för unga men även för att det inte finns utbildad personal. Krångliga regler kring nystartsjobb är en annan anledning. Hade istället Regeringens förslag gällt företag med upp till 50 anställda hade vi sett en betydligt bättre effekt och vi hade vågat anställa. Företag med fler än en anställd vågar anställa om möjligheterna finns vilket ger effekt i jämförelse med enmansföretagaren som i stor utsträckning aldrig kommer att anställa.

Samtidigt som Regeringen pratar om lättnader för företagen har Regeringen försämrat ROT- och RUT-avdragen och ökat marginalskatten. Företagen har varit tydliga. Det här är försämringar för dem. Utfallet blir att de har svårare att utveckla sina företag och att skapa arbetstillfällen.

Verksam i Jämtland är en av de skattehöjningar som föreslagits av Regeringen tidigare i år, det vill säga kilometerskatten, en av de mest skadliga för vår region och Norrland. Det blir en väldigt stor orättvisa mellan landsbygd och storstad och de ökade kostnaderna för företagen riskerar att resultera i nedskärningar. Lägg där till flygskatten som direkt slår mot våra företag i norr som inte har andra alternativ att snabbt transportera sig. Det riskera även att slå mot besöksnäringen då det blir dyrare att resa till vår stad för semester eller en konferens.

När det sedan kommer till satsningen på 200 miljoner kronor som du Mikael Damberg tydligen är så stolt över så är det egentligen ingen satsning alls. För i grunden låg två miljarder kronor som nu förs över till hela Sverige och kvar blir 200 miljoner kronor, men visst låter det fint att Regeringen tillför 200 miljoner kronor.

Låt 2018 till skillnad från 2017 bli året med raka och tydliga besked till landets företagare!

Martin Sahlberg, vd OSD