Så kan ditt företag bidra till integrationen

En kvinna med slöja i ett möte med kollegor.
16

Debatt Erbjud praktikplatser till nyanlända, håll öppet hus och bjud in föreläsare till samtal om integration. Det är några av de saker som du som företagare kan göra för att bidra till integrationen i Sverige, skriver debattören och författaren Navid Modiri.

Navid Modiri
Foto: Robert Eldrim, Medljus

Integration handlar inte om att invandrare ska lära sig att bli svenskar utan om att vi ska hitta ett klokt sätt att leva och interagera med varandra i Sverige. För att kunna göra det behöver vi prata om integration som något vi gör med varandra och inte något som bara en grupp ska bli. Att skapa ett bättre Sverige tillsammans för de många människorna – det är vad som menas med integration.

Det är lätt att tro att det är upp till staten eller ett litet antal organisationer att lösa integrationen men det är i själva verket upp till oss – de tio miljoner svenskar som bor i Sverige – att skapa det bästa landet vi möjligtvis kan för varandra och för våra barn.

 1. Håll öppet hus på ert företag och bjud in människor som inte känner till er. Se till att ha tolkar på plats och hjälp människor med funktionsvariationer att känna sig välkomna. Använd kommunikationskanaler som ni traditionellt inte brukar finnas på.
 2. Hitta lokala integratörer, det vill säga personer som arbetar med integration, i er kommun och stötta dem på olika sätt. Hjälp de som redan försöker stärka integrationen i Sverige att bättre göra sitt jobb.
 3. Utbilda medarbetare och ledning i kulturell kompetens. Ta hjälp utifrån och se till att de som arbetar på ert företag lär sig mer om världen och de grupper som de senaste decennierna blivit svenskar.
 4. Bjud in inspiratörer och föreläsare som delar med sig av sina resor och berättelser om flykt, utanförskap och mångfald. Ett sätt att få människor att förstå sånt de själva inte varit med om är att bli berörda av andra.
 5. Starta en frivilligpool där era medarbetare kan anmäla sig för att vara mentorer åt nyanlända, arbetslösa eller unga i ytterområden. Genom att uppmuntra och skapa incitament för att engagera sig kommer ni inte bara öka känslan av syfte på arbetsplatsen utan också träna era medarbetare inom områden som ledarskap, kulturell kompetens och samhällsmedvetenhet.
 6. Sök er utanför er vanliga sfär och be en grupp som inte köper era varor eller tjänster att ge sitt perspektiv på dem och var beredd på att få ärlig och ibland kanske smärtsam feedback. Sök er till lokala grupper och be om hjälp och se till att kompensera dem för deras tid.
 7. Bjud in till öppna samtal om integration, mångfald och inkludering där du låter människor prata med varandra i ett tryggt rum. Istället för den där afterworken finns det en poäng att bjuda in till meningsfulla samtal där ni tar hjälp av duktiga samtalsledare som hjälper er att adressera komplexa frågor.
 8. Erbjud praktikplatser för nyanlända där de kan prova på att visa sin kompetens eller hitta kompetensområden som de eller ni inte visste att de hade. Använd tillfället till att också lära känna människor som personer och individer.
 9. Bjud in till en intern akademi där människor på olika positioner och avdelningar på arbetsplatsen får möjlighet att lära varandra vad de är bra på. Kolla upp Ted.com och format som Pecha Kucha för inspiration.
 10. Leta efter exempel på företag som har gjort lyckade projekt för att stärka integrationen i Sverige.

Navid Modiri, föreläsare och författare.
Aktuell med boken ”Hej syster” och podden ”Björn & Navid”.

Orgnaisationer att ta hjälp av
 • Rättviseförmedlingen och Barakat Ghebrehawariat på barakat.nu när det gäller utbildning i kulturellt kompetens.
 • Talarforum.se och Roa.se när det gäller inspirerande föreläsare.
 • Altitude Meetings eller Smarta Samtal när det gäller pfofessionell samtalsledning.
 • Öppna dörren eller Korta vägen när det gäller praktikplatser till nyanlända.
 • Everyday School när det gäller att bygga upp en intern akademi.
 • Integratörer som Öppna Dörren eller Open Up när det gäller att hitta lyckade företagsexempel.