Skatteverket: Personalliggarna stoppar fusk

8

Debatt Skatteverket vill lika lite som någon annan att resurser läggs i onödan på att kontrollera företag som gör rätt för sig. Det skriver myndigheten i en replik till företagaren Lars Knapasjö, som i en tidigare artikel sa sig vilja sluta sälja personalligare. Men Skatteverket vill också räta ut några frågetecken kring tolkningen av regelverket kring personalliggare.

Conny Svensson, Skatteverket
Foto: Pressbild + TT

Syftet med reglerna för personalliggare är, som Lars Knapasjö nämner i sin debattartikel den 15 augusti, bland annat att motverka att oseriösa företag konkurrerar ut företag som gör rätt för sig. Andra problem som svartarbete medför är att demokratiska beslut om skatter inte följs, samt att människor utnyttjas.

Personalliggaren skapar underlag för myndigheterna att bedöma riktigheten i övriga uppgifter som företagen redovisar. Uppgifter ur personalliggaren kan tillsammans med andra iakttagelser jämföras med redovisade löner och skatter. Att Skatteverket kan undersöka förhållanden i realtid har stor betydelse för att motverka osund konkurrens.

Skatteverket vill lika lite som någon annan att resurser läggs i onödan på att kontrollera företag som gör rätt för sig, vilket de flesta gör. Mindre fel i personalliggaren behöver förstås inte innebära att det förekommer avsiktligt fusk. Men när vi hittar avsiktligt skattefusk i våra fördjupade utredningar finns det i stort sett alltid även fel i personalliggaren.

Att en myndighet kontrollerar kringliggande omständigheter som exempelvis en närvarokontroll, är i sig inget ovanligt. Reglerna syftar till att säkerställa tillförlitligheten hos uppgifterna i liggaren. Det är därför lagstiftaren har beslutat om vissa formkrav och att ansvaret ska vara strikt.

De ändringar i reglerna som trädde i kraft vid halvårsskiftet var lagändringar, inte Skatteverkets tolkningar. En del av syftet är att motverka risken för fusk i gråzoner. Skatteverket har också klargjort tillämpningen genom våra rättsliga ställningstaganden.

Några punkter Skatteverket vill understryka är att

  • Små barn eller vem som helst som endast utför enstaka uppgifter, behöver inte skrivas in i personalliggaren.
  • Företagsledaren, make/maka och barn behöver inte antecknas om företaget inte också har andra verksamma personer än dessa.
  • Om en verksam person rör sig in och ut ur verksamhetslokalen flera gånger per dag räcker det att notera när arbetspasset börjar respektive slutar.
  • Skatteverket har inga synpunkter i sig på hur mycket en företagsledare arbetar eller tar ut i lön, så länge löner och skatter redovisas rätt.

Knapasjö frågar om vad bland annat Skatteverket vill med reglerna om personalliggare. Vi vill ha verktyg som gör att vi kan genomföra vårt uppdrag, så som det beslutas av riksdag och regering.

Vi diskuterar gärna vilka verktyg och regler som är ändamålsenliga och effektiva, för alla parter. Exempelvis utreder vi själva möjligheten till så kallad erinran istället för kontrollavgift, i vissa fall. I slutänden är det lagstiftaren som beslutar om vilka regler som ska gälla.

Avslutningsvis ser vi positivt på utvecklingen av digitala verktyg för redovisning av personalliggare, skatter och andra uppgifter. Digitalisering möjliggör förenkling och sänkta kostnader för företagen. Myndigheter kan också bedriva en mer effektiv kontroll av de som avsiktligt fuskar. På Skatteverket pågår ett antal satsningar för att bidra till denna utveckling.

Conny Svensson, riksprojektledare kontanthandel, Skatteverket