Sverige behöver inte alltid vara bäst i EU-klassen

42

Debatt Att Sverige ständigt övertolkar EU-regler innebär att tillväxten i företagen bromsar. Det urholkar välfärden, menar Moderaternas EU-kandidat Jörgen Warborn. Han efterlyser rättvis konkurrens på EU-marknaden och vill att Sverige inte ska gå över minimireglerna i EU-lagstiftningen.

EU-flaga med paragraf
Foto: Mostphotos
Jörgen Warborn (M)
Foto: Fredrik Wennerlund
Jörgen Warborn

Sverige är bäst i klassen när det gäller att övertolka EU-regler. Det skadar våra företags konkurrenskraft och är ett problem jag får höra om av nästan alla företagare jag träffar. Har man i EU kommit överens om gemensamma regler, så kan det inte vara så att svenska myndigheter slentrianmässigt lägger på ännu högre krav på våra egna företagare. Det bromsar tillväxten i våra företag och urholkar därmed vår välfärd. Övertolkningen av EU-regler måste bromsas. 

För ett tag sedan träffade jag en italiensk statstjänsteman som på ett närmast övertydligt sätt visade varför konkurrensen inom EU inte fungerar som den borde. ”I Sverige är ni alltid först med att införa en ny regel - och ni går alltid längst. I Italien väntar vi så länge vi kan och sedan gör vi tvärtemot hur ni gör i Sverige.” Det är förstås en ganska hårdragen beskrivning, men det ligger en hel del sanning i den. Svenska politiker och myndigheter har en svårslagen förmåga att krångla till det för företagare. När gemensamma regler på EU-marknaden tolkas och följs upp så olika i de olika länderna, då försvinner många av fördelarna med en gemensam marknad. För mig är det uppenbart att vi måste göra något åt den skeva regeltillämpningen i Europa. Sverige ska inte sträva efter att vara bäst i klassen på att övertolka EU-regler.

Det kan förstås finnas tillfällen när det finns goda skäl för Sverige att ha mer långtgående regler än övriga EU. Vare sig svenska bönder eller konsumenter skulle nog exempelvis vilja se ett djurskydd på grekisk nivå. Samtidigt måste det finnas rimlighet i hur långt vi ska gå i denna och andra frågor. Metoden bör istället vara att höja lägstanivån i EU - och inte övertolka regler här hemma. Dagens agerande försämrar våra egna företagares konkurrenskraft mot omvärlden. 

Jag och Moderaterna vill införa en princip om att svenska krav inte ska gå över minimireglerna i EU-lagstiftningen. Har man kommit överens om en gemensam nivå i EU, så ska den i princip alltid gälla. Om det i enskilda fall ändå finns skäl att ha mer långtgående ambitioner än andra länder, så måste det finnas en tydlig beskrivning av konsekvenserna för våra företagare. Ett sådant tillkännagivande lyckades Moderaterna driva igenom i riksdagen alldeles nyligen och nu blir det upp till bevis för regeringen att göra verkstad av majoritetens vilja. För väldigt många företagare vore det en efterlängtad förändring. 

Det ska råda rättvis konkurrens för svenska företag på EU-marknaden - och då kan inte Sverige vara bäst i klassen på att övertolka EU-regler.

Jörgen Warborn (M), entreprenör och nummer 3 på Moderaternas lista till EU-valet