Tramsa inte sönder #metoo

Maria Mattsson Mähl replikerar Femnistiskt initiativ
Foto: Fredrik Sandberg/TT, Henrik Montgomery/TT
77

Debatt FI överdriver när de pratar om en överväldigande manskultur i näringslivet där kvinnor betalar priset för ett trasigt system. Gör något på riktigt istället och underlätta för kvinnor att driva företagande i välfärdssektorn, skriver debattören Maria Mattsson Mähl i en replik.

Det är bra att genusperspektivet i näringslivet debatteras. Som kvinna med 20 års vd-erfarenhet från olika branscher är jag väl medveten om behovet av mångfald i affärslivet. Men att, som Feministiskt Initiativ gjorde i sin debattartikel, tala om en ”överväldigande manskultur” där kvinnor ”en och en” betalar priset för ”ett trasigt system” är en överdrift. Det riskerar faktiskt att tramsa sönder en viktig fråga.

Vill Feministiskt initiativ verkligen driva kvinnors rätt och möjligheter i näringslivet borde de vurma för fler välfärdsföretagare. De allra flesta som startar och driver företag gör det i en sektor eller bransch där de har kunskap, erfarenhet och nätverk. Eftersom många kvinnor arbetar inom skola, vård och omsorg är det också där de har bäst förutsättningar att starta och driva företag.

När kvinnor äger, driver och utvecklar företag får de också förutsättningar att påverka allt från företagskultur och kvalitetsprocesser till nyckeltal och vinstmarginal. Det sistnämnda har blivit ett skällsord i debatten om ”vinster i välfärden”, men faktum är att vinst är något positivt. Det betyder att intäkterna är högre än kostnaderna och en duktig företagsledare kan välja två sätt att hantera en eventuell vinst; den kan återinvesteras i företagets lokaler, utrustning eller personal alternativt kan ägaren besluta om utdelning. Oavsett om företaget går med vinst eller inte flyttas makten till kvinnorna. Går företaget bra blir företagsledaren dessutom en maktfaktor gentemot banker, leverantörer och andra intressenter – en maktfaktor som faktiskt kan vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Blanda inte ihop viktiga kampanjer som #metoo med den patriarkaliska strukturen i näringslivet och försök vinna tramsiga poänger genom att skriva en debattartikel på temat. Gör något på riktigt istället och underlätta för kvinnor att driva företagande i välfärdssektorn! Då kan ni på riktigt påverka maktstrukturer, företagsklimat och näringslivet – för det är väl det ni vill?

Maria Mattsson Mähl, vd AlphaCE

Replik: FI: Skolexempel på hur kvinnor förminsas av Jennifer Råsten, näringspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ och Pelle Hällje, näringsutskottet för Feministiskt initiativ.