Staten överklagar skogsdom

video spelare

Skogsstyrelsen överklagar skogsdomarna. Markägarna har hamnat i ett moras av besvikelse, uppgivenhet och förvirring.