7 kända företagarkvinnor som inte är med på topplistan

Topp-50-listan För att kvala in på Entreprenörs lista över de 50 största kvinnliga företagarna krävs två saker: dels att kvinnan är ägare, eller stor delägare, dels att kvinnan är operativt ansvarig för företagets drift som vd (eller i något fall operativ styrelseordförande).

Antonia Ax:son Johnson, tidigare styrelseordförande i Johnson-koncernen.
Antonia Ax:son Johnson, tidigare styrelseordförande i Johnson-koncernen.
Vicky Ax:son Johnson, styrelseordförande i Nordstjernan.
Foto: TT/Gunnar Lundmark/SvD
Vicky Ax:son Johnson, styrelseordförande i Nordstjernan.
Cristina Stenbeck, storägare i Kinnevik och ledare för Stenbäcksfären.
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
Cristina Stenbeck, storägare i Kinnevik och ledare för Stenbäcksfären.
Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska skolan.
Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska skolan.
Lena Apler, grundare av Collector bank.
Lena Apler, grundare av Collector bank.
Monica Lindstedt, grundare av tjänsteföretaget Hemfrid.
Monica Lindstedt, grundare av tjänsteföretaget Hemfrid.
Christina Wahlström, grundare av mödravårdsföretaget MamaMia.
Christina Wahlström, grundare av mödravårdsföretaget MamaMia.

Men det finns förstås fler kvinnor än de på vår topp-50-lista som framgångsrikt lett och byggt upp familjeföretag eller koncernen under många år eller till och med decennier bakåt i tiden. Anledningen till att vissa välkända kvinnliga företagare därför saknas på listan kan exempelvis vara att de sålt hela eller delar av sitt företag, företaget har börsnoterats eller så är de inte längre operativt aktiva i bolaget. Det kan också vara så att företagets nettoomsättning inte når upp till 131 miljoner kronor (vilket motsvarar plats 50 på listan).

Antonia Ax:son Johnson: Hon är familjeföretagare i fjärde generationen och har tidigare varit styrelseordförande i Johnson-koncernen, som omsätter 72 miljarder kronor. Tillsammans med sin familj är Antonia Ax:son Johnsson fortfarande storägare. Koncernen hel- och deläger en mängd bolag där Antonia fortfarande är styrelseordförande eller ledamot. Antonias dotter Caroline Mörner Berg är idag styrelseordförande i Johnson-koncernen.

Vicky Ax:son Johnson: Hon är styrelseordförande i Nordstjernan, som år 2015 omsatte 76 miljarder kronor. Hon är kusin med Antonia och sitter tillsammans med henne i många olika hel- eller delägda bolag.

Cristina Stenbeck: Hon är dotter till entreprenören Jan Stenbeck och hon tog efter hans död över ledarskapet i Stenbecksfären. Cristina Stenbeck har vuxit upp i USA och är varken vd eller styrelseordförande i något aktiebolag i Sverige, men hon är alltså storägare i Kinnevik. Det är numera ett investmentbolag som äger ett 30-tal bolag, den så kallade Stenbecksfären. Cristina är ledamot i många av dessa företags styrelser. Värdet på Kinneviks ägarandelar uppgick 2016 till 72 miljarder kronor.

Barbara Bergström: Hon är grundare av Internationella Engelska skolan, som driver ett 35-tal skolor i Sverige. Koncernen omsätter 1,8 miljarder kronor. Barbara är idag styrelseledamot och bosatt utomlands. Företaget är börsnoterat, men hon äger fortfarande, enligt uppgift, runt 25 procent.

Lena Apler: Hon är grundare av Collector bank. Lena är idag styrelseordförande i bank- och finansföretaget, som är börsnoterat. Omsättningen uppgår till en dryg miljard kronor och Lena uppges äga en mindre andel.

Monica Lindstedt: Hon är grundare av tjänsteföretaget Hemfrid. Företaget startades 1996 efter en helt egen idé och Monica var länge ansvarig för driften av verksamheten. Idag är hon styrelseordförande och huvudägare. Hemfrid omsatte drygt 440 miljoner kronor år 2015.

Christina Wahlström: Hon är grundare av mödravårdsföretaget Mama Mia. Christina med familj är fortfarande ägare av bolaget, men Christinas dotter Eva Laurin har tagit över vd-rollen.

Monica Renstig