Brokig miljardkoncern växer genom köp

19

Miljardföretag Glasögon, lantbruksmaskiner och småhustillverkning. Det är bara några av de branscher som finns i den familjeägda koncernen Mellby Gårds företagsportfölj. Nu står koncernen inför ett generationsskifte. Industrimannen Rune Andersson är på väg att lämna över stafettpinnen till yngste sonen Johan samtidigt som nya företagsköp är på gång.

Johan och Rune Andersson, Mellby Gård.
Johan Andersson, vd Mellby Gård.
Johan Andersson, 35 år, tog nyligen över vd-skapet för familjekoncernen Mellby Gård efter pappa Rune.
Johan Andersson
Mellby Gårds huvudkontor ligger i Malmö inte långt från havet.
Johan Andersson i en Smarteyes-butik i Malmö.
Optikföretaget Smarteyes ingår i familjekoncernen och tidigare var Johan Andersson vd för kedjan.

Kontinuitet och långsiktighet är ord som återkommer under intervjun med far och son Andersson på gården i Norra Mellby, som fått ge namn åt hela koncernen.

Det var den här gården, ett par mil söder om Hässleholm, som småbrukarsonen Rune Andersson skaffade under tiden som koncernchef för Trelleborg AB när han ville förverkliga sina drömmar om ett lant- och skogsbruk.

I dag bedriver han en framgångsrik uppfödning av travhästar på gården. Koncernens huvudkontor ligger på Ribersborgsvägen i Malmö.

– För att vara en så pass stor koncern har vi en väldigt liten organisation. Vi är bara åtta personer, med mig och pappa inräknade, som arbetar på huvudkontoret, säger Johan Andersson, 35 år.

Sedan den första september är han vd för koncernen Mellby Gårds moderbolag. Pappa Rune Andersson har tagit ett steg tillbaka, men han behåller ändå kontrollen över familjeföretaget, dels som styrelseordförande, dels som nästan ensam ägare.

– Övergången sker successivt. Tanken är att Johan det närmaste året ska lära sig hur de olika bolagen fungerar, säger Rune Andersson.

Men han är inte helt ny i familjeföretaget. De senaste åren har han varit vd för optikkedjan Smarteyes International och sedermera arbetande ordförande.

Koncernen som Johan Andersson har fått det operationella ansvaret för består av nio helägda bolag och ytterligare några där familjen har kontrollerande innehav; sammanlagt 14 företag med 6 000 anställda, varav strax under hälften i Sverige.

Från att från början haft tyngdpunkten i industrin har koncernen de senaste åren alltmer gått över till konsumtionsvaror och detaljhandel. Smarteyes är ett bra exempel på det. Där gick Mellby Gård in från starten och byggde upp en optikkedja som i dag har 54 butiker i tre länder.

– För oss är det inget problem med att vi är verksamma i flera olika branscher. Tvärtom. På det sättet sprider vi riskerna. Om någon bransch går dåligt ett tag är det någon annan som går bra och det är därför som vår resultatutveckling är så stabil, säger Rune Andersson.

Sedan starten i slutet av 80-talet har koncernen växt kraftigt och planen är att fortsätta växa. Johan Andersson berättar att de just nu håller på att titta några potentiella företagsförvärv. Vilka branscher det handlar om vill han inte avslöja eftersom vissa är så specifika att man i så fall kan lista ut vilka företag det handlar om.

– Det handlar om både smått och stort, säger han och förklarar hur Mellby Gård resonerar vid företagsköp.

– Antingen går vi in för att bli huvudägare och då är vår ambition att satsa mellan en halv till en och en halv miljard kronor i en sådan investering. Men vi har också insett att det finns många intressanta mindre företag, som omsätter runt 100 miljoner kronor, och som kanske står inför ett generationsskifte. Där tror vi att vi är väl lämpade ägare.

Som exempel nämner Johan Andersson klädkedjan Flash. När Mellby Gård gick in som huvudägare hade Flash ett 20-tal butiker i Sverige. Tolv år senare har kedjan 70 butiker i Sverige, fem i Finland och företaget är på väg att etablera sig i ytterligare ett grannland.

– Vår strategi är att vara extremt långsiktiga. Det är inte vår affärsidé att köpa upp företag för att sedan sälja med vinst två år senare, säger Johan Andersson.

Innan han blev vd för Smarteyes och kom in operativt i familjekoncernen arbetade han under tre år på riskkapitalbolaget EQT. Han tror att den bakgrunden, tillsammans med den operationella erfarenheten, gör honom lämpad som vd för Mellby Gård.

– Jag brukar säga att jag är hyggligt jämnbra på mycket, men jag är inte expert på något. Därför är det viktigt att man som vd omger sig med kompetenta nyckelpersoner på viktiga positioner.

I grunden är Johan Andersson, liksom sin pappa och sina bröder, civilingenjör. Han tog sin examen i maskinteknik och teknisk matematik vid Chalmers och har senare kompletterat sin utbildning med en MBA (Master of Business Administration) vid Insead i Singapore.

Johans bröder Erik och Gustav sitter också i Mellby Gårds styrelse och han tycker att de kompletterar varandra.

– Erik är själv framgångsrik entreprenör som ägare till bland annat klädföretaget Engelbrektsboden och Gustav, som bor i Schweiz, driver Mellby Gårds finansiella verksamhet i samarbete med farsan.

Den högsta gränsen för de nya investeringar som Johan Andersson kan tänka sig göra ligger på tre miljarder kronor; 1,5 miljarder i eget kapital och lika mycket i lån.

– Men vi vill fram för allt hitta företag som har potential att växa kraftigt, antingen organiskt eller genom konsolidering. I vissa branscher går det att gå in och köpa upp konkurrenterna, säger Johan Andersson.

– Min affärsidé har alltid varit att det ska finnas en potential för att företaget ska bli etta eller tvåa i sin bransch, skjuter Rune Andersson in.

När det kommer till förvärv av nya företag har Rune, som styrelseordförande och huvudägare, sista ordet.

– Jag skulle inte göra en investering utan hans medgivande, säger Johan och tillägger att ansvarsfördelningen mellan honom och hans pappa är tydlig.

– När det till exempel kommer till nyrekrytering av nyckelpersoner tycker jag att det ska vara vd:ns beslut. Företagsförvärv ska tas av styrelsen och där har pappa som ordförande och i stort sett ensam ägare vetorätt. Men jag kommer att argumentera hårt för min sak och inom familjen brukar vi ha högt i tak.

Ett par saker har Rune Andersson varit negativ till. Han tänker aldrig, så länge han har något att säga till om, låta Mellby Gård börsnoteras och han motsätter sig att ge sig in i vissa branscher.

– Underleverantörer till bilindustrin är ett exempel. Jag har också undvikit rena ”oppfinnarjockar” liksom branscher som jag inte begriper mig på, till exempel it och bioteknik, där det tar mer än en kvart att förstå vad affärsidén handlar om. Men om mina söner skulle vilja förvärva ett bolag inom de senare branscherna får jag väl läsa på, säger Rune Andersson.

Under åren har Mellby Gård bara råkat ut för ett större fiasko. Det var satsningen på den vegetariska snabbmatskedjan Meaning Green i mitten av 90-talet.

– Det fungerade på luncherna, men folk gick inte dit och åt på kvällarna. Det kostade oss ett antal miljoner.

Varken Johan Andersson eller hans far utesluter inte att Mellby Gård i framtiden blir huvudägare inom skolväsendet eller vård och omsorg.

– Där har hittills riskkapitalbolag gått in som ägare och fått utstå mycket kritik. Jag ifrågasätter om det är rätt ägarmodell för vård och skola. Skulle vi gå in som ägare skulle vi göra det långsiktigt, säger Johan Andersson.

Men det finns en stor hake.

– Det råder en politisk risk eftersom man diskuterar att begränsa vinsterna i välfärden. Om det skulle ske är det inte intressant för oss, fortsätter han.

Den tredje affärsfilosofin inom Mellby Gård, förutom långsiktighet och branschoberoende, är att nyckelpersoner ska vara delägare i koncernen.

– Vår tanke är att alla verkställande direktörer och andra personer på ledande befattningar ska ha ett ekonomiskt incitament att företaget utvecklas framgångsrikt, säger Johan Andersson.

– Därför har verkställande direktörer inom koncernen en betydlig del av lönen resultatbaserad. Samtidigt tar de som delägare en ekonomisk risk om det skulle gå dåligt.

Det är ett förhållningssätt som genomsyrar hela koncernen och Johan Andersson utvecklar sin syn på entreprenörskap.

– Entreprenörskap för mig behöver inte betyda en ny produkt eller ett nytt patent. För mig innebär det att man har ett nytt sätt att tänka och göra affärer.

Som exempel tar han Smarteyes.

– Där avdramatiserade vi besöket hos en optiker, som tidigare kändes som ett läkarbesök. Vi kapade alla mellanled, införde en fastpris-modell och ökade modegraden.

– En bra entreprenör kan vara en lokal butikschef som brinner för att just hennes butik ska ta marknadsandelar. Det är sådana personer vi vill anställa och är de duktiga ska det synas i deras plånböcker.

Framöver kommer Johan Andersson och hans bröder att få ett allt större ansvar för koncernen, men Rune Andersson tänker fortsätta arbeta ett tag till även om han trappar ner.

– Det är inte så att jag ska börja odla rosor eller något sådant, om du tror det. Men jag och Anders Bülow, vd för Mellby Gård Industri AB, som jag en gång startade det här tillsammans med, är inte purunga längre och kan vi få tid över till något annat är det bara bra.

Per-Ola Ohlsson

Yngst kliver fram

Namn: Johan Andersson
Ålder: 35
Bor: Lägenhet på Norrmalm i Stockholm och övernattningslägenhet i anslutning till kontoret i Malmö.
Familj: Sambon Stina, 28.
Fritidsintressen: Jakt och fotboll.

Johan Anderssons fem ledarskapsråd:

  1. Var adaptiv i ledarskapet: olika länder, kulturer och forum ställer olika krav på hur man bäst bör agera.
  2. Var inte rädd för att göra fel; lita på magkänslan. Blir det fel har du alltid möjligheten till "gör om, gör rätt".
  3. Utgå från att alltid anställa folk omkring dig som är bättre än dig själv.
  4. Ekonomiska incitament genom delägarskap, gäller både dig själv och de nyckelpersoner du anställer.
  5. Agera alltid utan prestige. Om allt går bra behöver du den inte; om det går dåligt har du ingen nytta utav den.
Äldst lämnar över

Namn: Rune Andersson
Ålder: 69
Bor: På Mellby Gård i Norra Mellby.
Familj: Hustrun Mona, 71, och sönerna Johan, 35, Erik, 41 och Gustav, 42, samt barnbarn.
Fritidsintressen: Travhästar och jakt.

Familjeföretag i mångsyssleri

Namn: Mellby Gård AB
Vd: Johan Andersson.
Styrelse: Rune Andersson, ordförande, och ledamöterna Johan Andersson, Erik Andersson, Gustav Andersson och Anders Bülow.
Bolag: Mellby Gård Industri AB, Mellby Gård Jordbruks AB, Söderberg och Haak Maskin AB, Älvsbyhus AB, Optik Smarteyes International AB, Roxtec AB, Feralco AB, Flash AB, Cale Acess AB, Eriksberg Vilt & Natur AB, StudentConsulting AB, Excalibur Värdepappersfond AB, BM Agri AB.
Resultat verksamhetsåret 2012/2013:
Omsättning: 4,6 miljarder kronor.
Rörelseresultat: 786 miljoner kronor.
Eget kapital: 5,5 miljarder kronor.
Belåning: Nettoskuldsättning på drygt noll. Kassan i Mellby Gård AB är på 1,3 miljarder.
Antal anställda: 6 000 räknat på alla bolag, inklusive intressebolag (varav 40 procent i Sverige).

Milstolpar i miljardbygget

1986: Mellby Gård AB grundas.
1989: Den första materiella investeringen görs genom köpet av Getinge AB från Electrolux. Köpet görs tillsammans med Carl Bennet.
1995-1996: Verksamheten flyttas från Trelleborg till Malmö samtidigt som ytterligare förvärv görs (Älvsbyhus och Söderberg & Haak).
1996-2006: Kraftigt expansiv period. Ett tiotal företag inom olika branscher förvärvas samtidigt som gården och dess verksamhet utvecklas till ett modernt, rationellt lantbruk tillsammans med hästuppfödning, skogsbruk och jakt.
2006-2013: En period med mindre antal förvärv, men med desto större fokus på befintliga portföljbolag, som vart och ett kniper marknadsledande positioner inom sina respektive branscher.