Johan Löf är forskaren som blev snilleföretagare

Entreprenör Det finns företag och så finns det företag. Just det här företaget, sprunget ur en ung doktorands idéer, har hittills förbättrat cancerbehandlingen för två miljoner människor. Två miljoner människor har fått en bättre vård tack vare Johan Löf och hans Raysearch. Och det är bara början.

johanlöf
Johan Löf driver det växande medicintekniska företaget Raysearch.

– Vi omsätter i dag bara omkring två–tre procent av dosplaneringsmarknaden, så det finns en enorm potential. Efterfrågan är stor på det vi gör, säger Johan Löf, företagets grundare och vd.

Raysearch utvecklar programvara som används för att effektivisera strålbehandling av cancer. Stråldosen optimeras för varje enskild cancerpatient. Dels får patienten rätt dos dag för dag, dels ser man till att rikta behandlingen så att exakt rätt område behandlas. Hela företagsidén vilar på ambitionen att förbättra människors liv och hälsa.

Marknaden för stråldosplanering är i dag värd tre miljarder kronor, så det är en rejäl kaka som Raysearch tänker grabba tag i allt större delar av.

Företaget firar tioårsjubileum och står inför en mycket spännande fas. Med start i USA satsar Raysearch nu på en ny försäljningsstrategi som kräver ett tiotal nyanställningar och nytt kontor i New York.

Det är en satsning som ska ge bolaget bättre skjuts på den stora och viktiga USA-marknaden.

Johan Löf är fysikern från KTH som gick vidare till forskning på Karolinska Institutet och avdelningen för medicinsk strålningsfysik. Där utvecklade han det embryo som börjat växa fram redan när han gjorde sitt exjobb.

Han såg tidigt att det fanns en kommersiell koppling och langade in en A4 med en affärsplan till Venture Cup. Under tävlingen fick han snabbt marknadspotentialen bekräftad, vilket ledde fram till grundandet av Raysearch.

– Jag kände att det var fascinerande att kunna vara med och bidra mer direkt. Vi har hjälpt två miljoner människor hittills. Just nu sitter femtio programmerare här och jobbar! Det är mer lockande än att skriva vetenskapliga artiklar, säger Johan Löf.

Företaget fick en rivstart redan sommaren 2000, då man skrev ett globalt licensavtal med Adac Laboratories, som kort därpå köptes av Philips.

Plötsligt hade lilla Raysearch tillgång till hela Philips marknads- och säljorganisation.

Året därpå godkände så den amerikanska läkemedelsmyndigheten Philips system Pinnacle, där alltså Raysearchs produkter ingick.

De kommande åren inledde Raysearch samarbete med flera andra stora partners, däribland Varian. Strategin var nämligen att satsa på produktutveckling och låta andra sälja.

På så sätt fick alltså det lilla och nystartade svenska forskningsbolaget tillgång till en världsomspännande försäljningsorganisation och vidöppna dörrar till USA-marknaden.

Smart värre.

Första affären via Philips gav intäkter på 11 miljoner kronor direkt, ett jättelyft för ett företag som dittills fått klara sig på 6 miljoner kronor i riskkapital.

Av bara farten gick Raysearch in på börsen 2003.

– Det var bra gentemot våra stora partners. Och det är bra nu när vi står inför en ambitiös USA-satsning. Att då kunna visa att vi är ett etablerat börsföretag sedan många år stärker oss.

Johan Löf tycker helt klart att fördelarna med vara börsnoterad överväger. Det höjer kvaliteten i bolaget, gör det lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare. Börsnoterade företag får mer publicitet än andra bolag.

Men efter några års fin tillväxt gick utvecklingen i stå för Raysearch. På kontoret på Sveavägen i Stockholm växte känslan att Raysearchs partners inte riktigt la manken till för att sälja just de här produkterna. Dessutom slog dollarns och eurons kursförändringar mot resultatet.

– Vi började ifrågasätta vår säljstrategi, säger Johan Löf.

Samtidigt hade Raysearch utvecklat och kompletterat sina produkter så att man nu kunde lägga fram ett helhetserbjudande till klinikerna.

Man gick från att leverera delar av större leverantörers system till att kunna erbjuda ett helt egenutvecklat system.

Och det är nu det stora steget börjar närma sig – att sälja direkt till slutkunderna. Droppen blev samarbetet med Massachusetts General Hospital i Boston.

Raysearch och sjukhuset i Boston ingick 2008 ett långsiktigt forsknings- och samarbetsavtal inom flermålsoptimering för strålterapi. Inom all strålbehandling måste läkaren balansera motstridiga behandlingsmål, som att ge tillräckligt hög stråldos till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad måste hållas så låg att risken för biverkningar minimeras. Flermålsoptimering är ett verktyg för att hantera den här typen av kompromisser på ett strukturerat sätt.

Sjukhuset ville använda Raystation, Raysearchs helhetslösning för dosplanering.

– Men våra partners var ganska ointresserade av flermålsoptimering, så den enda möjligheten var att köpa Raystation direkt av oss.

Och kliniken på Massachusetts General Hospital, under ledning av Thomas Bortfeld, är en välkänd och ledande klinik i USA, ja, i hela världen, så det var ingen obetydlig kund för Raysearch.

Nu går Raysearch vidare och bygger upp en egen sälj- och marknadsorganisation i USA. Rekryteringen är i gång.

– Vår idé är att låta de båda affärsmodellerna leva sida vid sida. Vi får se hur våra partners reagerar när vi också vill sälja själva. Men det är en för stor del av kakan som är obearbetad för att vi ska låta bli, säger Johan Löf.

Mer än halva världsmarknaden finns i USA, där de dessutom är snabbare på att anamma ny teknik.

Raysearchs nysatsning är för Johan Löf en kick lika stark som den han kände när företaget startades för drygt tio år sedan.

Men varför ska ett sjukhus satsa just på Raysearchs system – stället för branschjättarnas?

– Vårt system är modernare, vi anpassar stråldoserna under behandlingens gång. Det kallas adaptiv strålterapi, och vi är de första som bygger ett dosplaneringssystem utifrån den tekniken från början, säger Johan Löf.

– Vi har flera ”best in class”-komponenter, som vi nu byggt ihop till ett system. Vårt interface är dessutom snyggt och användarvänligt. Och som litet företag är vi snabbfotade!

Det har hänt en del sedan den där dagen 1999 då Johan Löf skrev ner sin affärsplan på ett A4-papper. Över 70 anställda, en försäljning i 100-miljonersklassen bara i år och inte minst snilleutmärkelsen ”Svenska Innovationspriset”, som Johan Löf fick för några år sedan.

Men frågan är om inte det här bara är början.

MS

Mats Samuelsson