Hållbart miljardbygge för Polarbröd

Polarbröd porduktion
92

Miljardföretag Hållbar utveckling och respekt för framtiden. Det har hållit familjeföretaget Polarbröd igång i fem generationer och 135 år. Nu när koncernen uppnått miljardomsättning görs nya investeringar för att företaget bland annat ska bli självförsörjande på förnybar el.

polarbröd
Foto: AnnaKarin Drugge
artikelserie bild Miljardföretagen

0,7 promille av alla svenska företag omsätter mer än en miljard kronor. Vilka är dessa företag, hur har de blivit så stora och vad kan man lära sig av dem? Här hittar du hela Entreprenörs artikelserie "Miljardföretagen" och kan ta del av siffrorna och de fascinerande företagsexemplen. Vi har i första hand riktat in oss på miljardföretag med en tydlig ägare eller ägarfamilj som till exempel Stadium, Polarbröd och Väderstad-Verken.

Fler artiklar i denna serie

polarbröd-systrar
Foto: AnnaKarin Drugge
DSC_2683
_DSC9931

En journalist och en statsvetare. Tillsammans leder de ett av landets största familjeägda bagerier, Polarbröd. Företaget har en markandsandel på 14 procent av den svenska brödmarknaden i dagligvaruhandeln.

De två systrarna, Karin Bodin och Anna Borgeryd, är femte generationen i familjen som grundat och äger Polarbröd. Den starka sammanhållningen dem emellan var avgörande när de tog över som operativa huvudägare för åtta år sedan. Då stod företaget inför ett vägskäl.

– Jag sa till Karin att hon borde prova att arbeta som vd, ”Det kommer du att göra bra”, sa jag, berättar Anna Borgeryd, som har rollen som styrelseordförande.

Syskonskapet och samhörigheten är tydlig. Karin Bodin och Anna Borgeryd stämmer av svaren på frågorna med varandra med snabba ögonkast. Inte för att oroligt kontrollera om det sagda var rätt eller fel utan för att kunna komplettera varandra, fylla i och utveckla. Så rör sig samtalet framåt, oavbrutet och med nya utläggningar.

– Det är så roligt att prata med Anna och vi kommunicerar ju oavbrutet med varandra, både som systrar och i våra olika roller i företaget. Förhoppningsvis gör det att vi plockar fram våra bästa jag, säger Karin Bodin.

– Vi har ju vuxit upp tillsammans och har samma grundvärderingar och det ger en trygghet. Men det innebär inte att vi alltid står på samma ruta. Det är tur att vi är lika och olika på rätt sätt och har respekt för varandras styrkor, fyller Anna Borgeryd i.

Duon har formats av en uppväxt vid ett ”entreprenörsköksbord” i Älvsbyn och en familj och en släkt där brödbakandet och företagandet varit en central del av livet sedan slutet av 1800-talet. Det innebär att företagets väl och ve alltid varit en del av livet. Systrarnas åsikter togs på allvar redan i tidiga år, under det med norrländska mått mätt, inte helt självklara mottot; ”har du nåt att säga, så säg det”.

Trots den omedelbara närheten till företaget – de blev båda invalda som suppleanter i styrelsen som artonåringar – var det ingen självklarhet att systrarna skulle ta över verksamheten. I stället provade de andra yrken och verkligheter. Karin Bodin blev journalist och egen företagare i medievärlden och Anna Borgeryd statsvetare med en avhandling om konflikthantering och sex år som universitetslärare på meritlistan.

Men tillslut kom ändå en dag då det skulle fattas ett avgörande beslut.

I början av 2000-talet hade Polarbröd för första gången anställt en extern vd, Ola Rönnqvist. Men efter några år ville han gå vidare och meddelade sin uppsägning. I början av 2006 ställdes frågan på sin spets, vem ska leda företaget vidare, ytterligare en utomstående eller någon i familjen?

Systrarna talade med varandra om vad det skulle innebära att ta över som huvudägare och om hur rollfördelningen i så fall skulle se ut. Att båda skulle vara delaktiga var självklart och efter att ha enats om en testperiod var det klart.

– Det var en möjlighet för oss att få sätta vår egen prägel på företaget. Karin blev vd och jag blev varumärkeschef med ansvar för omvärldsbevakning. Svårare än så var det inte.

– Nu i efterhand ser det uttänkt ut men jag lovade inte mer än ett provvd-skap på sex månader. Utan stödet från Anna och resten av familjen hade det inte blivit mer än så, säger Karin Bodin, som snart insåg att det där med bröd inte alls var så tråkigt som hon trodde från början.  

Med sig in i det operativa arbetet tog duon målsättningen att professionalisera organisationen, styrelsearbetet och närvaron på marknaden. Brödbranschen har av tradition små marginaler och en låg lönsamhet. Första steget blev att stärka huvudägarskapet och samarbetet med distributören ”Allbröd”, som numera bytt namn till ”Polfärskt”. Att frysa brödet direkt efter bakning har varit en del av Polarbröds framgång eftersom det skapar en god hållbarhet. Polfärskt är idag en rikstäckande organisation med brödförsäljning och distribution genom 24 fristående försäljningsbolag.

Och med en direkt kontroll över hela processen, från bageri till mötet med kunderna i butikerna, har det andra steget i systrarnas strategi från 2006 kunnat omsättas i praktiken.

– Vi vill ha ett tydligt miljöengagemang. Hållbarhet är till viss del ett modeord men för oss är det bister verklighet. Det får aldrig vara något som andra ska ägna sig åt men inte vi. Vi måste alla engagera oss för hållbarheten annars kommer den här planeten att krascha, säger Anna Borgeryd med eftertryck.

Miljöengagemanget i Polarbrödskoncernen har 2013 bland annat kommit till uttryck genom företaget Polarkraft. I Dalarna byggs just nu fyra vindkraftverk med målsättning att leverera lika mycket förnybar energi som brödproduktionen förbrukar, att helt enkelt nollställa det egna företagets energiuttag. Enligt Polarbröds hållbarhetsplan ska företaget senast 2022 vara ekologiskt hållbart. Men av allt att döma uppfylls energimålet, att var självförsörjande på förnybar el, betydligt tidigare än så.

– Idag använder vi cirka 32 gigawattimmar per år och med vindkraftverken i Dalarna ska vi kunna återföra lika mycket till det allmänna elnätet, säger Karin Bodin.

Satsningen på att producera egen energi har visat sig vara det enklaste sättet att ta ett konkret miljöansvar. Målen att ha fossilfria transporter och ett hållbart jordbruk är betydligt svårare att uppnå.

– När vi ser möjlighet att byta ut ohållbara flöden mot hållbara gör vi det. Vindkraften är ett flöde som gått att förändra direkt. Vi kallar det tillväxt på bredden, säger Anna Borgeryd.

Hon pekar bland annat på finanskrisen 2008 som ett av motiven till investeringarna som företaget nu gör.

– Jag har under många år varnat för att orsakerna bakom finanskraschen inte är lösta och att finansiella tillgångar är ännu mer riskabla idag. Reella värden finns bara i förmågan att uthålligt producera och tillhandahålla det människor verkligen behöver, säger hon.

Det egna vindkraftsprojektet har skapat betydande uppmärksamhet, framför allt eftersom det i en del betraktares ögon ligger långt ifrån Polarbröds kärnverksamhet.

– Jag ser det som mitt ansvar att försöka förstå och beskriva de enorma försörjningsutmaningar mänskligheten står inför. Det resulterar i en hel del bistra besked i vårt styrelserum. Jag drivs av en positiv vision om att vi i Polarbrödskoncernen ska vara en del av lösningen och att vi ska agera kraftfullt i omställningen från en ohållbar till en långsiktigt hållbar försörjning. Modet att se problemen är en viktig del av vår företagskultur och helt avgörande för våra gemensamma beslut. Att förstå ett problem är ju ofta halva lösningen!

Karin Bodin fortsätter resonemanget:

– Som företag kan vi gå före, använda våra ekonomiska medel och visa att det är möjligt att verka för en större hållbarhet på många olika plan.

– Det är inget hastigt påkommet hugskott utan en strategisk ny inriktning i företaget och något som Anna arbetat länge med. Familjen har drivit det här företaget i 135 år och vi arbetar med målsättningen att det ska drivas i 135 år till. Då måste vi våga prova nya vägar.

Femte generationen bagare

Namn: Karin Jonsson Bodin

Titel: vd

Ålder: 39 år

Familj: Man, två döttrar och en son

Bakgrund: Utbildad journalist och har tidigare arbetat som egenföretagare

 

Namn: Anna Jonsson Borgeryd

Titel: styrelseordförande

Ålder: 44 år

Familj: Man och två döttrar

Bakgrund: Statsvetare och har doktorerat på en avhandling om konflikthantering

 

Bästa affär:

Karin:

”När vi bytte ut en av de fyra produktionslinjerna i bageriet i Älvsbyn år 2009. Det gav bättre kvalitet i produktionen samtidigt som effektiviteten ökade och vår miljöpåverkan minskade.”

Anna:

”Dessutom gjorde vi det med en avskiljning medan produktionen på andra linjer rullade som vanligt. Det var som att byta hjärtat på en maratonlöpare samtidigt som loppet pågår. Fantastiskt att vår organisation och våra medarbetare klarade det.”

 

Sämsta affär:

Karin:

”Vi har gjort en del slarviga avtal på exportmarknaden som det tar mängder av tid och energi att ta sig ur.”

Anna:

”När vi extrapolerat trender och byggt efter en efterfrågeökning som sen inte hållit i sig.”

Familjekoncern med miljardomsättning

Namn: Polinova, moderbolag för företagen Polarbröd, distributionsföretaget Polfärskt bröd och vindkraftsföretaget Polarkraft.

Startat: 1972 i nuvarande form, anor finns sedan 1879.

Ägare: Karin Bodin, Anna Borgeryd, föräldrarna Margareta och Kjell Jonsson, kusinerna Rikard och Erik Singh. Företaget leds nu av femte generationen familjeföretagare.

Omsättning: 1 miljard kronor.

Anställda: 380 personer på årsbasis.

Produktion: 38 000 ton färdigbakat bröd per år.

Marknad: 14 procent av den svenska brödmarknaden i dagligvaruhandeln.

Export: Ja, Norge och Frankrike är de största exportländerna.

 

Anders Carlsson