Skånsk vingård vill bryta alkoholmonopol

Jonas och Annette Ivarsson
229

Monopolbrytarna Sedan 1980-talet har en rad offentliga monopol fallit och nya marknader öppnats för konkurrens, mycket tack vara envisa entreprenörer som vågat utmana och bryta ny mark. I den sista delen av artikelserien ”Monopolbrytarna” lyfter vi fram entreprenörer som utmanar de monopol som alltjämt finns kvar inom alkohol- och spel. Möt vinproducenterna Jonas och Annette Ivarsson som från sin gård i Arild tagit upp kampen med Systembolaget.

artikelserie bild Monopolbrytarna

Monopolbrytarna är en artikelserie om entreprenörerna som tagit steget rakt ut i det okända och som skapat eller utvecklat en marknad som tidigare varit stängd. Den skildrar pionjärernas kamp i vitt skilda branscher. Här hittar du alla ”Monopolbrytare”.

Fler artiklar i denna serie

Paret Ivarsson
Motbok
En kassörska fyller i motboken när en kund handlar rusdrycker på Systembolaget i Stockholm 1939. Motboken var en åtgärd av staten för att få ner den höga alkoholkonsumtionen i landet och fanns mellan 1917 och 1955.
Vinmonopol
Ica-handlaren Harry Franzén i Röstånga i Skåne trotsar den 1 januari 1995 förbudet mot att sälja vin och starköl i och med att Sverige då gick med i EU. Polisen i Landskrona tycke dock annorlunda.
Spelmonopol
Nöjesbranschens riksförbund avlyste 2006 det svenska spelmonopolet genom att ordna roulettspel på Sergels torg. Efter en stunds spel kom ordningsmakten i form av polisen och beslagtog spelen.
Unibet
Spelbolaget Unibets vd Pontus Lesse (th) under en presskonferens 2003 där man meddelar att Unibet kommer att lämna in en stämningsansökan mot svenska staten. Anledningen är att bolaget anser att spelmonopolet strider mot EU-rätten.
Meg Tivéus
Meg Tiveus. Då: Vd för Svenska spel. NU: kritisk till spelmonopolet.

I artikelserien ”Monopolbrytarna” har vi skildrat en rad olika monopol som under de senaste decennierna avskaffats i Sverige, men framför allt har vi berättat om entreprenörerna som var med och bröt monopolen. Vi har mött pionjären som utmanade Luftfartsverket, barnmorskan som startade landets första privata mödravård och finansmannen som spräckte det svenska börsmonopolet och företageskan som skapade den moderna bemanningsbranschen. Listan på monopolbrytare kan göras lång.

Sverige ser idag annorlunda ut än det gjorde för 30 år sedan. Du kan välja eller välja bort tv-kanaler, köpa huvudvärkstabletter på privatägda apoteket och själv bestämma vilken vårdcentral eller förskola som passar din familj bäst. Ett bättre land, enligt vissa. Ett sämre land, enligt andra. Oavsett inställning borde de flesta hålla med om att skillnaderna från 1980-talets Sverige är betydande. Men det finns fortfarande svenska monopol kvar att bryta och även entreprenörer som tagit upp kampen med dessa.

I Arild i nordvästra Skåne, vid Kullabergs fot, har en upprorsrörelse pyrt under en längre tid. Sedan 2007 har makarna Jonas och Annette Ivarsson producerat sitt eget vin på gården. Att sälja vinet till restauranger har inte varit några problem, men att sälja direkt på gården är alltjämt en omöjlighet på grund av statens monopol på alkoholförsäljning.

– Vingården är en stor satsning. Besökare från Tyskland och Frankrike blir imponerade över storleken på vår produktion. När vi startade trodde vi att monopolet skulle vara slopat när vårt första vin var färdigt tre år senare. Detta i och med EU-inträdet och den ökade globaliseringen. Men så blev det ju inte. Istället tvingades vi hitta andra vägar för att sälja vårt vin, säger Annette Ivarsson.

På den tiden var det betydligt svårare att komma in på Systembolaget. Paret Ivarsson vill kunna styra vilka produkter de satte på marknaden och dessutom ändrade Systembolaget reglerna hela tiden. Därför var det inte aktuellt, enligt Annette Ivarsson.

Istället har Arilds vingård försökt hitta nya kreativa vägar för att sälja sitt vin. Nyligen drog entreprenörsparet igång en butik på andra sidan sundet, i danska Helsingör.

– Det är en fysisk lokal som på sikt ska bli en riktig butik, men i nuläget går det bara att beställa varor via nätet. Det känns märkligt att behöva åka över vattnet för att vi ska kunna sälja våra produkter. Danskarna skakar på huvudet när vi berättar om hur det funkar i Sverige, säger Annette Ivarsson.

Alkoholmonopolet kan emellertid visa sig vara svårt att rucka. Flera mätningar visar att förtroendet bland svenskarna för Systembolaget är starkt. I Medieakademins årliga Förtroendebarometer landar Systembolaget på fjärde plats av alla institutioner, politiska partier, massmedier och företag som allmänheten har störst förtroende för. En Sifo-undersökning från förra året visade dessutom att monopolets ställning stärkts hos svenska folket. Samtidigt har även folkhälsominister Gabriel Wikström tydligt markerat att regeringen vill värna den restriktiva alkoholpolitiken.

Även i spelbranschen finns det flera entreprenörer som trycker på för att fälla de monopol som Lotteriinspektionen upprätthåller. I en debattartikel i Dagens Industri (den 6 oktober 2015) skrev Meg Tivéus, före detta vd för Svenska Spel, att det är dags att skrota spelmonopolet och att ”spelmonopolet är (…) en symbol för det sämsta i den svenska politiska traditionen: viljan att krampaktigt hålla sig kvar vid byråkratiska strukturer, mot globaliseringens och digitaliseringens krafter.”

Unibetgrundaren Anders Ström har instämt i beskrivningen. I ett reportage i Entreprenör (nummer 10 2014) betonar han att det är bättre att seriösa spelbolag får en licens för att bedriva spel, än att de stängs ute från marknaden och Sverige går miste om en stor exportindustri.

– Jag inser att spelmonopolet drar in en massa miljarder kronor, men jag tror inte att utvecklingen mot en avveckling går att stoppa. Spelmonopolet har redan försvunnit i flera andra länder, exempelvis Danmark och Belgien. Deras regeringar har insett att, för att kunna kontrollera spelandet, är det bättre att seriösa spelbolag får en licens och därmed lyder under hemlandets lagstiftning i stället för att vara baserade utomlands. Dessutom skulle det generera skatteintäkter, säger Anders Ström.

Till skillnad från alkoholmonopolet har en viss öppning uppenbarat sig på senare tid. Förra året hotade EU-kommissionen med att dra Sverige inför rätta på grund av spelmonopolet. Civilminister Ardalan Shekarabi, på vars bord frågan ligger, öppnade då för ett licenssystem. Men besparingar omöjliggjorde de utredningsresurser som krävdes, enligt Shekarabi, och i nuläget ligger eventuella reformer på is.

Spelmonopolets försvarare landar allt som oftast i folkhälsoargumentet, att det statliga monopolet ska motverka exempelvis beroende och sociala problem. Det är ett argument som inte sällan även förs fram till försvar för alkoholmonopolet. I en rad reklamkampanjer, inte minst i en Charles Dickens-inspirerad reklamfilm häromåret, lyfts det statliga monopolets effekter på samhällsnyttan och folkhälsan fram.

Men Annette Ivarsson på Arilds Vingård ger inte mycket för det argumentet.

– Systembolaget säljer väldigt mycket boxar, så vem är det som skadar folkhälsan? Dessutom visar en rapport från WHO häromåret att svenskarnas dryckesmönster i nuläget är problematiskt. Jag tror knappast att vinförsäljningen på vår gård spelar någon roll i det stora sammanhanget. De som köper vin här är troligtvis inte de som befinner sig i riskzonen för ett beroende och ungdomar åker knappast hit för att köpa, säger hon.

Även om makarna Ivarsson varje dag under sommarsäsongen får informera gäster om det svenska alkoholmonopolet, så är Annette Ivarsson tveksam till om monopolet kommer att falla inom en överskådlig framtid.

– Jag tror att all reklam för Systembolaget har skapat en känsla hos oss svenskar av att vi inte klarar av en fri marknad. Men om monopolet faller så kommer vi givetvis skala upp produktionen rejält. Jag är övertygad om att motståndet handlar om att staten är rädd för att fler ska börja sälja vin och utmana monopolet. Och det stämmer nog, säger Annette Ivarsson.

Kampen lär fortsätta.

Utmanar Systembolaget

Namn: Arilds vingård
Ägare: Familjen Ivarsson
Startade: 2007
Gör: Producerar eget vin som säljs på nätet, via en butik i Helsingör. Än så länge ligger skörden på 3 000 liter per år, men den skalas upp på sikt. Dessutom bedrivs restaurang- och konferensverksamhet på gården.
Anställda: Fyra anställda på vingården. Säsongsanställda på restaurangen under sommaren.

Alkoholmonopolet naggat i kanten

Redan 1855 infördes en brännvinsförsäljningsförordning som reglerade alkoholhandeln i Sverige.
En rad regleringar följde under kommande decennier, inte minst med 1917 års rusdrycksförsäljnings-förordning där de lokala bolagen fick monopol på detaljhandeln med brännvin, vin och starköl.
1955 slogs de lokala monopolen ihop till Systembolaget, ett statligt monopol som råder än idag.
I och med EU-inträdet 1995 diskuterades huruvida monopolet strider mot EU-regler, men Sverige fick rätt att behålla detaljhandels-monopolet. Uppdraget är tydligt: att sälja alkohol utan vinstintresse.

Spelmonopolet hårt ansatt

I Sverige är det förbjudet att arrangera spel om pengar för allmänheten.
De som har tillstånd av Lotteriinspektionen att bedriva spelverksamhet är svenska staten via Svenska Spel, hästsporten via ATG och folkrörelserna. Anledningen stavas folkhälsa.
Det största svenska spelbolaget på monopolmarknaden är det statligt ägda AB Svenska Spel.
I och med internets intåg har en rad bolag startats av svenska entreprenörer, men dessa får inte lov att ha sin verksamhet i Sverige, exempelvis Unibet.

Jakob Stenberg