Nytänkare stöper om psykiatrin

Topp-50-listan Hallå där… Anna Wiklund, grundare, ägare och operativ styrelseordförande i Prima barn- och vuxenpsykiatri. Grattis till sjundeplatsen på listan över de 50 största kvinnliga företagarna i Sverige! Du har själv startat och byggt upp Prima tillsammans med två kvinnliga kollegor och idag är ert företag landets största vårdgivare inom specialistpsykiatri med 15 mottagningar, en akutenhet, två vårdavdelningar samt en psykossektion.

Anna Wiklund, grundare, ägare och operativ styrelseordförande i Prima barn- och vuxenpsykiatri.
Anna Wiklund, grundare, ägare och operativ styrelseordförande i Prima barn- och vuxenpsykiatri.

Varför bestämde du och dina två kollegor er för att starta eget?
– Som landstingsanställda ägnade vi för lite tid åt att träffa patienter. Det var mycket möten och patienterna kunde inte träffa en psykiatriker direkt utan var tvungna att slussas genom andra yrkeskategorier först. Det var allmänt tungrott.

Vad är det då ni gör annorlunda än det offentliga?
– Vi har genomfört ett paradigmskifte. Den direkta tiden med patienterna har ökat väsentligt. Vi har satt upp som mål att minst 50 procent av de olika yrkeskategoriernas arbetstid ska ägnas åt patienter. För oss psykiatriker är 80 procent patienttid. Vi har även satt som mål att en hög andel av besöken måste gå till nybesök. Därmed har vi inte heller några köer.

Har ni några planer på att expandera utanför Stockholm?
– I Stockholm gällde upphandling när vi etablerade oss 2008. Nu har vi öppnat i Norrköping eftersom landstinget i Östergötland har infört vårdval av vuxenpsykiatri. Landstinget har dessutom långa köer där.

Vad är svårast med att driva företag i välfärdssektorn?
– Det är nog att man aldrig som företagare i denna sektor kan säga att man gör något bra. Då får man ofta tråkiga kommentarer om att vi gör vinst. Ett annat hinder är att om vi får fler patienter från landstingen, där patienten gör ett aktivt val och väljer oss, så får vi bara betalt på marginalen för dessa patienter. Det beror på att vi då bedriver mer vård än vad som beställts av landstingen. Jag förstår hur de resonerar, men om vi konkurrerar ut landstingen med högre tillgänglighet och högre kvalitet så borde ju, i den bästa av världar, landstingens egen verksamhet på motsvarande sätt minska.

Monica Renstig

Största ”egenstartaren”

Namn: Anna Wiklund
Ålder: 54 år
Gör: Vd fram till februari 2017, sedan styrelseordförande. Arbetar dock mest kliniskt som barnpsykiatriker på en av våra mottagningar
Bor: Värmdö
Familj: Man och tre döttrar
Fritid: Resa, umgås med familj och vänner
Företagsnamn: Prima
Startår: 2007
Verksamhet: Barn, ungdoms- och vuxenpsykiatri
Ägare: Grundarna samt del av styrelsen
Antal anställda: 700
Omsättning: 600 miljoner kronor