Så blev han Sveriges mest innovativa entreprenör

Johan Löf, som grundat och driver Raysearch.
Foto: Cecilia Burman
Johan Löf, entreprenören bakom ett av Sveriges mest innovativa företag Raysearch Laboratories, som utvecklat en mjukvara för strålbehandling av cancer.
4

Entreprenör Svenska Raysearch har revolutionerat cancervården med sin mjukvara för strålbehandling. Bakom succén står Johan Löf, en tidigare fysikstudent som valde att hoppa av forskarskarriären för att bli entreprenör. Det har han aldrig ångrat. ”Jag kände att jag skulle ha mer inflytande genom ett företag, eftersom forskning tar längre tid att omvandla till kliniska resultat”, säger Johan Löf.

Johan Löf, Raysearch Laboratories.
Foto: Cecilia Burman
För att hantera den relativt tunga arbetsbördan som vd-jobbet för ett börsnoterat bolag innebär, sätter sig Johan Löf sig på cykeln. "Jag cyklar både i skogen och på vägar. Det rensar huvudet och jag känner att jag får nya perspektiv", säger han.

Varje år drabbas omkring 18 miljoner människor i världen av cancer, och i Sverige har antalet cancerfall fördubblats sedan 1970-talet. Ökningen beror delvis på att man har blivit bättre på att diagnostisera sjukdomen, men också på förändrade levnadsvanor. Det positiva är att dödligheten sjunker – mycket tack vare förbättrade diagnostiska metoder och behandlingar.

En av dem som bidragit till det senare är entreprenören Johan Löf.

I fjol utsågs hans företag Raysearch Laboratories till Sveriges mest innovativa av Noréns patentbyrå. Utnämnandet bygger på flest inlämnade patent i relation till omsättning. Men Johan Löf menar att utveckling och innovation är närmast en naturlig konsekvens med tanke på företagets vision: en värld där cancer är besegrad.

– Vi driver hela tiden framåt och det är en ständig process. Vi vill pusha våra idéer och förbättra cancervården. Sedan jobbar vi med cancerkliniker som också ger input och även våra kunder, som använder våra produkter varje dag, berättar vad vi kan förbättra. Det är tillfredsställande och kul att se att allt blir bättre och bättre, säger Johan Löf.

Allt började redan för 25 år sedan, när Johan Löf studerade teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. I jakten på ett utmanande examensjobb kom han över en problemställning som väckte ett starkt intresse: hur optimerar man stråldosen som en cancerpatient får, utifrån det faktum att tumörens läge ändras från dag till dag?

Efter flera misslyckade försök kom han fram till en lösning, och satt uppe en hel natt medan han lät datorn jobba.

– På morgonen hade det vuxit fram en strålprofil som funkade, åtminstone i teorin. Det var en väldigt stark upplevelse, och då bestämde jag mig för att börja forska och doktorera. Men det var faktiskt först nyligen som vi kunde utföra den teoretiska modellen i praktiken, rent kliniskt. Det tog ett tag, säger Johan Löf som fyllde 50 i januari.

I slutet av sin period som doktorand deltog Johan Löf i tävlingen Venture Cup där han med stöd från mentorer fick hjälp att göra upp en affärsplan, med målet att omvandla forskningsresultat till ett tillväxtbolag.

– Under den tiden såg jag att det fanns en kommersiell möjlighet med den här mjukvaran som jag tagit fram. Jag kände också att jag skulle ha mer inflytande genom ett företag, eftersom forskning tar längre tid att omvandla till kliniska resultat. Och så har det blivit, vi når ju ut till massor av kliniker över hela världen, säger Johan Löf.

Vid millennieskiftet startade Johan Löf därmed Raysearch. Från början sålde företaget sin optimeringskod till andra medicinska tech-företag, varav den första och viktigaste kunden var ADAC Laboratories, som senare blev en del av Philips. Algoritmen som de använde i sina egna system hjälpte sjukhuspersonalen att räkna ut hur varje cancerpatient skulle få optimal stråldos vid varje enskilt behandlingstillfälle.

En annan bärande orsak till att Johan valde att gå i bräschen för cancerbehandling var att hans mamma gick bort i lungcancer när han var i sena tonåren.

– Det var julen 1985–86. Jag var 16 år och skulle snart fylla 17. Det var jättejobbigt förstås, och det har helt klart påverkat mitt yrkesval. Men jag tror också att jag skulle kunna ha varit lika driven inom något annat för jag gillar att utveckla och bygga saker. Det ligger i min natur att hela tiden vilja gå vidare.

Nu är han själv pappa till fyra barn i åldrarna 8 till 17 år och har under de senaste 19 åren utvecklat Raysearch till att omfatta mer än en algoritm. Det har inneburit mycket resande och tid borta från familjen.

– Det har nog inte alltid varit helt optimalt, men det har gått ganska bra och jag har bra relationer med alla mina barn. Jag har sett till att ta ordentliga semestrar med barnen och är med dem så mycket som möjligt.

När han inte är på resande fot upptas tiden för det mesta av möten med personal, ledningsgrupper och kunder på huvudkontoret som ligger i centrala Stockholm. Som bäst mår han när han får sitta ner på egen hand och arbeta kreativt, vilket innebär att skriva på dokument, ta fram presentationer och visioner för produkterna.

För att hantera den relativt tunga arbetsbördan som vd-jobbet för ett börsnoterat bolag med innovativa ambitioner innebär, sätter han sig på cykeln.

– Jag cyklar både i skogen och på vägar, det rensar huvudet och jag känner att jag får nya perspektiv.

Sedan 2011 ser affärsmodellen helt annorlunda ut än den gjorde under uppstartsåren. Då lanserade Raysearch nämligen Raystation kommersiellt, som i stället för att tillhandahålla mjukvarualgoritmer till andra företag, är ett komplett dosplaneringssystem som man valde att sälja direkt till klinikerna. Med andra ord började Raysearch konkurrera med sina tidigare partners.

– Det var ett viktigt beslut. Raystation står nu för över 90 procent av våra intäkter. Det som tidigare utgjorde 100 procent av våra intäkter utgör nu endast 10 procent.

I dag använder över 550 kliniker världen över Raystation, varav de största kunderna är världsledande inom cancerforskning och behandling av sjukdomen, bland andra MD Anderson Cancer Center i Texas, som är världens största cancercenter, Princess Margaret Cancer Center i Toronto och Massachusetts General Hospital i Boston. På sikt är målet är att ha minst 3000 kunder.

– Nu jobbar vi hårt på att bredda oss. Vi trodde från början att det skulle ge sig självt efter att vi tagit de stora klinikerna, men så var det inte, utan vi måste ut till de mindre klinikerna och visa upp systemet. Det är hederligt säljarbete.

Företaget har dessutom börjat sälja ytterligare en produkt som kallas Raycare. Det är ett informationssystem för cancerkliniker som hanterar schemaläggning, data, fakturering, arbetsflöden, administration och hantering av patientjournaler. Det är tätt integrerat med Raystation och fungerar som ett övergripande system som tar patienten genom hela cancerbehandlingen.

Att ständigt utvecklas är en vinnande faktor om man vill lyckas i en bransch som bygger på kunskap om fysik, visuell kommunikation såväl som medicinska forskningsrön, menar Johan Löf.

– Vi går vidare hela tiden. Om man utgår från Raystation, som är dosplaneringssystemet, så håller vi just nu på att utveckla det så att det också kan användas vid kirurgi och kemoterapi.

Han tror också att det har stor betydelse att han själv är väldigt involverad, med genuint intresse och kunskap om företagets kärnverksamhet.

– I stora bolag där vd:n är långt från kärnverksamheten tror jag att det blir det en annan typ av innovationsklimat. Sedan tror jag också att det handlar om att inte hålla på och nöta på med samma saker hela tiden. Att man kan hela tiden utvecklas och att det inte blir monotont är också viktigt, säger Johan Löf.

Entreprenören som vill besegra cancer

Namn: Johan Löf
Ålder: 50
Bor: Djursholm
Familj: Fyra barn
Fritid: Cykling, racing, åka båt, skidåkning och att resa.

Firar 20 år som företag

Namn: RaySearch Laboratories AB
Grundades: 2000
Vision: En värld där cancer är besegrad.
Affärsidé: ”Vi utvecklar innovativ mjukvara för ständig förbättring av cancerbehandlingar.”
Antal anställda: Drygt 300 och rekryterar omkring 60 fler under året. ”Vi är ganska expansiva.”
Omsättning 2018: 627 miljoner kronor
Aktuellt: Har nyligen lanserat Raycare, ett system som hanterar patientens cancerbehandling från början till slut. Utsågs i slutet av 2018 till Sveriges mest innovativa företag av Noréns patentbyrå.

Johan Löfs 3 bästa tips till nyföretagare
  1. Få ut första produkten på marknaden så fort som möjligt. Det ger tidiga intäkter, vilket minskar beroendet av externt kapital. Dessutom får man värdefull återkoppling från kunderna så att man direkt kan förbättra nästa version.
  2. Behåll kontrollen av bolaget. Det gör att man kan göra långsiktiga satsningar som inte nödvändigtvis passar in i en kvartalsekonomi.
  3. Fokusera på kvalitet. Lägg ner själ och hjärta i att bygga innovativa och vackra produkter som verkligen gör skillnad.
CB