Entreprenörprofilstestet

260

Entreprenör Man brukar ofta beskriva entreprenörer som kreativa och nyfikna, med en hög grad av självständighet och visionärt tänkande. Entreprenörprofilstestet ger dig ett populärvetenskapligt perspektiv på din karaktär som entreprenör.

Entreprenörer har enligt forskningen egenskaper som kan dela in dem i sex olika arketyper eller roller:

  • Professionell entreprenör
  • Serieentreprenör
  • Uppfinnarentreprenör
  • Livsstilsentreprenör
  • Arbetsstilsentreprenör
  • Uppstartarentreprenör

Vilken eller vilka av de sex arketyperna ligger närmast dig?

Gör testet nu!

Testet är framtaget av Stefan Lindström, entreprenolog, och Hans Olle Frummerin, legitimerad psykolog, efter en idé av Nicklas Mattsson på tidningen Entreprenör.