Äger vi upphovsrätten?

Juridik Vårt företag har tagit fram ett antal datorprogram. Programmen används som stöd i vissa av våra processer, men nu har en del kunder visat intresse av att få använda dem. En kund skickade över ett avtalsförslag där det står att vi skall garantera att vi äger upphovsrätten till programmen. Det gör vi väl?

Datorprogram får skydd enligt upphovsrättslagen, som har en specialreglering om datorprogram som tas fram i anställning. Den innebär att om programmen är skapade av en eller flera av era anställda äger ni som företag i så fall upphovsrätten.

Men om programvara, helt eller delvis, tagits fram av uppdragstagare eller av inhyrd personal måste ni ha avtal om att förvärva upphovsrätten. Det kan vara enkla skrivningar i de avtal ni i övrigt har med dem, men det måste vara reglerat.

Har ni inte avtalat om att förvärva upphovsrätten till datorprogram från uppdragstagare och inhyrd personal kan dessa i efterhand komma och hävda sin upphovsrätt. Dessutom är det så att ni inte kan ingå avtal där ni garanterar att ni äger upphovsrätten, om ni faktiskt inte gör det. I värsta fall kan en uppdragstagare som äger upphovsrätten till ett datorprogram vända sig direkt till er kund och begära skadestånd, ett skadestånd som kunden i sin tur kan komma att kräva ut av er.

Så, om det bara är anställda som tagit fram programvaran är allt enkelt. I annat fall är det lite krångligare, men ändå ganska enkelt att lösa.

Att tänka på:

  • Ta för vana att dokumentera vilka som är med och skapar programvara. Då vet ni vilka avtal ni måste få på plats.
  • Håll koll på vilken relation ni har till de som skapar programvara. Är de inhyrda via bemanningsföretag eller om de är uppdragstagare måste ni få avtal på plats.

Christina Wainikka