Anställda och patent?

Juridik Några anställda hos oss har kommit på en ny metod. Metoden rör något som inte helt ligger inom vår verksamhet - men det är inte så långt ifrån. Nu har det uppkommit diskussion om de anställda ska patentera metoden och starta ett eget. Vi tycker att vi åtminstone måste ha någon del i det hela, det kan vara så att vi vill utveckla vår verksamhet och då använda metoden. Vad gäller?

De anställda kan ha rätt att ta metoden och starta eget – det kan också vara så att de måste komma överens med er.

För att veta vad som gäller behöver ni undersöka vad som gäller i er verksamhet kring arbetstagares patenterbara uppfinningar. Information om det kan ni hitta på prv.se.

Om ni inte omfattas av kollektivavtal (som ofta har skrivningar kring detta) finns en särskild lag om arbetstagares uppfinningar. Kärnan i både kollektivavtal och lag är att arbetsgivaren kan få rätt till uppfinningen. Arbetsgivaren har en allt större rätt ju närmare koppling det finns mellan uppfinningen och arbetstagarens arbetsuppgifter. Det är också så att kopplingen mellan uppfinningen och arbetsgivarens verksamhet har betydelse. Arbetstagaren har en rätt till ersättning för sin uppfinning. Klart är att det kan uppstå konflikter kring tolkning av vilken rätt arbetstagarna ska ha och vilken rätt ni som arbetsgivare ska ha. Det kan därför finnas anledning att väga in fler aspekter.

En patentansökan kostar pengar. Det handlar både om avgifter och om stöd för att få till ett så bra patent som möjligt. Ett bra tips kan vara att försöka förhandla er fram till en lösning som fördelar rättigheter, risker, kostnader och möjligheter mellan er.

Att tänka på:

  • Vad gäller för just er när de anställda gör olika typer av innovationer? Påverkar kollektivavtal möjligheterna att förvärva rättigheter? Se till att alla i organisationen vet vad som gäller.
  • Ta upp frågor kring fördelning av rättigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare i er innovationsstrategi.

Christina Wainikka