Förbereda filmintervju?

Entreprenör Vi ska göra en kortare film till årsredovisningen/kvartalsrapporten där jag ska intervjuas. Vad bör jag tänka på?

Vi ska göra en kortare film till årsredovisningen/kvartalsrapporten där jag ska intervjuas. Vad bör jag tänka på?

Börja med att göra är att göra en lista över viktiga saker som du vill berätta om er verksamhet. Sätt dig sen med listan och människor i organisationen du litar på och bestäm tillsammans vilken av de saker du skulle kunna berätta som är viktigast. Välj bara en enda sak.

Fundera sedan över om det behövs någon information för att förstå det du vill berätta och hur du vill att lyssnarna ska påverkas av ditt budskap. Är det något du vill att de ska tänka, känna eller göra?

När videon spelas in se till att någon ställer frågor till dig som ger dig möjlighet att: (1) Förklara det folk behöver veta för att förstå (2) Berätta den viktiga sak ni valt och (3) Komma med en kort slagfärdig uppmaning. 

Låt sedan de som redigerar sätta samman de bästa formuleringarna av vart och ett av momenten i den ordningen.