Hur länge gäller patent?

2

immaterialrätt En av våra konkurrenter har haft ett patent på en grej som vi gärna också skulle vilja använda, men avstått från eftersom de har patent. De fick patentet för cirka 10 år sedan. Nu hävdar en av våra anställda att patentet inte gäller längre. Gäller inte patent i 20 år?

Christina Wainikka, jurist, svarar:

Patent kan gälla i 20 år, men måste inte göra det. Faktum är att de allra flesta patent gäller under en mycket kortare tid än så. Det gör att det faktiskt kan vara så att patentskyddet har gått ut och att ni fritt får använda det som tidigare varit patenterat.

Om det är så att ni vet att konkurrenten haft patentet kan det vara värt att undersöka om patentet fortfarande gäller. Är det ett svenskt patent kan ni via prv.se söka i Svensk Patentdatabas och få fram om patentet gäller eller inte.

Det kan finnas många orsaker till att patent upphör att gälla i förtid. Ett patent är ett skydd för uppfinningar och bygger på att den som vill ha patentet gör en ansökan, som beviljas av en patentmyndighet. För detta utgår en ansökningsavgift. När patentet väl har beviljats ska den som har patentet också en skyldighet att betala årsavgifter.

Ett skäl till att patent går ut i förtid är att den som har patentet inte längre kan eller vill betala årsavgifterna. Företaget kan helt enkelt tycka att det kostar för mycket i förhållande till den nytta de har av patentet. Tänk på hur snabb utveckling det är i vissa branscher – mobiltelefoner använder idag helt annan teknik än för 20 år sedan. Teknik som är föråldrad är det sällan idé att fortsätta ha patent på.

Det finns andra skäl till att patent inte alltid gäller i 20 år. Ett patent kan ifrågasättas, vilket gör att registreringen kan hävas. Det kan handla om att uppfinningen kanske inte var ny när patentansökan lämnades in. Effekten av att registreringen hävs är att patentet inte gäller.

För att veta vad som gäller i det här fallet får ni helt enkelt undersöka om patentet gäller eller inte. Om patentet gäller fortfarande kan det kanske vara läge att fundera på att diskutera en licens om ni vill använda er av uppfinningen.

Att tänka på:
  • Det kan vara bra att hålla koll på andras patent för att se om patenten fortfarande gäller. Att använda sig av Svensk patentdatabas kan av många skäl vara en del av omvärldsbevakningen.
  • Fundera också på om de patent ni själva har verkligen är till nytta för er. Det kan vara så att det är bäst att sluta upprätthålla dem, genom att helt enkelt sluta betala årsavgifterna.