Hur länge ska deklarationsunderlag sparas?

aktieförsäljning Jag sålde aktier förra året som jag hade ägt i många år. Skatteverket utredde den deklarerade kapitalvinsten och anmärkte på min beräkning av aktiernas anskaffningsutgift. Jag hade inte sparat avräkningsnotorna från inköpet utan gjorde en egen beräkning av inköpspriset som Skatteverket efter utredningen underkände. Jag hävdade att jag inte hade någon skyldighet att spara avräkningsnotorna i mer än sex år och jag hade ägt aktierna i drygt tio år. Skatteverket hävdade att avräkningsnotorna skulle ha sparats för deklarationen. Vad gäller?

Den regel du nämner rör skyldigheten att bevara underlag för de uppgifter som du lämnat i inkomstdeklarationen. Sådant underlag ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår som underlaget avser. Eftersom underlaget skulle ha utgjorts av de kasserade avräkningsnotorna för beräkning av den kapitalvinst som uppkom inkomstår 2015 ska sjuårsperioden räknas från och med år 2016, inte från och med inköpsåret.

Urban Larsson