Använda artiklar om oss?

1

Juridik Ibland händer det att tidningar skriver om vårt företag. Vi skulle gärna vilja använda en del av de här artiklarna på olika sätt. Kan vi göra det?

Inte hur som helst! Artiklarna och de bilder som används för att illustrera dem är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att den som innehar upphovsrätten har rätt att bestämma över hur de används. Upphovsrätten innehåller dock några inskränkningar, så det finns några saker ni får göra utan att upphovsrätten stoppar det.

Citaträtten är en inskränkning i upphovsrätten. Enligt upphovsrättslagen är det tillåtet att citera offentliggjorda verk i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det gör att ni kan citera de delar av artiklar som ni särskilt vill lyfta fram.

Citaträtten innebär dock inte att ni kan publicera hela artiklar och hela bilder på er hemsida. Citaträtten ger en rätt att till exempel ta ut någon mening ur en artikel, men oftast inte mer än så.

En uppfattning som är spridd är att det är möjligt att använda sig av faksimil, för att på så sätt komma runt upphovsrätten. Det är dock inte riktigt så enkelt. Går det att läsa stora delar av texten och/eller se bilderna så är det ofta att se som upphovsrättsliga nyttjanden. Gränsen kan vara mycket svår att bedöma och det finns rättsfall om exempelvis användning av ”skärmdump” av hemsidor.

En typ av användning som är vanlig är att sprida nyhetsartiklar och liknande internt. När så sker görs ofta kopior, vilket också innebär ett upphovsrättsligt nyttjande. Det finns en möjlighet att skaffa en licens för sådan kopiering. Denna licens sköts av Bonus Presskopia (www.bonuspresskopia.se).

Vill ni göra andra saker med artiklar om er verksamhet så är utgångspunkten den att ni måste fråga. Vill ni exempelvis ha med en artikel i en reklambroschyr måste ni ha tillstånd av dem som äger upphovsrätten till materialet. Tänk på att denna process kan ta lite tid. Tidningar förvärvar sällan rätten att sälja material för sådan användning. Det gör att tidningen i sin tur måste fråga de som varit inblandade i skrivande och fotograferande.

Det finns alltså saker ni kan göra – men ni får inte använda artiklar och bilder hur som helst!

Att tänka på:

  • Tidningsartiklar och tillhörande bilder är skyddade av upphovsrätten. De kan därför inte användas fritt.
  • Bygg upp bra rutiner kring användande av andras material, så att alla i organisationen som kan tänkas vilja använda till exempel artiklar vet vad de bör/kan/måste göra.

Christina Wainikka