Upphovsrätt för tjänst på Internet

Juridik Vi håller på att skapa en community på Internet för personer som har ett visst intresse. Tanken är att medlemmarna ska bidra med information i form av texter och bilder. Kan medlemmarna ha upphovsrätt till det de bidrar med? Vi hade tänkt att allt ska vara fritt att använda, så länge källan anges.

Klart medlemmarna kan ha upphovsrättsligt skydd för det de bidrar med. Upphovsrätten är en rättighet som uppkommer helt formlöst. Det ställs inga krav, enligt svensk rätt, på registrering eller användning av ©. Kravet för att något ska ha skydd är att det når så kallad verkshöjd.

Verkshöjdskravet innebär att texterna och bilderna måste vara originella. En verkshöjdsbedömning av en text är svår att göra utan att se den konkreta texten, men ni kan nog utgå från att åtminstone en del av texterna kommer att nå upphovsrättsligt skydd.

När det gäller fotografier finns två olika upphovsrättsliga skydd. Ett skydd för bilder som når verkshöjd och ett skydd för bilder som inte når verkshöjd. Ni kan utgå från att fotografier som är relativt nytagna alltid omfattas av upphovsrätten.

Upphovsrätten är så konstruerad att den alltid uppkommer hos upphovsmannen, den fysiska person som skrivit texten och tagit bilden.

Om ni vill att medlemmar, och även andra, ska kunna använda materialet fritt måste ni helt enkelt träffa någon form av avtal med medlemmarna om att de släpper sin upphovsrätt. Ni kan till exempel ha tydliga skrivningar om upphovsrätten i medlemsvillkoren. För att vara säkra på att alla verkligen förstår vad det innebär är det bra om dessa villkor lyfts fram särskilt och att medlemmar får ”kryssa i” att de accepterar dessa villkor.

Det finns lite olika alternativ för hur avtalen konstrueras. Vilken konstruktion som passar er bäst beror bland annat på hur er affärsmodell är tänkt att fungera.

Sedan ett avslutande råd. Många av de communities som lyckats allra bäst har avtalskonstruktioner där medlemmarna släpper på sina upphovsrättigheter. Det innebär dock inte att de som driver dessa communities helt släpper på alla immaterialrättigheter. De är ofta mycket skickliga i att bygga upp starka varumärken. Jag råder er att fundera över vilka varumärken ni kan tänkas ha och hur ni kan använda dem på bästa sätt.

Att tänka på:

  • Eftersom upphovsrätten tillfaller upphovsmannen måste den klareras även när den är tänkt att ”släppas”.
  • Tänk på avtalskonstruktionerna!
  • Glöm inte värdet av ett starkt varumärke.


Christina Wainikka