Pensionsförsäkring för handelsbolagsdelägare

Entreprenör Jag är delägare i ett handelsbolag som äger och betalar en pensionsförsäkring där jag och den andra delägaren är försäkrade. När vi anlitade en redovisningskonsult nyligen sa hon att försäkringen inte är avdragsgill i handelsbolaget. Jag tycker det är märkligt. Har redovisningskonsulten rätt?

Ja, en delägare i handelsbolag är inte anställd av bolaget och kan inte omfattas av reglerna om avdrag för premier till tjänstepension. Premierna är därför inte avdragsgilla i bolaget. Istället ska de betalda premierna ses som privatuttag av delägarna som ska minska den justerade anskaffningsutgiften på vars och ens handelsbolagsandel. Till detta kommer att premien inte heller är avdragsgill i delägarnas deklarationer. Det sista beror på att delägarna inte äger försäkringen. Den ägs av handelsbolaget och det är en förutsättning för avdrag att försäkringen ägs av den som betalar premierna. Ni bör snarast kontakta livförsäkringsföretaget och se över pensionslösningen.

Urban Larsson