Så förbereder du ett tal på personalfesten

1

Experterna Vi ska ha personalfest och jag vill hålla ett tal. Vad är viktigt att tänka på?

Robert Gustafsson som Tony Richardsson
Foto: Jonas Ekströmer/TT

En av de vanligaste reaktionerna på ett festtal är, att det var alldeles för långt! En annan är, vad ville hen säga egentligen? Väldigt många tal lider av båda bristerna, vilket innebär att du har mycket att vinna på att förbereda ett rappt och fokuserat tal. Alla kanske inte är talare, men rätt förberedelse kan vem som helst göra.

Att otillräckliga förberedelser leder till långa och i värsta fall svamliga tal har vi nog alla erfarenhet av. Var inte en sån person som bara talar i kraft av din person, roll eller av ohejdad vana. Ett tal ska vara till för de som lyssnar. Det kräver lite eftertanke. Att utgå ifrån att du kommer att komma på något vettigt att säga i stunden är respektlöst.

Så vad är rätt förberedelser? Det beror naturligtvis på ambitionsnivå och hur mycket tid du kan lägga. Om vi utgår från ett minimum så handlar det främst om att ha tänkt igenom vem du talar till, varför du talar och vad du ska tala om. På så sätt skapar du ett fokus och ger dig själv chansen att rensa bort allt onödigt som riskerar leda till ett för långt tal.

Vem talar du till?

Du ska tala på en personalfest, vilket betyder att du har ganska bra koll på de som ska lyssna. Fundera över din relation till alla åhörare, den bästa, den sämsta och de mittemellan. Hur ser de på dig, vad vet de om dig? Fundera också över din person och roll när du håller talet. Vem vill du vara för åhörarna. Ska du vara privat, personlig eller formell.

Varför talar du

För att bestämma det behöver du också fundera över syftet med talet. Ska det vara känslomässigt från dig personligen eller mer yrkesmässigt i din gemenskap av chef. Vill du tacka? Finns något att fira eller berätta? Vill du samla alla runt en reflexion?

Genom att se till att talet har ett syfte och ett huvudbudskap, undviker du att passa på att säga allt möjligt. Det ger dig kontroll över vad åhörarna hör och tar med sig och minskar risken för olika tolkningar och missförstånd.

Det finns alltid något som är viktigast. Det är det som du ska tala om, när du har chansen.

Vad ska du tala om

Välj vad du ska säga och berätta utifrån syftet med talet och ditt huvudbudskap. Stryk allt som inte understödjer eller förstärker det.

Om du bestämt dig för att vara personlig, undvik att prata om företagets förestående omorganisation. Om du bestämt dig för att tacka för ett bra resultat, undvik att fördjupa dig i nästa års utmaningar. Om du bestämt dig för att dela dina privata tankar, undvik allt som är kopplat till din chefsroll. Och så vidare.

Samla i stället historier, anekdoter, tankar, citat, statistik och annat som har med det du vill få sagt att göra. Ta dessa till utgångspunkt när du förbereder talet. Använd sedan retorikens principer för att sortera dem.

Retorik är inte grekiska

Jag brukar sammanfatta det som att du ska dig över ett berg. Du börjar i uppförsbacke där du behöver fånga uppmärksamheten och få folk att vilja lyssna. Sedan står du på toppen av berget med möjlighet att få folk att höra det viktigaste du har att säga. Efter det är det nedförsbacke hem, där du argumenterar för eller förklarar det du ville få sagt. För att till sist avsluta med något de lätt kan ta med sig hem.

Bland alla de olika saker som du vill få med i talet letar du alltså efter:

1. Något som kan bli en stark början som tar tag i åhörarna.

2. Några saker som gör att de vill lyssna och lita på dig.

3. Något som bäst fångar kärnan i det du vill säga – ditt huvudbudskap.

4. Lite fördjupning, några förklaringar eller viktiga bevis.

5. En minnesvärd avslutning som de kan ta med sig hem.

 

Göran Widham, Concept Director på Uncoloured Communications

Tre goda tips
  1. Vi är språkets viktigaste ord. Tänk på hur du använder vi. När du står inför en åhörarskara är vi i första hand alla närvarande, eller möjligen alla som tillhör organisationen. Undvik därför att använda ordet om en mer avgränsad eller bredare grupp, såsom vi i ledningen eller alla vi människor. När du behöver göra det, se till att vara noggrann med att markera det.
  2. Vi gillar att höra om oss själva. Även om du inte kan säga något om (eller till) alla närvarande, är det bra att tala om människorna som finns i rummet. Inte bara som grupp utan mer personligt. Att välja ut några av dem som du tilltalar direkt i ditt tal kan få många andra av åhörarna att känna att det kunde ha varit dem.
  3. Nyss eller snart? Nuet är dyrbart. Känslan av att vara samlade i ett gemensamt ögonblick. Det förstärks av att du talar om saker som just har hänt eller snart ska hända människorna i rummet.