Så fungerar det med sådd- och A-runda

10

Fråga experten Vad är skillnaden mellan olika finansieringsrundor för startups? Jag har inte riktigt förstått vad sådd- och A-runda betyder, kan ni förklara det på ett enkelt sätt?

Bra fråga, begreppen glider inte bara isär, utan har till och med ändrat sig under de senaste åren, i takt med att det blivit allt billigare att starta ”tech-startups”. Kortfattat talar man om pre-finansiering, såddrunda, A-runda, B-runda, C-runda osv.

I pre-finansiering pratar man om sin idé, bygger en prototyp och lanserar en så kallad MVP (minimum viable product), en minsta möjliga produkt som kan presenteras för en kund. Det kan ibland även vara så enkelt som en broschyr som en potentiell kund kan ta ställning till. Men ofta är det en enklare variant av exempelvis en mobil-app som kan testas av användarna. Pengarna kommer oftast från entreprenörerna och närstående familj och vänner.

I nästa runda, en så kallad såddrunda söker man finansiering som ska räcka till att få ”traction”, det vill säga exponentiell tillväxt av tjänsten. Då anses man ha visat en sann matchning mellan användarna och tjänsten, helt enkelt att idén fungerar och fyller ett syfte för köparna.

A-rundan ska sedan ge tillräckligt med finansiering för att validera att tjänsten, affärsmodellen och bolaget är skalbart, se till att man får en sann matchning mellan produkten och marknaden.

B-rundan ska sedan hjälpa dig att bygga företaget. Även om det inte finns några exakta regler så bör ändå finansieringen i såddrundan räcka minst 12 månader – ofta från 1,5 miljoner kronor till 10 miljoner, ofta i flera omgångar. A- och B-rundan ska ofta räcka 18 månader vardera med från 15 till 100 miljoner i finansiering respektive 80+ miljoner. Och en senare C-runda som bör finansiera minst 24+ månader. Ungefär så fungerar det när det gäller teknikbolag med stora tillväxtmöjligheter, och det är i den världen man använder alla dessa finansieringstermer.

Som entreprenör är det inte ovanligt att man får lämna ifrån sig 20-35 procent av företaget i varje runda i utbyte mot finansieringen. 

Ted Elvhage, kompetenspartner på Stockholms Affärsänglar.