De chefar tillsammans

Bjarne Johansson, Niklas Wallenbeck, Bobo Ekelundh och Patric Rydell driver Systeminstallation
Foto: Siv Öberg
Se till att förankra beslut i hela personalgruppen och var transparenta med ekonomin om ni ska leda företaget tillsammans. Det konstaterar grundarna till Systeminstallation. Från vänster: Bjarne Johansson, Niklas Wallenbeck, Bobo Ekelundh och Patric Rydell.
353

I Praktiken Samarbete i stället för hierarki. Systeminstallation i Varberg har satsat på en platt organisation utan vd. Delaktighet och engagemang ger trivsel. Och bra resultat i företaget. ”Vi konkurrerar inte utan kompletterar varandra”, säger Bobo Ekelundh, en av delägarna till Systeminstallation.

För 20 år sedan arbetade Bjarne Johansson, Patric Rydell, Bobo Ekelundh och Niklas Wallenbeck med programmeringsteknik på samma företag. Men när företaget tillsatte en ny vd kände de instinktivt att skutan höll på att sjunka.

– Den nya vd:n anställdes på halvtid, men skulle ha väldigt hög lön. Jag tänkte direkt, det här kommer aldrig att gå, berättar Patric Rydell.

Utan att känna till varandras tankar, upplevde de andra samma sak. Bjarne Johansson minns att han planerat att de skulle träffas hemma hos honom för att prata igenom situationen:

– Men strax innan jag skulle bjuda hem dem, kom Niklas till mig och sa: ”Du, Bjarne, är det inte dags att göra något annat snart?”, säger Bjarne och skrattar.

Så blev det. Systeminstallation startades 1998. Företaget arbetar med programmering och energioptimering åt företag och kommuner för att minska deras utgifter för el, värme och vatten i fastigheter, reningsverk och badanläggningar. De bygger även automatikskåp.

Från början hade de fyra delägarna bestämt sig för att de inte skulle ha några anställda. Men verksamheten tog fart rejält, så det fick de snart ändra på. Nu har de 65 medarbetare och omsätter över 100 miljoner kronor om året. Resultat efter finansnetto förra året uppgick till 14 miljoner kronor.

– Våra ledord för företaget är att det ska vara trevligt, engagerat och kompetent, säger Bjarne Johansson.

Eftersom det inte finns några krav att det måste finnas en vd i ett företag, valde de att driva verksamheten tillsammans i stället. Det innebär stora fördelar, anser de.

– Vi konkurrerar inte utan kompletterar varandra, förklarar Bobo Ekelundh.

Bobo ansvarar för energi och drift, Bjarne för programmering och teknik, medan Patric och Niklas sköter entreprenadverksamheten. Tillsammans utgör de företagets styrelse. Ytterligare fyra personer, som representerar företaget från andra orter, ingår i ledningsgruppen. Den har möte en gång i månaden.

– Vi i styrelsen vill inte diktera ledningsgruppens arbete utan ser oss mera som en stödfunktion, framhåller Bjarne.

För varje projekt som startas, utses en projektansvarig som leder arbetet och håller i ekonomin. Företaget har cirka 10–15 projekt igång samtidigt. Medarbetarna i projektet informeras fortlöpande om resultatutvecklingen varje vecka. Företaget är transparent med ekonomin för hela personalen. Och när projekten avslutats görs en utvärdering.

– Då tar vi reda på vad som gått bra och vad som gått mindre bra. Vi analyserar varför det blivit så och lär oss av det. Medarbetarna får feedback direkt, men vi är noga med att aldrig peka ut några syndabockar, säger Bjarne.

– Vi har individuella löner, men har infört en resultatbonus som är lika för alla. Samarbete är grunden i vår verksamhet, tillägger han.

På företaget har man även organiserat förbättringsgrupper med fem, sex medarbetare som träffas fyra gånger om året. Till dem kan alla komma med förslag om vad som kan bli bättre.

– Vi vill att alla ska få komma till tals för att utveckla verksamheten. Personalen är en viktig resurs, säger Bjarne.

Med större delaktighet ökar engagemang och trivsel. Och därmed också lönsamheten. Personalomsättningen är extremt låg.

– Vi har en platt organisation utan mellanchefer. Vi vill att medarbetarna ska ha frihet under ansvar. Det ska vara kul att komma till jobbet. Det är jätteviktigt, säger Bobo Ekelundh.

Men finns det inga nackdelar med att inte ha någon vd?

Patric Rydell ser fundersam ut.

– Det tar kanske lite längre tid för oss att komma fram till beslut ibland, eftersom vi tycker det är extremt viktigt att alla beslut om förändringar är förankrade i personalen. Men när vi väl har bestämt oss, då går det snabbt, säger han.

Bjarne Johansson håller med:

– Vi tänker länge, men har inga problem att komma överens. Vi har faktiskt inte röstat en enda gång under våra 19 år tillsammans för att komma fram till något beslut, säger han och skrattar.

Torbjörn Svensson

Expertens 10 tips

Så leder ni utan vd
Eva Willstrand
, seniorkonsult på Academic House och expert på ledarkommunikation.

  1. Säkerställ att ni har rätt förutsättningar. Har ni den utbildning som krävs? Och hur är er kommunikativa förmåga?
  2. Att leda är att arbeta med både sin egen och sina medarbetares utveckling. Träna er på att återkoppla, att ge och ta emot feedback.
  3. Prata ihop er om hur ni vill ha det på er arbetsplats.
  4. Ta vara på informella tillfällen. Ät lunch med era medarbetare, gå runt i verksamheten. Deet är ett bra sätt att reda ut missförstånd och få korn på motsättningar innan de leder till konflikter.
  5. Ta tag i konflikter direkt!
  6. Om ni står inför en förändring: Formulera en begriplig och ärlig förklaring till vad som lett fram till behovet av den. När ni kommunicerar: Var tillgänglig, uppsökande och ge utrymme för kritik.
  7. Ha en öppen och begriplig kommunikation, det skapar acceptans och ökad förändringsbenägenhet samt minskar stress och risk för spekulation.
  8. Skapa en miljö där medarbetarna vågar göra fel. Värdefulla insikter kommer ofta från misslyckanden. Tillåtande atmosfär ger utvecklande kultur.
  9. Släpp kontrollbehov och delegera. Ge rätt mandat. Förbered er på att det inte blir som ni gjort det – men att det blir bra ändå.
  10. Se till att ha tydliga och motiverande mål som är kopplade till verksamhetens mål. Målen behöver vara översatta, begripliga, mätbara och lätta att applicera på den egna arbetsvardagen.