Karin André och Charlotta Ahlberg på Volvo Cars.
Foto: Adam Ihse/TT

Efter flera år av innovationsgig med de anställda sitter Volvo cars på ett gediget uppslagsverk och ett unikt verktyg i utvecklandet av bolagets kunskapsbas. Ansvariga för projektet är Karin André och Charlotta Ahlberg. ”Tanken är att höja innovationskraften men också att känna en global gemenskap och engagemang”, säger Karin André.

NYHET Publicerad

De jammar fram innovationerna

I PRAKTIKEN Via digitala innovationsgig väcker Volvo cars liv i medarbetarnas innovationskraft. Alla är inbjudna och alla åsikter tas till vara. Jakten på den unika uppfinningen kräver ett öppet sinne. ”Vårt fokus ligger på att kicka igång kreativiteten och få folk att dela med sig av sina idéer”, säger Charlotta Ahlberg, Corporate innovation manager på Volvo Cars.

Hur kan vi tjäna in en vecka åt våra kunder med hjälp av effektivare tjänster?  Det var en av de utmaningar som Volvo cars 34 200 medarbetare i Sverige och övriga världen gav sig i kast med i början av året, när startskottet gick för den årliga innovations jam eller gig:et (Global Idea Generation)  som Charlotta Ahlberg kallar det. Ett digitalt innovationsprojekt som syftar till att höja innovationskraften i bolaget och vaska fram potentiella nya spännande idéer att jobba vidare med,

Hon konstaterar att det lönar sig att tänka långsiktigt om man vill involvera alla anställda i bolagets innovationsarbete. För Volvo cars sker det via en specialbyggd onlineplattform.

– I år loggade cirka 5 000 personer in. Det betyder inte att alla lämnar ett bidrag, men eftersom alla kan läsa och ge input på varandras idéer leder ett första besök ofta till att en del fortsätter fundera på sin kammare och återkommer med ett förslag nästa år, säger Charlotta Ahlberg.

Tillsammans med Karin André jobbar hon för Corporate Strategy & Projekt Office och driver innovationsarbete med helikopterperspektiv på Volvo cars. Varje år utser de ett tema utifrån de framtida affärsmässiga utmaningar som bolaget står inför. Men i år valde de en liten annan väg genom styra in de anställda på sju olika tankespår: The 7 Challenges, Sustainable Future, Marketing Facelift 2.0, Collaboration Digital Transformation, Weight reduction, Time is Luxury och Connectivity Services

– På alla sju spår kunde vi presentera den person som skulle värdera och ta hand om idéerna, vilket gjorde innovationsarbetet mer konkret. Även det fortsatta arbetet blir mer fokuserat och de utvalda idéerna får högre implementationsmöjlighet, säger Karin André.

Plattformen utgör själva navet för innovationsprocessen. Inför veckan ser Karin Andre och Charlotta Ahlberg till att fylla på plattformen med inspirerande informationsmaterial som bilder, filmer och artiklar.

Charlotta berättar att vissa avdelningar har börjat att hålla workshops några veckor för att sätta igång en tankeprocess till det aktuella ämnet. Något hon ser som positivt då tanken med veckan är att involvera fler i innovationsskapandet. Veckan inleds med en gemensam workshop med olika inspirerande föreläsningar. Därefter kan de anställda logga in och registrera sina idéer och i realtid diskutera dem tillsammans.

Annons

En stor utmaning är att få alla medarbetare att logga in i systemet – även de på verkstadsgolvet. I år fanns därför, för andra året i rad, en innovationsambassadörer på plats i vissa städer. 

– De som jobbar i fabrikerna har sällan en halvtimme över för att logga in i verktyget. Så vi såg helt enkelt till att finnas på deras arbetsplats med en dator, för att förklara hur man kommer in i verktyget. Det var roligt att se hur många som tog sig tid efter sitt pass och lämnade ett bidrag eller kommenterade andras idéer, säger Karin Andre.

För att hålla igång diskussionerna och utmana förslagen har man sett till att engagera studenter från Volvos traineeprogram som diskussionsledare. Allt för att inte fastna i gamla hjulspår.

– De är inte lika Volvofierade som vi med flera år i bolaget och kan därför se på bidragen med öppna ögon och ställa utmanande frågor. De ger den kreativa processen ett extra lyft, säger Karin André.

Att innovationsarbetet sker digitalt är en förutsättning för ett globalt företag.

– Att träffas fysiskt underlättar för det mesta en kreativprocess. Samtidigt ger det här oss möjlighet att mötas över landsgränser. Sedan flera år är engagemanget från Kina väldigt stort, vilket är roligt.

När veckan är över börjar det hårda jobbet, enligt Karin André.

– Vi läser alla idéer och tittar på förslagen utifrån dess unicitet men också utifrån hur mycket arbete som krävs för att nå en färdig produkt. Omkring 80 procent av förslagen rör idéer kring redan befintliga produkter, till exempel olika digitala tjänster. Ofta går de att utveckla på fem till sex månader. Sen har vi de mer teknikkrävande idéerna, som är färre – omkring 20 procent. Där pratar vi om år av utveckling, säger Charlotta.

Alla anställda kan följa utvärderingsfasen via plattformen. Karin André berättar hur varje idé får en statusmarkering:

– Vissa idéer går vi vidare med, andra parkeras för att vi ser att de har samma potential och vissa idéer har beröringspunkter med andra så dessa läggs ihop till ett förslag. Plattformen är ett utmärkt idéhanteringsverktyg eftersom det ger oss överblick över alla idéer och samtidigt är en bra ingång till att involvera de anställda.

När utvärderingsfasen är över sammanfattas veckan och man uppmärksammar alla slags idéer, även de som inte tas vidare. 

– Innovation handlar bland annat om att våga testa sina idéer. Ska vi lyckas med att hitta spår som kan leda bolagets innovationsarbete vidare måste det här vara ett lustfyllt och roligt projekt, säger Karin André.

Karin och Charlottas 3 tips: Så jammar du fram innovationerna
 1. Formulera en tydlig frågeställning
   
 2. Se till att ha en person som utvecklar de idéer som ni väljer att gå vidare med.
   
 3. Använd kreativa metoder för att utmana hjärnan att tänka nytt.
Expertens 5 tips

Utmana kreativiteten
Anne Elerud
, fil.dr. it-konsult. Har forskat kring innovationsjam på Chalmers.
 

 1. Ha tålamod. Att utveckla innovationsförmåga är resurs- och tidskrävande. Underskatta inte arbetet som krävs för att lyckas. Behåll fokus på det ni vill åstadkomma så hittar ni ny energi även när det känns tungt och motigt.
 2. Formulera kortsiktiga och långsiktiga mål. Det kan till exempel vara att skapa nya kontaktytor inom företaget och nya kanaler för idéutveckling eller genomföra frukostseminarier med syfte att diskutera innovationsrelaterade utmaningar och nya arbetssätt.
 3. Involvera medarbetare före, under och efter ett innovationsjam. Medarbetare kan involveras i formuleringen av en problemställning, att välja ut nya idéer och i genomförandet av idéerna. Alltså inte bara i själva skapandet av nya idéer.
 4. Formulera en strategi för att ta hand om olika slags idéer. Vissa idéer kan tas upp direkt av den etablerade organisationen, andra kräver fler resurser och tid för att kunna utvecklas. Fundera på hur ni tar hand om udda idéer. Idéer som inte passar in för att de vänder sig till en ny kundgrupp kräver andra slags resurser eller helt nya kompetenser för att överhuvudtaget kunna realiseras.
 5. Utveckla en strategi för att säkerställa att ni utforskar nya problemställningar. Det är lätt hänt att över tid fokusera på kända problemställningar som resulterar i idéer som är lätta att realisera. För att förnya ert företag krävs det att ni vågar utforska nya problemställningar vilka kan stimulera skapandet av ny kunskap.
Annons
Annons
Annons

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

Ali: Litet misstag tvingar mig och min familj lämna Sverige

KOMPETENSUTVSNINGARNA Ali Omumi är affärsutvecklare och har haft flera toppjobb i svenskt näringsliv. Nu tvingas han lämna landet efter att Migrationsverket nekat honom arbetstillstånd. Entreprenör har låtit honom att med egna ord berätta sin historia. "Hur kan ett smärre administrativt misstag av en arbetsgivare innebära att jag och hela min familj rycks upp med rötterna och tvingas lämna Sverige?", skriver han.
NYHET Publicerad:

Segerfeldt: En Bagdad-Bob på var sin sida av Östersjön

DEBATT Debattören Fredrik Segerfeldt går till attack mot LO, som i sin valfilm menar att en alliansregering skulle hota jobben. Segerfeldt jämför LO:s film med rysk propaganda och frågar sig varifrån LO:s tanke om att svenska företag är som hin håle själv kommer från.
NYHET Publicerad:

Kaféet fick inte alkoholtillstånd - ligger för nära lekplats

REGELKRÅNGLET Krögaren Kjell Andersson och hustrun Kicki Edholm får inte servera alkohol på sitt sommarkafé. Orsaken är att kommunen inte vill att barn vid en lekplats i närheten ser när vuxna dricker alkohol. ”Grejen är helt befängd”, säger Kjell Andersson. Visita rekommenderar att beslutet överklagas eftersom det inte följer alkohollagen.
NYHET Publicerad:

Debatt: Företag som inte förbereder brexit kan förlora stort

DEBATT Det är hög tid för företagen att börja förbereda sig för brexit. Det menar debattörerna Mattias Hedvall och Johan Zetterström. Företag som inte är förberedda när separationen sker kommer förlora stora värden, menar de.
NYHET Publicerad:

Ungdomsförbunden: Riv upp LAS för att fler ska få jobb

DEBATT "En reform av arbetsrätten är nödvändig för att företag ska kunna anställa och fler människor ska kunna få ett arbete. Vi kommer att arbeta hårt tillsammans för att en alliansregering prioriterar en genomgripande LAS-reform", skriver företrädare för alliansens ungdomsförbund.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri kan bryta mot lagen

OSUND KONKURRENS Kommunala verksamheter som agerar på den öppna marknaden får inte ta del av regeringens uppmärksammade anställningsstöd extratjänster, enligt Arbetsförmedlingens regler. Ändå har Landskrona bemannat ett kommunalt tvätteri med extratjänster. Detta kan strida mot regelverket och möjligen även lagen.
NYHET Publicerad:

Externa ledamöter avgörande för utvecklingen

UNDERSÖKNING Många företagare saknar externa ledamöter i sin styrelse, något som kan vara avgörande för bolagets utveckling, menar affärsrådgivaren Lars-Erik Wiik. ”De flesta entreprenörer är så fokuserade på att hantera den dagliga operativa verksamheten att tiden för de strategiska framtidsfrågorna inte finns eller prioriteras. ”, säger han.
NYHET Publicerad:

Storm i skogspolitiken: Spricka mellan S och MP

ENTREPRENÖR GRANSKAR Att privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud har lett till en kritikstorm. Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

Skogsägare utan ersättning efter myndighetsbråk

ENTREPRENÖR GRANSKAR Sedan en uppmärksammad dom 2015 har staten valt att stoppa avverkning av stora arealer fjällnära skog utan att ge ersättning till skogsägarna. Tidningen Entreprenörs granskning visar att arkitekten bakom är Kammarkollegiet. ”Det övergår min fattningsförmåga hur Kammarkollegiet kommit fram till ståndpunkten”, säger Stefan Rubenson, jurist på advokatfirman Åberg & Co och tidigare rättschef på miljödepartementet.
NYHET Publicerad:

Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

BIORAFFINADERIET I DOMSJÖ Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill göra den största investeringen någonsin i svensk skogsindustri. Men regeringens skogspolitik som innebär att allt större skogsarealer skyddsklassas sätter käppar i hjulen. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter.