Dustcontrol vann utdragen patentstrid

I praktiken När en konkurrent tog fram en exakt kopia av Dustcontrols dammfilter tog Johann Haberl strid för sin produkt. trots att rättsprocessen varade i över fyra år, står han idag som segrare med rätten till sitt patent.

Dustcontrol._opt
Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX
Johann Haberl, grundare och vd på företaget Dustcontrol, är kritisk till att det är så dyrt och tar sådan tid att få patentmål avgjorda i Sverige.

– Vi har fått bevis för att patent fortfarande fungerar som verktyg för innovativa processer och investeringar, säger Johann Haberl, vd och grundare av företaget Dustcontrol.

Samtidigt betonar Johann Haberl, att domstolsprocesserna för patenttvister borde kunna avgöras mycket snabbare och till en mycket lägre kostnad än vad som gäller idag.

– När jag tänker på allt arbete vi lagt på att försvara patentet i tingsrätt och hovrätt, och den miljon det kostat oss i rättegångs- och advokatkostnader. Om vi då inte hade vunnit målet och fått tillbaka de pengar vi lagt ut, hade det varit en katastrof!

Johann Haberl menar att domen inte bara är viktig för Dustcontrol utan även för svensk industri.

– Om det inte blir kännbara påföljder för företag som kopierar andras produkter är det varken lönt för företag eller riskkapitalister att satsa tid och pengar på att ta fram nya tekniska lösningar. Då får svensk industri svårare att utvecklas. Därför kan det vara värt att strida för patent, säger Johann Haberl.

Dustcontrol har sedan 1972 bidragit till en bättre arbetsmiljö och säkrare drift inom branscher som byggindustri, infrastrukturprojekt och processindustri. Under många år var farligt och störande damm ett stort hälsoproblem. Johann Haberl löste utmaningen genom att med sin innovation suga upp dammet så snart det uppstod, istället för att försöka skydda omgivningen. De största partiklarna avskiljs genom att luften centrifugeras i en så kallad cyklon.

Den teknik som patentstriden rörde handlade om att den övre delen av Dustcontrols luftfilter försågs med ett täckande skikt, en ”cyklonkjol”. Kjolen pressar den smutsiga luften ut mot cyklonväggen och ökar därmed farten på luften, vilket förstärker cykloneffekten. Det betyder längre körtid utan uppehåll, effektivare energianvändning och att filtren håller längre.

Patentstriden inleddes för fyra år edan, då ett konkurrerande företag började använda en snarlik kjol på filtret i sina egna produkter.

– Att tekniska principlösningar så småningom börjar användas allmänt får man räkna med. Men här handlade det om en direkt imitation av vår utformning, som vi lagt ner stora insatser i tid och pengar på att utveckla. Vi hade fått patent just för att det var en nyskapande konstruktion, menar Johann Haberl.

Utöver att försvara sin ensamrätt till uppfinningen och sitt levebröd, såg Dustcontrol patentstriden som ett nödvändigt steg för att få klarhet i om patentlagstiftningen fortfarande fungerar för att skydda och uppmuntra teknisk kreativitet och nyskapande.

– Innovationer kräver ofta åratal av investeringar innan man får utdelning. Vi ville se om det var värt det, säger Johan Haberl.

Dustcontrol gick till domstol 2007. Motparten svarade med att försöka ogiltigförklara patentet, ett vanligt sätt att försvara ett intrång. Patentet erkändes dock, och 2008 slog tingsrätten fast att fallet handlade om ett patentintrång. Ett avgörande argument var Johann Haberls avancerade utformning och materialval för cyklonkjolen.

Konkurrenten överklagade omedelbart till hovrätten och fortsatte att använda den patenterade kjolkonstruktionen. Hovrättens dom föll i april 2010, och fastställde tingsrättens bedömning.

– Det är besvärande att det tar så lång tid att få patentmål avgjorda, säger Johann Haberl.

Det innebär att företag som vill utnyttja och tjäna pengar på andras kreativa insatser kan göra det under lång tid innan målet avgjorts.

För Dustcontrol har patentstriden ändå inneburit fördelar. Utöver själva patentet har man även stärkt relationen till viktiga kundgrupper.

– Inte minst har vi stärkt vår relation till uthyrningsföretagen. De har höga krav på tillförlitlighet hos de produkter de hyr ut till bland annat byggföretag. Vår konkurrensfördel har stärkts i och med att vi engagerat oss och försvarat våra innovationer.

Men trots detta, och trots att de vann domstolsprocesserna, vill Johann Haberl inte utan vidare rekommendera mindre företag att ge sig in i en patentstrid.

– Det är alltid bäst att försöka göra upp i godo. En patentstrid kostar mycket tid och engagemang som kan användas till annat. Vårt fall var speciellt, eftersom konkurrenten plagierat våra huvudprodukter under många år, och inte var beredd att upphöra med detta innan patentstriden avgjorts i hovrätten.

Johann Haberl menar att om svenska företag och forskare ska fortsätta utveckla ny teknik för industrin måste de tillåtas tjäna pengar på det dyrbara utvecklingsarbete som krävs. Och han betonar att en snabbare handläggning av patentärenden skulle ge innovativa företag bättre förutsättningar att växa.

Nils Lindström

Dustcontrol

Grundades: 1972.
Verksamhet: Tillverkar produkter för att ta hand om stendamm från bergborrar, genom så kallad punktutsugning, samt producerar stationära och mobila stoftavskiljare för andra industrier.
Företagsgruppen Dustcontrol har idag huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Tyskland, Österrike, Storbritannien, USA och Finland.
Vd: Johann Haberl.
Antal anställda: 140 personer.
Omsättningen: Cirka 200 miljoner kronor.

Expertens 10 tips

Anna Lundqvist, Patent- och Registreringsverket, PRV

Därför är patentet viktigt för din affärsframgång1. Med ett patent är det bara du som får tillverka och sälja din produkt i det land där du fått skyddet.

2. Ett patent kan göra det lättare att locka investerare. Detta eftersom PRV:s prövning av ansökan innebär att en oberoende person, patentingenjören, har gjort en kvalificerad bedömning och gett sin syn på uppfinningen. Det är samtidigt tryggare att investera i en skyddad produkt.

3. Med ett patent har du möjlighet att tjäna mer pengar på din idé, exempelvis genom licensiering och försäljning.

4. Ett sätt att värdera företag är att titta på dess patentinnehav. Patent är därför en värdehandling som kan underlätta försäljning av ditt företag.

5. Din produkt får större trovärdighet med ett patent. Den har jämförts med all känd teknik på det aktuella området, och PRV har kommit fram till att den skiljer sig tillräckligt mycket från vad som redan finns.

6. Man ska ha patent på de marknader där man har sina kunder och där konkurrenterna finns. Konkurrenterna hindras då från att lägga sin tillverkning där och de kan inte heller sälja produkten i det landet.

7. Patent ger dig försprång gentemot konkurrenterna. Under ansökans första 18 månader är den hemlig, då kan ingen ta del av din idé. Under tiden kan du arbeta med försäljning och marknadsföring, och du tvingar onkurrenterna att utveckla egna lösningar.

8. Se patent som en del av din affärsstrategi, och det redan innan du lämnar in din patentansökan..

9. Ett patent gör att du har större chans att vinna en strid mot en inkräktande aktör. Du har ett papper på exakt vad du har ensamrätt till och från vilken tidpunkt ditt skydd gäller.

10. Om du funderar på att gå till domstol för att försvara ditt patent, kontakta ett patentombud eller annan sakkunnig. Ombud kan du hitta hos Svenska Patentombudsföreningen, SPOF (www.spof.se). Svenska Uppfinnareföreningen (www.uppfi nnare.se) har många goda råd att ge.