Flytten hem gav rejäl skjuts till pulkaförsäljningen

Andreas Zandrén, vd och Håkan Fridh, ekonomichef på Stiga tar en runda i fabriken dagligen.
Foto: Pia Gyllin
Andreas Zandrén, vd och Håkan Fridh, ekonomichef på Stiga tar en runda i fabriken dagligen. Närheten till produktionen är fantastisk, tycker de båda. Endast sex veckor om året står maskinen stilla för service. Det tar cirka en minut att producera en pulka.
192

Produktion För fem år sedan beslutade Stiga att flytta hem produktionen av pulkor från Asien. Förutom att produktionen blivit bättre har försäljningen ökat. "Med tillverkning i Asien låg leveranstiden på minst åtta veckor. Går allt som det ska kan vi i dag ha ut en produkt på marknaden efter en vecka", säger Håkan Fridh ekonomichef på Stiga.

Kvaliteten är avgörande för Stiga. Det anrika märket som finns i de flesta svenska hem beskrivs av vd:n Andreas Zandrén som en produkt med lång livstid.

– Våra pulkor håller i flera generationer om de används normalt, säger Andreas Zandrén.

I dagsläget produceras företagets snöartiklar även i Litauen, Tyskland och Asien, men 2012 plockade man hem just pulkatillverkningen till Sverige.

– Vårt mål är att ta hem ännu mer produktion, men exakt när det kommer att ske vet vi inte i dagsläget.

I samband med flytten investerade företaget i en ny produktionsanläggning som i stort sett är självgående. Det är förklaringen till att produktionen inte är dyrare här hemma jämfört med på andra sidan jorden.

– Det handlar om att automatisera processen, säger Håkan Fridh, ekonomichef.

Företaget tog beslutet 2011, redan säsongen därpå var man i gång i lokalerna i Eskilstuna.

Stiga ser sig självt som ett utvecklingsföretag.

– Det går absolut inte att leva på gamla meriter. Att ha produktionen nära våra utvecklare och konstruktörer är avgörande, säger Andreas Zandrén.

Nu har man bra koll på kvaliteten och också bättre koll på marknaden.

– Om det kommer mycket snö kan vi nu vara snabbare att tillmötesgå efterfrågan. Med tillverkning i Asien har vi en leveranstid på minst åtta veckor. Går allt som det ska kan vi i dag ha ut en produkt på marknaden efter en vecka, säger Håkan Fridh.

De korta ledtiderna är lika viktiga som kvaliteten. Håkan Fridh berättar att kostnaden för råmaterial, maskinkostnader och ström är nästintill densamma i Asien som i Sverige, men att det är personalkostnaderna som skiljer mellan de två världsdelarna. Att kunna hämta upp med korta leveranstider väger upp mycket.

Stiga anser att de ligger i framkant och vet att företag som funderar på att ta hem produktionen måste titta på totalkostnaden.

– Du kan inte stirra dig blind på produktionskostnaden. Det är väldigt dyrt med tid och dålig kvalitet, säger Andreas Zandrén.

När Stiga väl hade bestämt sig för flytt gick som sagt allt ganska snabbt. De inledde genast ett samarbete med en lokal plasttillverkare. Pulkorna som då tillverkades i Asien gjordes om och i samband med flytten kom en helt ny pulka ut på marknaden.

– Det krävs stora maskiner för det här, en pulka är en stor produkt att tillverka, säger Andreas Zandrén.

Den stora utmaningen i samband med flytten var att hitta bra personal, något som dock löste sig snabbt. Det är ständiga utmaningar för företaget som vill fortsätta utvecklas och förbättra förutsättningarna i produktionslinan.

– Det går alltid att utveckla flödesmässigt och slippa lång lagring. Det vill vi kunna förbättra, säger Håkan Stridh.

Produktutvecklingen är också viktig.

– Vi satsar mycket på just automation, det är en klar fördel om vi kan få bort en del manuella moment, fortsätter han.

Dessutom ökar e-handeln vilket gör att försörjningen åt det hållet ställer andra krav på Stiga.

– De vill ha mindre leveranser, men snabbare. Trenden går åt det hållet och det är bara för oss att åka med, säger Andreas Zandrén.

Trots att det var en del mindre produktionstekniska detaljer som kunde ha undersökts bättre innan produktionen drog i gång i Sverige så är flytten absolut ingenting man ångrar.

– ”Made in Sweden” är otroligt starkt. Det står för kvalitet och säkerhet och är känt i hela världen, speciellt när det gäller barnprodukter. Här vet man att det är bra material, hårda lagstiftningar och järnkoll på innehållet, säger Andreas Zandrén.

Vinsten med att flytta hem produktionen har inte endast inneburit en bättre produktion utan också ökad försäljning.

– Nu har vi dessvärre inte haft några supervintrar sedan 2012, men mer flexibilitet, klart bättre produktion och världens bästa pulkor säger sitt, säger Håkan Fridh.

Maria Eremo

Andreas Zandrén 3 tips: Gör en ordentlig kalkyl
 1. Gör en ordentlig kalkyl för att se totalkostnaden. Problem och tid kostar pengar, så även ledtid och kommunikationsutmaningar.
 2. Våga investera i teknik, det är avgörande att våga ta de stegen.
 3. Ta hjälp av företag som redan gjort resan, gör inte samma misstag som dem. Lär av dem i stället.
Expertens 10 tips

Goda skäl att plocka hem produktionen

Per Hilletofth, professor i logistik vid Jönköpings tekniska högskola och Högskolan i Gävle, forskar om återflyttning av produktion till Sverige.

 1. Kostnadseffektiv produktion möjlig på hemmaplan. Genom nya tillverkningssätt är det ofta möjligt att producera minst lika billigt hemma.
 2. Minskade kvalitetsproblem. Produktion i lågkostnadsländer har många gånger problem med bristande kvalitet som leder till omfattande merkostnader.
 3. Ökad flexibilitet och leveransförmåga. Leveransledtiden blir kortare och leveransflexibiliteten högre om produktionen finns närmare
 4. Lägre transport- och logistikkostnader. Kostnaderna för transport och logistik blir lägre om produktionen finns närmare marknaden. Viktigt att tänka på totalkostnaden och inte endast på tillverkningskostnaden.
 5. Minskade lagernivåer/kapitalbindning. Produktion långt bort från marknaden kräver ofta högre lagernivåer för att kunna erbjuda samma leveransledtid.
 6. Ökad förmåga att hantera kundanpassning av produkt och service. Kunder kräver i dag ofta mer kundanpassade produkter och tjänster samt kortare leveransledtider. En trend som blir svårare och dyrare att hantera med produktionen långt bort från marknaden.
 7. Högre effektivitet, kreativitet och lojalitet hos personal. Personal på hemmaplan är ofta mer effektiv, kreativ och lojal än personal i lågkostnadsländer.
 8. Ökad innovationsförmåga genom närhet till produktion. Att snabbt komma ut med nya produkter och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt blir allt viktigare. Närhet mellan innovation och produktion är en nyckelfaktor.
 9. Förbättrad eftermarknadsservice. Eftermarknaden blir mer och mer betydelsefull och blir enklare att hantera om produktionen.
 10. Starkare profilering mot svensk produktion och hållbarhet.