Här står dörren öppen för nyanlända

Bröderna Kreshnik och Fatos Mula.
Att ta in nyanlända i företaget är en självklarhet för bröderna Kreshnik och Fatos Mulaj. "Vi vill vara ett sådant företag för andra som kommer hit. Vi tror på karma och ser vårt ansvar i att vara med i arbetet att behålla Sveriges plats som ett av världens bästa länder”, säger Fatos Mulaj.
394

I Praktiken För bröderna Kreshnik och Fatos Mulaj har rekryteringen av nyanlända skapat en unik företagsmiljö där anställning baseras på prestation och inte referenser. ”Det skulle vara fantastiskt om fler företag vågade ta in nyanlända”, säger Kreshnik Mulaj.

För fyra år sedan startade bröderna Kreshnik Mulaj och Fatos Mulaj företaget Swepack AB, som erbjuder tredjepartslogistik. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är packning, montering och sortering. Från början var det ett sidoprojekt där familjemedlemmar hjälpte till, men med tiden växte företaget och 2016 omsatte Swepack sex miljoner kronor. I dag jobbar 15 personer på Swepack i Värnamo, 14 är utlandsfödda och fem är nyanlända. Nästan hälften är kvinnor.

– Det började med att vi tog in vänner som var arbetslösa, då vi vet att det är lättare att få jobb om man redan har ett jobb. Det har rullat på och vi tycker att det är viktigt att erbjuda arbete till dem som verkligen vill jobba. Det känns som en god gärning att ge tillbaka till samhället, säger Kreshnik Mulaj.

I Värnamo går industrin på högvarv och företagen skriker efter arbetskraft men ändå ökar arbetslösheten, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. En förklaring är att utrikes födda och nyanlända har svårt att kvalificera sig till jobben då kraven ofta är att de ska kunna språket och ha en utbildning. I Värnamo sticker Swepack ut rejält och bröderna är stolta över att företaget fungerar som en språngbräda för nyanlända ut i arbetslivet.

– Många som kommer till Sverige är högutbildade, men de har fortfarande svårt att få jobb. Vi erbjuder dem gärna en praktikplats. Gör de ett bra jobb så ställer vi alltid upp med referenser.

Det enda kravet som Swepack har på sina anställda är att de ska kunna prata svenska. När de ger nyanlända en praktikplats är regeln att de jobbar fyra dagar i veckan och att de måste gå på SFI, svenska för invandrare, en dag i veckan. Fatos Mulaj menar att de på det sättet får lära sig språket på pappret och i praktiken – vilket är den viktigaste faktorn för att komma in i det svenska samhället. Bröderna kom själva till Sverige som flyktingar från Kosovo 1992 och flyttade under flera år runt i landet i föräldrarnas jakt efter jobb.

– Vi ser våra föräldrar i många av våra anställda. Det fanns företag som litade på våra föräldrar och blev vår väg in i det svenska samhället. Vi vill vara ett sådant företag för andra som kommer hit. Vi tror på karma och ser vårt ansvar i att vara med i arbetet att behålla Sveriges plats som ett av världens bästa länder.

En arbetsgivarare som vill anställa en person som är ny i Sverige kan i vissa fall få ekonomisk ersättning av Arbetsförmedlingen under en tidsbegränsad period. Att få bidrag från Arbetsförmedlingen har fungerat som en ekonomisk kompensation för Swepack.

– Det gör det lättare med det praktiska som våra krav att de ska gå på SFI. Men vi har anställt människor som bara kommit och knackat på dörren och sagt att de vill ha jobb. Det uppskattar vi mer än att få ett personligt brev skickat via mejl.

Bröderna önskar att fler företag skulle våga anställa nyanlända och människor med utländsk bakgrund.

– Det är otroligt viktigt för hela samhället. De flesta företag har alltid några enkla jobb att erbjuda. Många arbetsgivare stirrar sig blinda på referenser som många nyanlända inte kan erbjuda, säger Fatos och fortsätter:

– Vi vet av erfarenhet att en referens inte är synonymt med att personen klarar just det arbetet du kan erbjuda. Våga ta in människor på praktik i stället – du kan absolut hitta guldkorn. Flera personer som vi har tagit in på praktik har vi erbjudit anställning redan efter en månad. Det blir en win-win-situation.

Swepacks 3 tips: Så anställer ni nyanlända
 1. Våga! Det finns alltid enkla jobb att erbjuda
 2. Finns ingen referens? Ta in personen på praktik och se vad hen går för.
 3. Ta kontakt med din lokala arbetsförmedling.
Expertens 9 tips

Så rekryterar du nyanlända
Bervian Mohammed
,försäljningschef och Christian Öman, account manager på utbildnings- och matchningsföretaget AlphaCE.

 1. Krav. När du skriver en kravspecifikationen och annonsens, fundera över om du det du efterfrågar är ett krav eller ett önskemål.
 2. Rekrytering. Lön är inte den viktigaste faktorn när en person söker ett arbete. I stället efterfrågas till exempel bra kollegor och utvecklingsmöjligheter. Vad är speciellt med ert företag och vad gör att era medarbetare stannar kvar?
 3. Kompetens. En vanligt förekommande utmaning hos många arbetsgivare är att titta på vad en person inte kan i stället för att fokusera på vad personen faktiskt kan.
 4. Språk. Vissa arbetsgivare är återhållsamma med att rekrytera personer med språksvårigheter. Men vi ser att företag som satsar på att ge en språksvag person möjlighet att utvecklas ofta får lojala, duktiga och hungriga medarbetare.
 5. Affärsnytta och samhällsnytta. De människor som nu kommer till Sverige är morgondagens konsumenter. För att nå nya konsumentgrupper behöver vi kunskap om olika levnadsmönster.
 6. Ökad export. Forskning visar att de företag som har en god mångfald på sina arbetsplatser når större framgångar på exportmarknaden. Ha detta i åtanke när ni rekryterar och se mångfalden som en styrka.
 7. Samhällsansvar engagerar. Undersökningar visar att konsumenter efterfrågar företag som tar ansvar för både miljö och människor.
 8. Ungdomar. Unga personer har av självklara orsaker ofta en mindre ryggsäck av erfarenheter från tidigare arbeten. Men de har å andra sidan andra styrkor och en erfarenhet av ny teknik som kan vara ovärderlig.
 9. Tag hjälp. Det finns mycket resurser via till exempel Arbetsförmedlingen för att introducera och integrera personer som står långt från arbetsmarknaden.
Frida Nygren