Krisen blev vändningen

I praktiken Vad gör en entreprenör som hamnar i en personlig kris? För Tommy Ivarsson tog det flera år innan han förändrade sitt arbetssätt när familjens yngste son föddes med en svår sjukdom. Idag är Tommy vd och partner i Tillväxtakademin och en företagare med nya värderingar.

A Tommy ute 1_redigerad-1
Foto: Anna Vörös Lindén

– Som företagare och entreprenör räknar man inte med att hamna i en personlig kris. När man en dag befinner sig mitt i en kan det vara svårt att ta konsekvenserna. Man är rädd att se sin livsdröm gå i kras och stänger av känslorna.

Det säger Tommy Ivarsson vars yngste son Jonathan sedan födseln år 2000 lever med en icke-fungerande sköldkörtel och en sjukdom som gör att kroppen angriper sina egna organ.

– Det har blivit en del av vår vardag att åka till sjukhuset, både för planerade och akuta besök och undersökningar, säger Tommy Ivarsson.

Länge lade han all energi på jobbet. Och trots krisen som familjen hamnade i fortsatte han att vara chef och delägare i ett tillväxtbolag, med ett extremt uppskruvat arbetstempo och resor mellan olika världsdelar. Hans fru fick ensam axla huvudansvaret för hem och barn.

– I en kris blir man lätt vilsen, det är jag själv ett exempel på. Trots att jag under en begränsad period borde ha stigit åt sidan var prestige det viktiga, att göra det jag trodde att andra förväntade sig av mig, och att upprätthålla bilden av att jag inte hade tappat kontrollen på jobbet. Jag fortsatte exempelvis med kundmöten även om jag inte riktigt var lämpad att ta dem.

Tommy Ivarsson menar att om en chef i en svår tid inte själv ser att han eller hon brister i sitt ledarskap, gäller det att ledningen och styrelsen tar tag i situationen och gör något åt den. Med facit i hand har han insett att det som företagare och chef handlar om att våga visa sig mänsklig, inte övermänsklig, inför personalen när livet brakar samman.

– Det är först då jag kan bli ett verkligt föredöme. Om jag i en krissituation förstår att jag under en tid måste pausa, visar jag min sårbarhet och det skapar trovärdighet och lojalitet i företaget.

Han säger att samma handlingsmanual gäller om företaget i stort hamnar i obalans. Locket på skapar oro, otrygghet och rykten, medan öppenhet och ärlighet svetsar samman, vilket gör det lättare för företaget att komma på rätt köl igen.

För Tommy Ivarsson kom vändpunkten i september 2006 när sonen blev akut sjuk och var mycket nära att dö, samtidigt som hustrun befann sig på konferens utomlands med sitt jobb.

– Jag hade ingenstans att fly och trillade ner i ett svart hål. Jag förlorade min livskompass. Läkarna sa att Jonathan hade fått lungfibros och skulle behöva syrgas dygnet runt. Sakta började jag inse att min sons sjukdom skulle påverka mitt eget liv i grunden.

Han tog då hjälp av ledarcoachning och terapi, och avsatte tid till funderingar. Han behövde hitta både sig själv och en ny professionell vardag. Det tog tre år.

– 2007 såldes bolaget som jag var delägare i vilket såklart underlättade min situation ekonomiskt. Sedan tackade jag ja till ett jobb som chef i ett annat företag, men det var jag inte mentalt redo för och jag stannade där bara i drygt ett år.

Idén till Tillväxtakademin som han idag är vd och partner i föddes utifrån behovet av en plattform där han lättare kunde kombinera arbete med rollen som familjefar.

– Dessutom handlar bolagets affärsidé om att hjälpa andra företag att se hur de kan utvecklas och ta tillvara de mänskliga resurserna de har. Så jobbade jag inte alls förut, mina värderingar har förändrats mycket.

Idag har Tommy Ivarsson lärt sig att respektera att kriser kommer, vare sig man vill eller inte.

– Man måste låta en kris ta sin tid. Som målmedveten företagare tror man ofta att man kan bestämma över allting men så är det inte vid kriser, säger han.

Samtidigt finns det ett stort personligt ansvar som handlar om att med tiden ta sig ur krisen, för om man inte gör det måste man kanske sluta förvärvsarbeta. Och receptet för att ta sig genom en kris?

– Starten kan vara att jag tillåter mig själv att må dåligt för att då bli lugnare i situationen. Och paradoxalt nog tror jag vi att kommer snabbare ur kriser om vi bejakar dem. Det är inte lätt, och vi måste våga ta hjälp av både omgivning och beteendevetare.

Sonen är idag en levnadsglad, stark och social tioåring som går i skolan och kämpar för att delta i aktiviteter med kompisarna. Läkarna hoppas kunna genomföra en lungtransplantation när han är omkring 17 år.

– Vår situation är fortfarande väldigt ryckig eftersom Jonathan ligger på sjukhus ungefär var fjortonde dag för planerade medicineringar, utöver ständiga akutbesök.

Tommy Ivarssons egna erfarenheter har lärt honom att lyssna mer på sig själv. Fokus och närvaro har blivit nyckelord i vardagen.

– Tidigare sprang jag på alla bollar för att jag trodde att det var bra för affärerna och att andra förväntade sig det. Nu sätter jag gränser och funderar igenom vad jag själv vill. Det är viktigt att lära sig att skilja jobbet från privatlivet där krisen finns. Idag fokuserar jag på mina arbetsuppgifter när jag jobbar och det gör att jag har blivit mer effektiv och får mer gjort.

Tommy Ivarssons tips till andra företagare i kris:

  • För en entreprenör och företagare gäller att alltid sätta bolaget i främsta rummet och fatta de beslut som är bäst för bolaget, även om det under en kris kan innebära att man själv får kliva av under en tid.
  • Det är viktigt att våga möta människan som är i kris, att sitta ner och prata även om det känns ovant eller obekvämt.
  • För den som är i kris kan jobbet efter en tid fungera som en kanal till det normala livet. Kanske orkar man inte arbeta heltid men samtidigt är det viktigt att inte fastna i krissituationen.

Anna Vörös Lindén

Tillväxtakademin

Verksamhet: Hjälper andra företag, företagare och organisationer att bli framgångsrika och nå hållbar tillväxt över tid.

Startår: 2009

Vd: Tommy Ivarsson.

Omsättning: Cirka 5 miljoner kronor

Antal anställda: 4

Expertens 10 tips

Göran Francke, vice vd på HumaNova och chef för HumaNova Företagsutveckling.

Så kan företaget hantera krisen - före, under och efter:

1. Utarbeta en krishanteringsplan i förebyggande syfte. Formulera företagets värderingar, attityder och hur en kris ska bemötas.

2. Ledningen behöver vara delaktig i processen. Det går att mäta hur väl varje chef lyckas sprida informationen från krishanteringsplanen till medarbetarna i sin organisationsdel.

3. Vem ska en medarbetare eller chef gå till vid en personlig kris? Det är inte säkert att man har förtroende för den som på papperet är ens närmaste chef. Finns det mentorer, faddrar?

4. Etablera en tillåtande och trygg atmosfär på arbetsplatsen. Det skapar trygghet för en chef som i en kris behöver kliva åt sidan under en tid.

5. Ta hjälp av HR-avdelningen som kan förklara både för den drabbade och för ledningen vilka faser en kris innehåller.

6. Efter en tid mår många bra av att återfå några arbetsuppgifter – det ger en kontakt med verkligheten utanför krisen. Underlätta till exempel jobb hemifrån någon dag i veckan.

7. Isolera inte medarbetaren som är i kris. Det skapar lätt skuldkänslor i en redan svår situation.

8. HR-avdelningen eller annan stödfunktion kan behövas för att hjälpa den drabbade att så småningom komma ur krisen. Alla chefer är inte kompetenta på det här området.

9. Kriser lär oss att det är bra att ha olika plattformar i tillvaron: arbetsplattformen, den privata (som familjen) och den personliga (med bland annat fritid och vänner).

10. Kriser lär oss att vi inte är osårbara. De kan hjälpa oss att prioritera och reflektera över vad som är värdefullt och viktigt i livet, både i och utanför arbetet.