Ljus framtid tack vare nordisk expansion

Makarna Viktor och Nina Garmiani siktade utanför Sveriges gränser från start med Candles Scandinavia.
Foto: Pia Gyllin
Makarna Viktor och Nina Garmiani siktade utanför Sveriges gränser från start med Candles Scandinavia. I dag är man ledande i sin bransch inom ljus och rumsdoftsättning. En inspirationskälla är Elon Musk. ”Tänk stort och framåt. Musk ser inga hinder och gör man fel så får man parera dem”, säger vd Viktor Garmiani.
302

Export Två år efter att Candles Scandinavia startade bestämde sig makarna Viktor och Nina Garmiani för att satsa på Norden. Sverige var helt enkelt för litet. ”Vi insåg snabbt att Sverige är för litet för att bygga upp något stort. Vi behövde även Danmark, Norge, Finland och Island”, säger vd Viktor Garmiani.

Det var i samband med att Candles om Scandinavia blev agentur åt amerikanska WoodWick som insikten slog Viktor och Nina Garmiani – Sverige är för litet.

– Under förhandlingens gång insåg vi att Norden var ett måste för oss. Det fanns hela tiden en logik bakom det, vi skulle göra ett bättre jobb om vi hade chansen att växa oss stora.

Candles Scandinavia startade för åtta år sedan, då med tre anställda. I dag huserar man i lokaler på 4 000 kvadrat och har just nu 40 personer i personalen.

Satsningen skedde först i Danmark och Norge och hela tiden har en given strategi funnits.

– Vi har haft, och har fortfarande, stort fokus på att växa och greppa marknaden. Vi hade inte råd att vänta utan började i stället överallt. För oss gällde det att växa fort och vara offensiva.

Företaget har investerat sitt resultat hårt och expanderat på kort tid.

– Från år två, när vi började jobba med Norden, till i dag har vi växt med 1 000 procent, säger Nina Garmiani.

Det har inte varit några större problem under resans gång, däremot har utmaningarna varit lite högre när det kommer till Norge.

– Eftersom de inte är medlemmar i EU blir det till exempel lite andra tullregler att lära sig. Men det är inget som ska sätta stopp för den som vill satsa, det kräver bara lite mer utmaning, säger Nina.

De har nischat sig hårt på ljus och rumsdoftsättning och har skalat bort många produkter.

– Vi har 4 000 artiklar av både doftfria och doftljus, doftpinnar och doftpåsar. Vi är störst i Norden med störst sortiment och även agentur för flera stora märken på marknaden. Vi har även samarbetspartners som till exempel Åhléns, Carolina Gynning, Efva Attling och Hennes & Mauritz, säger Viktor.

Hur många andelar Candles Scandinavia har på den nordiska marknaden vet de inte exakt, men konkurrenten som kommer strax under dem har 25 procent mindre.

– Det avståndet ska öka. Målet är att vi år 2020 ska omsätta 200 miljoner kronor och ha 100 anställda, säger Nina.

Även om makarna aldrig har varit rädda för att ge sig in på nya marknader och att inget hindrat dem så vill de ändå tipsa om att göra marknadsundersökningar i respektive land.

– Det skiljer sig mellan länderna och det gäller att ha ett anpassat sortiment. Ha koll på dina branschkollegor, säger Nina.

– När man är ett snabbväxande företag blir det hektiskt vissa perioder och viktiga beslut måste fattas snabbt. Då är personalen avgörande, jag skulle säga att det är den viktigaste konkurrensbiten vi har. Felrekryteringar kostar mycket i både tid och pengar och gör mest ont, tipsar Viktor.

Paret pushar för att deras anställda ska våga ta egna beslut.

– Blir det fel så löser vi det. Vi vill bygga stort och förutom Norden är vi inne lite i USA och i några fler länder i Europa, säger Viktor.

Skillnaden mellan länderna kan ibland vara stora trots att avståndet inte är långt. I Danmark är bolag, enligt Viktor, ganska dåliga betalare.

– Det bara är så, det beror på deras kultur. Det är svårt med indrivning i Danmark, det är inte uppbyggt som här i Sverige. På Island är det inte många invånare, men däremot många turister. Det är en bra marknad, men det tar lång tid med frakt och det är kostsamt.

–Se inga hinder och var inte rädd! Kör bara och lär allt eftersom, säger Viktor.

Själva sneglar de på andra aktörer för inspiration, ett exempel är Elon Musk.

– Tänk stort och framåt. Musk ser inga hinder och gör man fel så får man parera dem.

– Och tyck om det du gör och våga, ha den inställningen så går det. Men ta hjälp när ni ska till Norge, de är mycket hårdare i tullen, annars kan det gå illa, avslutar Nina.

Maria Eremo

Expertens 10 tips

Karin Darlington, Regional Exportrådgivare på Business Sweden.

  1. Analysera dina egna förutsättningar. Analysera och ta beslut om en exportstrategi utifrån interna förutsättningar i bolaget. Lägg upp en tidplan och anpassa erbjudandet till marknadens krav och efterfrågan
  2. Gör ordentliga underlag. Satsa på lönsam exportförsäljning baserat på underlag om segmentering, marknadspotential samt konkurrensanalys.
  3. Titta noga på dina kanaler. Säkerställ valet av distributionskanal eller etableringsform som når kunden enkelt, i tid och med rätt service.
  4. Ta reda på vilka krav som gäller. Finns det regelmässiga krav eller certifieringskrav på erbjudandet att ta hänsyn till?
  5. Välj dina samarbetspartners noga. Utvärdera olika samarbetspartners som bärare av ditt varumärke. Skriv avtal med tydliga mål och möjlighet till exit. Investera i partnerskapet och tänk att exklusivitet måste förtjänas.
  6. Gör alltid en utvärdering på riskerna. Utvärdera riskerna, till exempel betalningar, tullar, frakter och dokumentation.
  7. Gör en tydlig marknadsplan. Gör en marknadsplan med omvärldsbevakning, volymutveckling, prisutveckling och konkurrentuppföljning.
  8. Följ alltid upp och utvärdera din satsning på en ny marknad. När är det dags att gå från partner till eget bolag? Kan köp av konkurrent vara ett alternativ? När ska bolaget dra sig ur en marknad som inte lönar sig?
  9. Finns tid och pengar för er att satsa? Export är en investering i både tid och pengar. Finns det uthållighet hos styrelse och aktieägare? Behöver bolaget nya finansiärer?
  10. Tänk på att de nordiska länderna skiljer sig åt. Beakta sociokulturella aspekter som demografi, affärskultur, utbildningsnivå och digital mognadsgrad. Även de nordiska länderna skiljer sig åt.