Medarbetarmakt vände förlust till vinst

Arbetsmiljö Ledarskapskonsulten Karin Tenelius gör förlustföretag till vinstmaskiner genom att råda företagsledare att ge medarbetarna makt. För att kunna genomföra sina idéer har hon börjat köpa företag inom omsorgssektorn. Första köpet, konkursboet Elisabethgården i Vimmerby för familjer i kris, går nu med vinst redan efter ett och ett halvt år.

karin2
"Engagemang och ansvarstagande leder till effektivitet och lönsamhet", förklarar Karin Tenelius sin filosofi.

På Elisabethgården är alla sin egen chef. Samtliga anställda har full insyn i verksamheten, gör gemensamt upp arbets- och semesterscheman och bestämmer sina egna löner. Där finns inga långtidssjukskrivna och ingen personalomsättning.

– När de anställda går från att passivt vänta på att någon annan ska fatta beslut och säga åt dem vad de ska göra till att bli ”mentala ägare” av verksamheten blir de engagerade. Engagemang och ansvarstagande leder till effektivitet och lönsamhet, förklarar Karin Tenelius sin filosofi.

Karin Tenelius har en bakgrund som arbetsmarknadscoach och ledarskapskonsult. 1999 fick hon första gången pröva sina idéer om medarbetarmakt när hon anlitades som konsult på ett litet hotell i Stockholm, där verksamheten riskerade att stagnera. Karin Tenelius coachade både vd:n att träda tillbaka i sin chefsroll och medarbetarna att gemensamt ta ansvar för verksamheten. Ett halvår senare hade vinsten ökat med 26 procent.

Hon använde samma metod när hon engagerades av ytterligare två företag: ett utbildningsföretag ägt av Kommunal som under sju års existens aldrig gått med vinst, samt ett blödande it-företag, delägt av Investor som i spåren av it-kraschen skulle likvideras på grund av stora ackumulerade förluster. En kort tid efter att hon börjat jobba med företagen vände de sina röda siffror till svarta.

– I utbildningsföretaget var kommunikationen dålig. Det var mycket intriger och förre vd:n satt på all information inklusive alla försäljningssiffror. Jag gjorde klart att det var de anställda som skulle rädda företaget och såg till att alla fick insyn. Jag ställde frågor som gjorde att de själva kunde ringa in problemen och börja sälja kurser till kommunerna, inte bara skriva ramavtal som de gjort tidigare.

I it-företaget lyckades hon få den som gnällde mest att dra in företagets största order genom att lyssna på honom i stället för att gå omvägar som alla andra gjorde.

Karin Tenelius skapade företaget Tuff ledarskapsträning där hon började utbilda andra chefer i sin metod att leda med delaktighet och att uppmuntra medarbetarna att prata klarspråk. Uppdragen i den offentliga sektorn kändes mest meningsfulla, men hon insåg snart att för att verkligen ändra hierarkierna där och få lönsamma verksamheter till gagn för skattebetalarna, krävdes att hon själv gick in som ägare. Sålunda bildade hon och hennes åtta anställda konsulter i Stockholm företaget Empowerment Invest som 2009 köpte konkursade Elisabethgården i Vimmerby.

– Vi startade verksamheten i mars 2010. Hela det året var svettigt, det tog längre tid än beräknat att få till ramavtal med kommunerna för att få dem att skicka krisfamiljer till oss.

Karin Tenelius är formellt vd för Elisabethgården men under hela uppbyggnadsskedet var hon där bara var tredje vecka och tränade personalen i att bestämma genom att tala klarspråk.

– Elisabethgården har varit en tyst arbetsplats och det var en extra utmaning att få de anställda att prata. Men jag hör när något inte sägs. Då frågar jag vad den här tystnaden står för. Nu har personalen möten var tredje vecka som jag är med på. Vi pratar hela tiden om verksamheten som de har full insyn i. Samarbete är inte lätt eller friktionsfritt, men vi tar tag i allt missnöje och alla knutar och surdegar.

De tio anställda bestämmer nu allt själva och driver verksamheten med Karin Tenelius som coach. Från sin bas i Stockholm servar hon dem med vad de behöver i form av stöd. I höstas bestämde personalen sina egna löner genom att arbeta fram ett system baserat på utbildningsnivå, antal år i branschen och lojalitetstillskott för dem som jobbat länge på Elisabethgården. Lönerna är nu marknadsmässigt lite bättre än på jämförbara arbetsplatser.

– Alla är nöjda. Våra löner är mer rättvisa nu och motiverar oss att göra ett bra jobb, intygar Renée Wång, föreståndare på Elisabethgården.

Hon kan inte se ett enda problem med det nya arbetssättet och tycker att hon lär sig mycket på det och utvecklats som person.

– När man får inblick i allt som händer får man en helhetsbild och förstår hur verksamheten fungerar. Det innebär också en trygghet för familjerna som bor här. Vi är införstådda i alla ärenden och kan svara på alla deras frågor.

2011 gick Elisabethgården med vinst. Den kom de anställda till del i form av bonus.

– När vinsten går tillbaka till oss som gör arbetet känner man att man vill kämpa ännu mer, säger Renée Wång.

Annika Danielsson

Karin Tenelius 10 tips för att lämna över makten

1. Se till att få med dig medarbetarna på idén. Vad kan de vinna på att få bestämma över verksamheten?

2. Omdefiniera din chefsroll till att vara den som stöttar och servar för att medarbetarna ska lyckas med det de själva vill, i stället för att driva och styra.

3. Var beredd på att allt inte går precis som du tänkt dig. Förändringar är aldrig smärtfria och konflikter är oundvikliga när engagemang och ansvarstagande frigörs i en grupp.

4. Gå en praktiskt inriktad kurs i ett coachande ledarskap.

5. Organisera så att alla får tillgång till information om företagets ekonomi.

6. Starta gärna några projekt vid sidan av verksamheten som du själv kan koncentrera dig på och som hjälper dig att kliva tillbaka och sluta styra och kontrollera. Bygg om huset eller sommarstugan, lämna dina medarbetare lite ifred ett tag.

7. Hjälp teamet att bli effektivt genom att ta tillvara oväntade resurser och förmågor. Låt titlarna fara och flyga och låt medarbetarna omdefiniera sina roller utifrån intresse och fallenhet. Lagerkillen kanske är mycket bättre på att göra inköp än den marknadsansvarige.

8. Låt medarbetarna organisera om allt de inte är nöjda med, till exempel schemaläggning och mötesformer. Det är de som ska leva med strukturerna.

9. Uppmuntra medarbetarnas vilja att följa upp och mäta resultat och coacha dem i att själva hitta sina uppföljningssystem.

10. Du behöver egentligen bara delta i personalmötena för att stärka och coacha dina medarbetare. Fråga dem vad de vill använda dig till. Du kanske kan serva dem genom att sälja, nätverka och göra pr för verksamheten.