NYHET Publicerad

Resursteamet övervann oförutsedd kris

I PRAKTIKEN I början av 2009 fick Resursteamet ett oväntat besked. Stockholms stad sänkte priset på stadens vårdtjänster, vilket innebar ett rejält intäktstapp för rörelsen. Trots nederlaget lyckades Resursteamet överleva och till och med nyanställa under krisen.

annika_opt
Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

Entreprenören Annika Meinhardt drog igång Resursteamet 1 997. Visionen v ar att hjälpa människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Det kunde handla om allt ifrån att hjälpa elever tillbaka till skolgången efter en hjärnskada, till att skapa en meningsfull vardag för människor med någon form av skada.

Sedan starten för 13 år sedan har företaget konsekvent utökat både personalstyrka och omsättning varje år fram till 2009, då spelreglerna ändrades drastiskt.

Resursteamet väntade på att kommunen skulle göra en offentlig upphandling under 2009, men istället bestämde sig Stockholms stad för att tillämpa lagen om valfrihet, vilket innebar att staden satte priset på företagets tjänster, och att aktörerna enbart kunde konkurrera om uppdragen baserat på kvalitet.

– Jag är egentligen för att man ska konkurrera med kvalitet, men då måste priserna sättas på rimliga nivåer, vilket inte var fallet för våra tjänster, säger Annika Meinhardt, vd på Resursteamet.

Resursteamet lever på inkomster från staten och får pengar via dess vårdnivåsystem. Varje person med en funktionsnedsättning kategoriseras efter vårdnivåer, och tilldelas en viss summa pengar per dag. Ju svårare funktionshinder och ju högre vårdnivå som personen delas in i, desto mer pengar tilldelas företaget för att kunna hjälpa personen.

Fram till 2009 fanns det fem olika vårdnivåer, men i samma skede som Stockholms stad bestämde sig för att tillämpa lagen om valfrihet, gjordes radikala förändringar i hela vårdnivåsystemet, vilket påverkade Resursteamets verksamhet mycket negativt.

– Staden gick från fem till sju vårdnivåer. Personer som tidigare hade varit bedömda enligt vårdnivå fem, kunde bli bedömda enligt vårdnivå tre på den nya, sjugradiga skalan. Alla våra kunder blev konsekvent lägre bedömda än tidigare, vilket gjorde att vi fick ett rejält intäktstapp. På vår största kund förlorade vi omkring 20-25 procent, säger hon.

Annons

Beskedet kom som en blixt från klar himmel för Resursteamet. De hade varken marginaler eller lust att tumma på kvaliteten på sina tjänster.

– När jag förstod vad det skulle innebära ekonomiskt gick luften ur mig fullständigt, och jag hade tankar på att lägga ned företaget. Hela idén är ju uppbyggd kring att skapa förutsättningar för personer som har det svårt, och för mig fanns det inget alternativ att gå från ett möjliggörande företag till ett bevarande, säger hon.

Men när den värsta chocken hade lagt sig bestämde Annika Meinhardt sig för att försöka rädda företaget.

– Många svårt skadade kan vända sina liv och känna att det finns en anledning att kliva upp varje morgon och komma till oss. Flera har varit helt uträknade, men lyckats göra fantastiska framsteg, då borde ju vi kunna klara av det här! säger hon.

Det första Annika Meinhardt gjorde var att samla sin personal för att berätta om företagets situation. Hennes mål var att alla medarbetare som var anställda i början av 2009, även skulle vara det i slutet av det året. Men kvaliteten i företagets service fick inte påverkas.

– Att vi involverade medarbetarna, är en av anledningarna till att företaget finns kvar idag. De blev medvetna om att vi är ett företag, och var tvungna att agera som ett för att kunna överleva, säger hon.

För att uppnå målen tog Resursteamet hjälp av ett företag med erfarenhet av kraftiga nedgångar. De tittade över sina kostnader, effektiviserade arbetet och växte som en konsekvens av detta.

– Inom den offentliga sektorn skär de rakt av med osthyveln, men vi valde att öka vissa kostnader för att kunna växa oss ur krisen. Till exempel satsade vi pengar på nya datorer för att personalen skulle kunna ta hand om flera arbetstagare. Men vi minskade andra kostnader genom att byta telefonioperatör och spara in på interna konferenser, säger Annika.

När 2009 gick mot sitt slut hade företaget inte bara lyckats behålla sina anställda, de hade dessutom anställt ytterligare fem personer, och kvaliteten på deras tjänster hade inte påverkats negativt.

– Vi gör en undersökning varje år där vi intervjuar alla våra kunder om kvaliteten på våra tjänster, och vi gjorde ett kanonresultat med tanke på våra förutsättningar. De flesta svaren var lika bra som året innan, och vissa svar var till och med bättre, säger hon.

Men även om företaget gick i hamn med sina mål för 2009, har de mer långtgående planer för framtiden. De har startat upp ett nytt verksamhetsområde för personer med Asbergers syndrom och autism, och medarbetarna har tapetserat väggarna med 30 nya verksamhetsmål för 2010.

– Vi tänker mer som ett företag nu, och vill hela tiden ta nästa steg mot världsklass. Men vi försöker även att ta oss tillbaka till de mjuka värderingarna som vi hade före krisen. Det har varit lärorikt att se över verksamheten, och vi har visat att vi inte bara kan driva ett företag i framgång, säger Annika Meinhardt.

Expertens 10 tips

SÅ HANTERAR DU EN PLÖTSLIG NEDGÅNG

1, Se över kostnadsposterna. Inse allvaret och gör det så fort som möjligt. Det tar tid att byta till mindre lokaler, säga upp avtal, omförhandla hyror och så vidare. För många företag låter onödiga kostnader rulla på. Titta över kostnadsposterna med jämna mellanrum både i goda och dåliga tider.

2, Gör en handlingsplan. Analysera verksamheten och gör en lista på nödvändiga förändringar. Det kan handla om besparingar, sätt att få nya kunder eller omställningar i arbetet.

3, Skapa inte oro i onödan. Du kan inte som chef komma och säga att ni har problem, utan att ha en idé om hur problemet ska lösas. Finns en plan för hur företaget ska agera, berätta om krissituationen för medarbetarna. Det är dock en balansgång för företagsledaren.

4, Jaga aktivt nya möjligheter. Om man tappar en större kund måste man snabbt jaga nya kunder, eftersom det kan ta tid att etablera nya samarbeten. Det bästa är att ständigt söka nya kontakter, och det finns en fara med att vara för beroende av en kund.

5, Utveckla befintliga produkter och tjänster. Kanske kan erbjudandet förfinas utan större kostnad eller ansträngning för företaget? Det kan handla om smartare förpackning eller bättre service för kunderna.

6, Sök hjälp utifrån. Det finns konsultföretag som är specialiserade på krishantering och som har varit med förr. Det finns oftast en anledning till varför företaget har hamnat i en krissituation. Företaget fokuserar på fel saker och ser ofta inte problemets grund. Ibland kan det räcka med att lägga om arbetet, eller att omförhandla oförmånliga avtal.

7, Ge inte avkall på kvalitén. Ett företag som har en vision om hög kvalitet ska inte tumma på kvalitén även om det går tufft. Det är viktigt att inte urholka varumärket, för det är både svårt och kostsamt att bygga upp igen i ett senare skede.

8, Tillsätt en arbetsgrupp. En arbetsgrupp skapar aktivitet i krisen, och det känns som att man tar sig framåt. Förutom att det kan leda till en lösning kan det skapa lugn hos medarbetarna.

9, Involvera medarbetarna. När du har en handlingsplan ska du involvera medarbetarna. De ska veta vad de kan bidra med och förstå att det de uträttar betyder något. Det skapar en viss lojalitet. Men det är viktigt att inte flagga för att företaget har problem innan man har satt upp mål och förslag till förbättringar. Annars riskerar man att tappa nyckelpersoner till konkurrenter.

10, Se till att pengarna kommer in i rimlig takt. Om man ska växa sig ur en kris måste man vara noga med att det inte dröjer för länge innan pengarna kommer in i företaget. Man bör vara försiktig med att öka lager och nyanställa, om det tär på likviditeten under längre perioder.

Susanne Robertsson, verksamhetsledare på Företagsakuten Västra Götaland.

Annons
Annons
Annons

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

Skogsägare utan ersättning efter myndighetsbråk

ENTREPRENÖR GRANSKAR Sedan en uppmärksammad dom 2015 har staten valt att stoppa avverkning av stora arealer fjällnära skog utan att ge ersättning till skogsägarna. Tidningen Entreprenörs granskning visar att arkitekten bakom är Kammarkollegiet. ”Det övergår min fattningsförmåga hur Kammarkollegiet kommit fram till ståndpunkten”, säger Stefan Rubenson, jurist på advokatfirman Åberg & Co och tidigare rättschef på miljödepartementet.
NYHET Publicerad:

”Gymnasieministern drar förhastade slutsatser om glädjebetyg”

VINSTER I VÄLFÄRDEN Gymnasieminister Anna Ekström anklagar friskolorna för glädjebetyg – hänvisar till rapport som saknar analys.
NYHET Publicerad:

Bil Sweden: “Brexit kommer att slå negativt”

BREXIT Svensk fordonsindustri är en av de sektorer som riskerar att drabbas hårdast av Brexit. Det visar en ny rapport från myndigheten Kommerskollegium som presenterades under torsdagen. "Det kan blir stora problem", säger Mattias Bergman, vd Bil Sweden.
NYHET Publicerad:

Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

BIORAFFINADERIET I DOMSJÖ Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill göra den största investeringen någonsin i svensk skogsindustri. Men regeringens skogspolitik som innebär att allt större skogsarealer skyddsklassas sätter käppar i hjulen. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter.
NYHET Publicerad:

Miljöministern KU-anmäld för påhopp på Svenskt Flyg

KLIMAT Miljöminister Karolina Skog, MP, krävde i Dagens Nyheter att statliga Swedavia och Luftfartsverket lämnar branschorganisationen Svenskt Flyg. "Ett angrepp ovärdigt en minister", anser Svenskt Flygs ordförande Niklas Nordström. På fredagseftermiddagen KU-anmäldes Skog för ministerstyre.
NYHET Publicerad:

Sänkte sin lön för att företaget skulle överleva – utvisas

KOMPETENSUTVISNINGAR Entreprenören Ahmed Alnomany behövde sänka sin lön för att företaget skulle överleva. "Lönen var för låg" säger Migrationsverket och utvisar honom.
NYHET Publicerad:

Kjell-Olof Feldt: "Vinsttaket är värre än löntagarfonderna"

VÄLFÄRD Kjell-Olof Feldt, tidigare ordföranden för Friskolornas riksförbund och Sveriges finansminister, kommer med hård kritik mot regeringens och vänsterpartiets förslag om ett vinsttak i den privata välfärden. Han menar att förslaget i princip utgör ett vinstförbud, vilket är ett radikalt politiskt beslut som inte ens togs under den heta striden om löntagarfonderna, enligt honom.
NYHET Publicerad:

"Tillsynen av kör- och vilotider måste verklighetsanpassas"

DEBATT Det behövs ett mer verklighetsanpassat system för kör- och vilotidsregler, skriver Anna Grönlund på Transportföretagen. Och tack vare en aktuell dom i Kammarrätten kan det nu bli möjlighet, konstaterar hon.
NYHET Publicerad:

Få företag redo för skilsmässan

HALLÅ DÄR Att företagsägare separerar kan vara ett av de större hoten mot svenska företag, enligt forskarna Kajsa Haag och Hanna Almlöf. "En skilsmässa kan få effekter som negativt påverkar inte bara ägaren och eventuella delägare, utan i förlängningen också anställda, leverantörer och kunder".
NYHET Publicerad:

Två lärare i bråk med Academedia - nu kan det bli rättssak

SKOLA Två Academedialärare betedde sig hotfullt mot sina kollegor och använde arbetstid åt att sprida politiska budskap. Nu vill en tidigare förbundsjurist på Lärarförbundet att fallet prövas i domstol eftersom han anser att Academedia bryter mot meddelarskyddet. Kommunikationsdirektör Paula Hammerskog menar att det inte handlar om meddelarskydd utan om att företaget måste ha en bra arbetsmiljö.
NYHET Publicerad:

"Gråsossen" som värnar vinst i välfärden

PROFIL När Göran Gruber började på Aleris lasarett i Motala innebar det mer än en ny arbetsplats. Den 60-årige kirurgen var tvungen att ompröva sin politiska kompass och syn på vinster i välfärden. "Man kan väl säga att jag fick alla mina fördomar motbevisade", säger han.
NYHET Publicerad:

Monaco nästa för AQ Group

TÄVLING När ABB lade ner startade företaget. Sedan dess har AQ Group levererat vinst varje kvartal i 24 år. I går vann de dessutom SM i företagsamhet, Entrepreneur of The Year. Nu väntar världsfinalen i Monaco.
NYHET Publicerad:

Hemtjänstföretag nobbar Göteborg – "absurt dåligt företagsklimat"

VALFRIHET Göteborgs stad har nyligen öppnat för LOV i hemtjänsten. Trots detta har bara ett fåtal visat intresse – och inte en enda av de större hemtjänstföretagen. ”Det är absurt att Sveriges andra största stad har så dåligt företagsklimat”, säger David Lega (KD), oppositionsråd i Göteborgs stad, och skyller på de rödgröna.
NYHET Publicerad:

Rune Andersson om exitskatten: ”För tankarna tillbaka till 1970-talet”

SKATT Regeringens förslag om en flyttskatt på kapital kommer att skada företagandet om den genomförs. Det konstaterades på ett seminarium som Stockholms Handelskammare arrangerade igår.
NYHET Publicerad:

"Rädda Sveriges anseende efter kompetensutvisningarna"

KOMPETENSUTVISNINGARNA Nu uppmanar Stockholms Handelskammare till handling för att locka fler högutbildade till Sverige.