Företagaruppror mot folkhögskola

Mikael Holmlund Vindelns camping
Foto: Anna Karin Drugge/TT
Mikael Holmlund, som driver Vindelns camping, är en av flera företagare i kommunen som anser att folkhögskolans konferensverksamhet snedvrider konkurrensen. Dessutom är de kritiska mot fler av skolans sidoverksamheter.

Konkurrens Folkhögskolan i Vindelns kommun som finansieras av offentliga medel är i blåsväder efter att ha blivit anmäld av flera företagare till Konkurrensverket. Skolans konferensverksamhet har tvingat Mikael Holmlund, som driver Vindelns camping, att lägga ned sin planerade konferenssatsning. ”Prismässigt är det omöjligt att konkurrera”, säger han.

Under 2007 beslutade folkhögskolans styrelse att öppna restaurang och konferensverksamhet i sina lokaler, något som är vanligt förekommande på folkhögskolor. Peter Green hade köpt Kronlunds Kursgård samma år, och hans verksamhet liknande folkhögskolans blivande verksamhet.

– De kom till mig och hämtade en offert som de sedan satte sina egna priser efter. Vad de måste ha glömt bort var att de inte behöver räkna med momsen, vilket jag behöver, och då blev mina priser mycket högre. Sedan dess har jag inte kunnat höja mina priser, säger Peter Green.

Kort efter detta började folkhögskolan även driva ett vandrarhem under sommarmånaderna, en verksamhet som även Kronlunds Kursgård erbjöd.

– Jag blev utskrattad, jag tog ju dubbelt så mycket betalt som folkhögskolan, säger Peter Green.

Folkhögskolans låga priser gjorde att Peter Green försökte få med sig andra företagare för att protestera mot den konkurrerande verksamheten. Då ingen vågade stöta sig med kommunen la även Peter ner klagomålen efterhand. Innan julen 2012 träffade Peter Green en högt uppsatt tjänsteman, Peter Olofsson (S) på Vindelns Kommun, som berättade att folkhögskolan skulle satsa stort på konferensverksamheten. Första steget i satsningen var att tillsätta en tjänst för en konferensansvarig.

– Det är en massiv satsning. Jag fick förnyad fart och började prata med Företagarna här och fick fantastisk respons, säger han.

Peter Green kontaktade landstingsrådet som menade att det var landstinget som ålagt folkhögskolan att påbörja restaurang- och konferensverksamhet. Detta för att vara konkurrenskraftig mot övriga landets folkhögskolor.

– Det kanske gör att folkhögskolan är mer konkurrenskraftig mot likställda verksamheter, men vi privata aktörer i samma kommun går på knäna.

Folkhögskolans huvudsakliga roll är att vara utbildningssamordnare, men konferensverksamheten verkar nu ha tagit över den rollen. Bland annat har Peter Green informerats om inställda lektioner för att salen varit uthyrd till konferensverksamhet.

Nu rasar även flera andra företagare i regionen mot folkhögskolans sidoverksamheter. Mikael Holmlund, som driver Vindelns camping och arrangerar vildmarksaktiviteter som till exempel forsränning, berättar att det är svårt att driva företag i regionen. Om inget händer tvingas han lägga sin satsning på vildmarkskonferenser i malpåse.

– Tanken var att jag skulle erbjuda mina kunder ett helhetspaket med boende, vildmarksaktivitet och konferens. Men nu det går ju inte att konkurrera prismässigt. Folkhögskolan har tio år gamla priser, det kan vi omöjligt matcha, säger han.

Dessutom berättar han att folkhögskolans vandrarhem och lunchrestaurang ställer till det för hans och många andras verksamheter i Vindeln.

– Skolan har mycket lägre priser på såväl vandrarhem som luncher. Det är klart att det är tufft att driva företag med sådana förutsättningar, säger han.

Folkhögskolans drift finansieras av Västerbottens läns landsting och folkbildningsrådet, med en årlig summa på 20 miljoner kronor. Trots detta bedrivs en vinstdrivande momsbefriad verksamhet som konkurrerar med de privata aktörerna på marknaden.

Folkhögskolans styrelse utses av landstinget. Innan valet höjde den borgerliga oppositionen i folkhögskolans styrelse rösten mot skolans okonventionella sidoverksamhet. I en protokollsanteckning från ett extra styrelsemöte i maj i år, lämnade Kenth Ärletun (M) och Carina Fredriksson (Kd) en skriftlig inlaga om att konferensverksamheten vid folkhögskolan omedelbart borde upphöra.

Ärendet utreds av Konkurrensverket, som ska ta ställning till om ärendet ska drivas vidare till domstol. Innan Konkurrensverket har fattat något beslut vill Bertil Holmberg (S), vikarierande rektor och ordinarie styrelseordförande, inte kommentera läget. Under tiden tvingas företagarna i Vindeln acceptera förutsättningarna som råder.

Daniel Mellwing LW