Prioriterat ärende hos Konkurrensverket

Konkurrens Konkurrensverket är i full färd med att utreda om folkhögskolan i Vindeln snedvrider konkurrensen. ”Förstudien visade att det finns saker som vi vill titta närmare på. Ärendet är prioriterat för vidare utredning”, säger Angelo Skog, jurist på Konkurrensverket.

Det som prövas är om skolan, som är subventionerad av skattemedel, begränsar konkurrensen på ett otillbörligt sätt vad gäller försäljning av konferenstjänster, luncher och logi. Det vill säga helt andra saker än skolans kärnuppgift, att vara utbildningssamordnare.

Angelo Skog, jurist och ansvarig för inkommande tips och klagomål på Konkurrensverket, betonar att förstudien är klar och att den visade att det finns saker som myndigheten vill titta vidare på.

– Ärendet är nu prioriterat för vidare utredning, säger han.

Men hur lång tid det kommer att ta för Konkurrensverket att utreda om ärendet ska dras vidare till domstol vill han inte sia om.

– Det jag kan säga är att det brukar ta mellan tre månader och ett år att utreda sådana här ärenden, säger han.

Men att lyckas dra ett ärende till domstol är ingen vinst i sig, betonar Jimmy Dominius, pressekreterare på Konkurrensverket. Han anser att det ofta är bättre om kommuner eller landsting själva rättar till sina verksamheter.

– Det är ganska vanligt att kommuner och landsting väljer att vidta åtgärder eller avyttra sina verksamheter innan ärendet tas till domstol. Det är naturligtvis bra, och spar en massa tid och kostnader för företagen, säger han.  

Däremot medger han att en fällande dom får större uppmärksamhet i media och därför kan ha avskräckande effekter.

– Vi kan ju se att domarna som vi vunnit i domstol bidrar till självreglering. Offentliga aktörer ringer till oss och rådfrågar hur de ska agera i olika situationer, säger han.

Är det ovanligt att Konkurrensverket får in klagomål som rör just offentlig konferensverksamhet?

– Nej, det förekommer med jämna mellanrum. Ett par klagomål har lett till avyttringar eller självrättelser, säger Angelo Skog.

Daniel Mellwing